โครงสร้างการบริหาร

คณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการจัดการลงทุน


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประธานอนุกรรมการ
นายอัมพร แสงมณี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ชโยดม สรรพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธาดา พฤฒิธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายปัญญา จรรยารุ่งโรจน์ ที่ปรึกษา
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ที่ปรึกษา
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ
Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม