สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > สวัสดิการ > โครงการสวัสดิการร้านค้าศึกษาภัณฑ์พาณิชย์


 • รางวัลที่ 1 คือ คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 6 ที่นั่ง จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  • คุณคณพล อิศรภักดี ชื่อภาพ ดู-แล
 • รางวัลที่ 2 คือ คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • คุณสุพิศ ว่าวภู่ ชื่อภาพ กอด
  • คุณณรงค์ศักดิ์ ฐิติวัฒนพงศ์ ชื่อภาพ ตามรอยพ่อ
 • รางวัลชมเชย คือ คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 3 ที่นั่ง จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  • คุณกันณิภา สุขศรีสังข์ ชื่อภาพ รักพ่อที่สุดในสามโลกเลยค่ะ
  • ด.ต.สมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อภาพ ลูกสาวของพ่อ
 • รางวัลสำหรับผู้โชคดีที่ร่วมโหวต คือ คูปองชมภาพยนตร์รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 2 รางวัล
  • คุณนริศรา กันกา
  • คุณวิลาสินี ชวลิตดำร