สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > บริการสมาชิก > วิธีตรวจสอบยอดเงินด้วยตนเอง


 • ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย
 • ผ่าน GPF Web Service
 • ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
 
ผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย
 

ขั้นตอนการขอดูยอดเงินผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงไทย

 1. สอดบัตร ATM ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ( ต้องเป็นบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยและ ใช้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น )
 2. ใส่รหัสผ่านของบัตร ATM
 3. เข้าสู่หน้าจอ “ เงินด่วนเอทีเอ็ม “ ให้เลือกที่ บริการอื่นๆ ( สมาชิกสามารถเลือกบริการแบบภาษาอังกฤษได้ โดยเลือก English Language )
 4. เข้าสู่หน้าจอ “ โปรดเลือกประเภทบริการ “ ให้เลือกที่ บริการอื่นๆ
 5. เข้าสู่หน้าจอ “ โปรดเลือกประเภทบริการ “ ให้เลือกที่ กบข.
 6. เข้าสู่หน้าจอ “ โปรดเลือกประเภทบริการ “ ให้เลือก ขอดูยอดในบัญชี ( หน้าจอนี้จะมีข้อความบอกว่า “ การขอดูยอดมีค่าบริการครั้งละ 5 บาท กรณีทำรายการไม่สำเร็จ จะไม่คิดค่าบริการ รายการนี้ไม่จ่ายใบบันทึกรายการ “
 7. เข้าสู่หน้าจอ “ โปรดใส่หมายเลขสมาชิก 13 หลัก “ ให้สมาชิกใส่หมายเลขสมาชิก 13 หลัก แล้วกด ถูกต้อง
 8. จะเข้าสู่หน้าจอแสดงยอดเงินของสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้

ยอด ณ วันที่ __________________________
ชื่อสมาชิก __________________________
สะสม+สมทบ+ชดเชย+ประเดิม___________________________
ผลประโยชน์รวมทั้งสิ้น ___________________________