สื่อมวลชน

หน้าหลัก > สื่อมวลชน > ภาพกิจกรรม
   
น้ำท่วมแค่ไหน แต่น้ำใจคนไทยสูงกว่า
มหาอุทกภัยครั้งนี้หนัก ยาวนาน และขยายวงกว้างมากกว่าทุกปีอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด
สร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ข้าราชการสมาชิก กบข. และประชาชนทั่วไป
แต่คนไทยไม่ว่าจะต้องประสบกับวิกฤตปัญหาแค่ไหนต่างไม่เคยทิ้งกัน
กบข. มีความห่วงใยสมาชิก กบข. และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน
จึงรวมพลังน้ำใจให้ความช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดลพบุรี สุโขทัย นครสวรรค์
สิงห์บุรี อยุธยา อุทัยธานี และปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ

* พนักงานบริษัทฯ ต่างๆ ในเครือ และบริษัทในเครือ 
* กองทัพบก (พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง สังกัด เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรม
   ป้องกันประเทศและพล้งงานทหาร)
* ทหารเรือ (พลเรือตรี วินัย กล่อมอินทร์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ)
* บริษัท เอช.ดับบลิว ลอจิสติกส์ จำกัด
* คุณ มณฑา เปี่ยมจิตต์ ผู้แทนสมาชิก และศูนย์ประสานงานวายุภักษ์ร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม จ.ลพบุรี
* คุณ นิภา ลำเจียกเทศ คลังจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
* คุณ เกรียงศักดิ์ รัตนวิบูลย์สม คลังจังหวัด และศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
* คุณ สละ วิเลปนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  และสำนักงานเขต
   พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จ. สิงห์บุรี
* คุณ เบญจมาภรณ์ สัญโญชน์วิทย์ คลังจังหวัด และศาลากลางจังหวัดอยุธยา
* คุณ สุวิมล ตั้งกาญจนภาสน์ คลังจังหวัด และศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี
 
ส่งมอบสุขาลอยน้ำจำนวน 12 หลัง เรือพายจำนวน 20 ลำ  เสื้อชูชีพจำนวน 130 ตัว เต้นท์จำนวน 20 หลัง
รวมถึงกล่องยังชีพ น้ำดื่ม เสื้อผ้า และเครื่องอุปโภคบริโภคทึ่จำเป็น ให้แก่สมาชิกและประชาชนผู้ประสบภัย   
เพื่อเป็นแรงและกำลังใจให้ทุกคนมีพลังเดินหน้าสู้ต่อไปอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน
 
 “หวังเพียงให้หนึ่งพลังน้ำใจนี้ ส่งผ่านไปยังสมาชิก กบข. และประชาชนที่ประสบภัยได้มีพลังใจสู้ต่อไป”