สร้างความสุข

สวางคนิเวศ เพื่อสมาชิก กบข.

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมกับ สภากาชาดไทย มอบสิทธิแก่ สมาชิก กบข. เพื่อเลือกและซื้อสิทธิ์ห้องพัก โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุอาศัยสวางคนิเวศ (เฟส2) ก่อนประชาชนทั่วไป

(ราคาห้องเฉลี่ย 850,000 บาท ขนาดพื้นที่เริ่มต้นที่ 40 ตรม. ราคาห้องจะเปลี่ยนแปลงตามขนาดและตำแหน่งของห้อง)

Show more
GPF Web Service
ฝึกอบรมอาชีพอยุธยา
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
โครงอบรมการวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. 2557