สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > โครงการอบรมสมาชิกกำหนดการบรรยาย เดือนกรกฎาคม 2556

วันที่ รายละเอียด
 1 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดเชียงราย
 2 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดพะเยา
 3 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดน่าน
 4 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดแพร่
 5 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ์
 8 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดตาก
 10 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดกำแพงเพชร
 11 กรกฎาคม 2556 สัญจรภูมิภาค จังหวัดอุทัยธานี
 16 กรกฎาคม 2556 ศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี
 17 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา (ม.ราชภัฎ /สสจ. / รพ.อยุธยา / รพ.เสนา)