สื่อมวลชน

หน้าหลัก > สื่อมวลชน > ข่าว กบข.

 
กบข. ช่วยชาวนาขายข้าว
กบข. ช่วยชาวนาขายข้าว
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (กลาง) เปิดเผยว่า กบข. ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังชาว กบข. ช่วยเหลือชาวนาไทย” โดยเปิดจำหน่ายข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพดีจากท้องถิ่น ในราคาประหยัด ให้กับผู้บริหาร พนักงาน กบข. ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ บริเวณ อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระรามสี่ โดยข้าวหอมมะลิที่นำมาจำหน่ายมี 2 ขนาด คือขนาด 1 กิโลกรัม และขนาด 5 กิโลกรัม ทั้งนี้ กบข. ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงการคลังในการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือชาวนา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาข้าวตกต่ำและเพิ่มช่องทางการขายข้าวให้กับชาวนาโดยผ่านทาง ธกส.
 
 
 
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559