หน้าหลัก > e-library > สาระน่ารู้เพื่อการเกษียณ > อยู่ดีมีสุข
 
กินยาอย่างไรให้ถูกวิธี
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อันเป็นสาเหตุทำให้หลายคนเจ็บป่วยและต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาล ซึ่งหลังจากหมอตรวจร่างกายแล้ว ผู้ป่วยจะได้รับยาจากเภสัชกร ซึ่งมียาหลากหลายรูปแบบ
องค์การเภสัชกรรมจึงได้แนะนำวิธีการกินยาที่ถูกต้องตามประเภทของยาดังนี้
 
1. ยาก่อนอาหาร
ให้ทานก่อนอาหาร(รวมทั้งนม ขนม ฯลฯ) ประมาณ 30-60 นาที เพราะยาก่อนอาหารมักเป็นยาที่มีข้อจำกัด หากกินไปขณะมีอาหารอยู่ในกระเพาะ จะลดการดูดซึมของยาลง ทำให้ยาออกฤทธิ์ไม่ดีเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเลย จึงแนะนำให้กินตอนท้องว่าง การกินยาแบบนี้รวมถึงยาที่ใช้ป้องกันการคลื่นไส้อาเจียนที่ต้องกินก่อนอาหาร 30 นาที จึงป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนได้
ทั้งนี้ หากลืมทานยาก่อนอาหาร ให้เปลี่ยนไปรับประทานยาหลังอาหาร 2 ชั่วโมง แทนได้

2. ยาพร้อมอาหาร
ให้ทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วจึงทานยา จากนั้นจึงทานอาหารต่อจนอิ่ม

3. ยาหลังอาหารทันที
เมื่อทานอาหารคำสุดท้ายแล้ว ให้ทานยาต่อทันที เพราะยาประเภทนี้ หากทานตอนท้องว่างจะมีฤทธิ์ระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือทกให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน

4. ยาหลังอาหาร
ให้ทานหลังอาหาร 15-30 นาที

5. ยาระหว่างมื้ออาหาร
ให้ทานยาก่อนหรือหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง โดยถ้าเลือกทานก่อนอาหารแล้ว การทานยาครั้งต่อไปในการรักษานั้นๆ ก็ต้องทานยาก่อนอาหารเช่นกัน

6. ยาก่อนนอน
ทานยาก่อนเข้านอน 15-30 นาที

7. ยาตามอาการต่างๆ
เช่น พาราเซตตามอลที่ให้ทานทุก 4-6 ชั่วโมง เวลาปวด หมายความว่า ทานยาตามปริมาณที่กำหนดเมื่อมีอาการปวด ต่อมาถ้ามีอาการปวดอีกแต่ยังไม่ถึง 4-6 ชั่วโมงก็ไม่ควรทานยาซ้ำอีกเพราะอาจเกิดพิษจากการทายาเกินขนาด

ข้อควรระวัง
- หากลืมทานยา ให้รีบทานทันทีที่นึกได้ แต่หากนึกได้ตอนใกล้ถึงเวลาทานยาครั้งต่อไป ให้ข้ามไปเสีย อย่าเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าในมิ้อต่อไปเด็ดขาด
- การทานยาที่มีฤทธิ์ทำให้ง่วงนอน ควรงดขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ส่วนยาที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาท ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 
 
ข้อมูล : นิตยสาร Hospital &Healthcare
 
   
  วันที่ : 31 มกราคม 2555 
  แก้ไขล่าสุด : 31 มกราคม 2555