สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > สวัสดิการ > โครงการประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อสมาชิก กบข.


 
  • บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (เอ ไอ เอ)
  • บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
  • บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ร่วมกับ 4 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้แก่ บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด จัดโครงการ ประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อสมาชิก กบข. มอบอัตราเบี้ยประกันพิเศษ และสิทธิพิเศษมากมายแก่สมาชิก กบข.เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สมาชิก กบข. ได้ออมเงินระยะยาวเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ