สวัสดิการเพื่อสมาชิก
 
 

กฤติมา นองเนือง
ฝ่ายสวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการใหม่เพื่อสมาชิก

ตามที่สมาชิก กบข. ได้ส่งข้อเสนอแนะมายัง กบข. ว่าอยากให้จัดสวัสดิการให้หลากหลายยิ่งขึ้นนั้น กบข. ได้รับมาพิจารณาและพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น ในช่วงนี้จึงได้มีสวัสดิการใหม่ ๆมาให้บริการกับสมาชิกในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการบ้าน ธอส-กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 5

โครงการนี้เป็นการจัดต่อเนื่องมาจากโครงการก่อนหน้าซึ่งมีมาแล้ว 4 โครงการมีสมาชิกใช้สิทธิเข้าโครงการนี้ประมาณ 2 แสนคนจากทั่วประเทศ และอยากสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ดังนี้

ส่วนราชการต้นสังกัด

เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสมาชิกจะใช้สิทธิได้ส่วนราชการต้นสังกัดจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ธอส. ก่อน จึงขอความร่วมมือท่านช่วยตรวจสอบด้วยค่ะว่าหน่วยงานท่านได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อทำหน้าที่หักเงินเดือนนำส่งธนาคารแล้วหรือยัง แต่หากหน่วยงานของท่านมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกรหัสสวัสดิการให้กับหน่วยงาน เพื่อใช้ในการออกหนังสือรับรองสิทธิตามแบบฟอร์มของธนาคาร ให้กับสมาชิกเพื่อไปใช้สิทธิในสวัสดิการดังกล่าวนี้

สำหรับสมาชิก

สมาชิกต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่ทำหน้าที่หักเงินเดือนเพื่อแจ้งความประสงค์ว่าต้องการใช้สิทธิโครงการ ธอส.-กบข. 5 และขอให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองสิทธิ ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด และหัวหน้าส่วนราชการต้องเป็นผู้ลงนามในเอกสารนี้ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ และนำเอกสารนี้ไปเตรียมประกอบกับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับการยื่นขอสินเชื่อ และไปติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา หากท่านหรือสมาชิกมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการและโครงการพิเศษ ธอส. สำนักงานใหญ่ 02-202-1457 หรือ ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th. เมนู สวัสดิการสมาชิกค่ะ

โครงการสวัสดิการธนาคารนครหลวงไทยเพื่อสมาชิก กบข.

เป็นความร่วมมือใหม่ที่ กบข. ร่วมมือกับ ธนาคารนครหลวงไทยออกบริการพิเศษ 3 บริการสำหรับสมาชิก กบข. คือ สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อเคหะ และเงินออมเพื่อการมีบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะค่าครองชีพที่สูงเช่นในปัจจุบันนี้ สำหรับรายละเอียดของโครงการทั้งหมดศึกษาได้จากเว็บไซต์ กบข. หรือสอบถามได้จาก SCIB Contact Center 02-828-8000 โดยกำหนดเปิดให้บริการสมาชิกได้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 นี้เป็นต้นไปสำหรับ "สินเชื่อการศึกษาเพื่อสมาชิก กบข. " และ "เงินออมเพื่อการมีบ้านสำหรับสมาชิก กบข. " แต่สำหรับสินเชื่อเคหะ เปิดให้บริการแก่สมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป เนื่องจากธนาคารนครหลวงไทย จำเป็นต้องประสานงานกับส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร เพื่อทำหน้าที่หักเงินเดือนนำส่งธนาคารให้เรียบร้อยก่อนที่สมาชิกจะใช้บริการได้ โดยสมาชิกสอบถามและใช้บริการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ที่ธนาคารนครหลวงไทยกว่า 400 สาขาทั่วประเทศหรือที่ www.scib.co.th ค่ะ

โครงการบ้าน บสก.เพื่อสมาชิก กบข.

สำหรับสวัสดิการใหม่ล่าสุดที่ กบข. ได้ลงนามทำความตกลงกันเพื่อให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข. นั่นคือ "โครงการสวัสดิการบ้านบสก.เพื่อสมาชิก กบข. เนื่องจากทรัพย์สินรอการขายของ บสก.ที่มีทั้งบ้าน คอนโดมิเนียม และที่ดินเปล่ากระจายอยู่ทั่วประเทศ หลายทำเล ดังนั้นสมาชิก กบข. ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นได้จากเว็บไซต์ บสก. www.bam.co.th หรือ สอบถามจาก Call Center ของ บสก.ที่ โทร. 02-630-0700 ทั้งนี้หากสนใจจะเข้าชมทรัพย์ใด ๆ นั้น กบข. แนะนำให้ติดต่อกับ บสก. โดยตรงที่สำนักงานของ บสก. ทุกสาขาทั่วประเทศ 24 สาขา เพื่อขอทราบรายละเอียดสภาพของทรัพย์สินและควรไปดูสภาพทรัพย์สินก่อนตัดสินใจซื้อด้วย โดยสมาชิก กบข. เพียงแสดงบัตรสมาชิกเท่านั้น ก็จะได้รับสิทธิพิเศษพร้อมส่วนลดและการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อีกด้วยค่ะ

สำหรับฉบับนี้ แนะนำสวัสดิการที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ทั้งด้านการออมเพื่อการมีบ้าน ทรัพย์ รวมไปถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นเรื่องสำคัญและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของสมาชิกได้ไม่มากก็น้อยค่ะ ทั้งนี้ขอเรียนว่า "บัตรสมาชิก กบข." เป็นเรื่องสำคัญที่สมาชิก กบข.ควรจะมีติดตัวไว้เสมอ เนื่องจากการขอใช้บริการหรือสวัสดิการใด ๆ ก็ตามจำเป็นต้องมีบัตรสมาชิก กบข. เพื่อแสดงต่อหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษนะคะ หากบัตรสมาชิกใครหายไป หรือยังไม่ได้รับติดต่อมายัง กบข. ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ค่ะ

และพบกับสวัสดิการใหม่ๆ บริการดี ๆ เฉพาะสมาชิก กบข. ได้ต่อไปในฉบับหน้านะคะ

หน้าหลัก บท บก. การนำส่งเงิน กบข. การขอรับเงินคืนของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิก 108 คำถามควรรู้ ข่าวฝากจาก กบข.