ติดต่อ กบข.

หน้าหลัก > ติดต่อ กบข. > ที่อยู่ กบข.


ชื่อหน่วยงาน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
Government Pension Fund
ที่ตั้ง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Government Pension Fund 4th Floor,990 Rama IV Rd.,
Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
โทรศัพท์ 02-636-1000
โทรสาร 02-636-0603-4
homepage: http://www.gpf.or.th