คำแนะนำในการใช้งาน

News Clipping เป็นข่าวตัดจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้ลงเผยแพร่ข้อมูล - ข่าว ของ กบข. ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
ซึ่ง กบข. ได้รวบรวมได้ตั้งแต่ปี 2540 - ปัจจุบัน

ท่านที่สนใจศึกษาและติดตามข้อมูล - ข่าว กบข. สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างง่ายดาย
อีกทั้งยังสามารถค้นหา (Search) หาข่าวที่ท่านสนใจได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้โปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานทั้ง 2 วิธี ที่ได้แนบมานี้

 วิธีการใช้งานวิธีที่ 1
 วิธีการใช้งานวิธีที่ 2

กรณีที่ท่านใช้งานแล้ว กรุณาติชม หรือให้ความเห็นอันมีค่า โดยขอความร่วมมือท่านกรอกแบบสอบถามสั้น ๆ
เพื่อให้ทาง กบข. สามารถนำข้อมูลอันมีประโยชน์ของท่านไปปรับปรุงให้สามารถทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยคลิกที่นี่

กบข. ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

 มีนาคม เมษายน 2560 พฤษภาคม 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 
ค้นหาข่าว
 
หัวข้อข่าว :
เนื้อข่าว :
ประเภทข่าว :
แหล่งที่มา :
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  (จากส่วนราชการ)
 
 
  ท่านเข้าใช้งานเป็นลำดับที่ 000000044231