งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2562

1. ผลการดำเนินงาน กบข. ปี 2561
บรรยายโดย คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

2. ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของ กบข.
บรรยายโดย คุณยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กบข.

3. อธิบายการอ่านงบการเงิน
บรรยายโดย คุณน้อย มงคลศิริ ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. แนะนำกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ด้านสื่อสารสมาชิก GPF Community และด้านสวัสดิการสมาชิก

5. แนะนำกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ด้านบริการสมาชิก (แผนเกษียณของฉันและศูนย์ข้อมูลการเงิน)

6. รายงานฐานะการเงิน กบข. ปี 2561
บรรยายโดย คุณน้อย มงคลศิริ ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน