ตลาดนัด กบข. > หมวดขนม
ร้านที่ 9

คุณนิภา อาจทอง

จำหน่าย :  กะหรี่ปั้บ ปั้นสิบ
ความสัมพันธ์ :  สมาชิกจ้องมาขาย
ชื่อสมาชิก :  พ.อ.สิทธิชัย เลี่ยมสุวรรณ
สังกัด :  มณทลทหารบกที่12
เบอร์ติดต่อ :  081-8748976
 
ร้านที่ 13

คุณณัฐพร ทอย

จำหน่าย :  กุยช่าย
ความสัมพันธ์ :  สามีสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณอรุณีย์ ทอย
สังกัด :  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เบอร์ติดต่อ :  085 813 8354
 
ร้านที่ 14

คุณสุกัญญา รักษ์สันติกุล ( หมี)

จำหน่าย :  เกี๊ยวซ่า กุ๋ยช่าย
ความสัมพันธ์ :  พี่สาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล
สังกัด :  กรมส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :  086-9978286 (089-7779021 / 02-5795517)
 
ร้านที่ 20

คุณชัชชน

จำหน่าย :  ขนมคนสวย
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายต่อตระกูล อภัยวงศ์
สังกัด :  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ :  08-9965-6543 / 02-5898295
 
ร้านที่ 21

คุณกัลยา

จำหน่าย :  ขนมเค้ก
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางอริสา ศรีโมรา
สังกัด :  กรมทางหลวง
เบอร์ติดต่อ :  081-3766188
 
ร้านที่ 24

คุณเจี๊ยบ

จำหน่าย :  ขนมจีบ บะจ่าง
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  ร.อ.ไพโรจน์ โพธิ์ทอง
สังกัด :  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
เบอร์ติดต่อ :  086-6219546
 
ร้านที่ 22

คุณมณทกาน

จำหน่าย :  ขนมจีบ/กาแฟ
ความสัมพันธ์ :  พี่สาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณจิรสิทธิ์ ปาละสิงห์
สังกัด :  โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน
เบอร์ติดต่อ :  085-3520109
 
ร้านที่ 25

คุณสุวิมล เคยพุทธา

จำหน่าย :  ขนมชิฟฟ่อน
ความสัมพันธ์ :  พี่สาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณนภัสร แก้วภักดี
สังกัด :  กรมการบินพลเรือน
เบอร์ติดต่อ :  085-1320972
 
ร้านที่ 26

คุณเอื้อมเดือน มีแสง

จำหน่าย :  ขนมเต้าส้อ
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  สิบโทบันฑิต ศุภกิจ
สังกัด :  สำนักข่าวกรอง กท.
เบอร์ติดต่อ :  089 981 9050
 
ร้านที่ 27

คุณวิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ์

จำหน่าย :  ขนมไทย
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณวิมลมาศ ไตรรัตนาพงศ์
สังกัด :  กองทัพบก สมาชิก
เบอร์ติดต่อ :  02-2977011 / 081-9293212
 
ร้านที่ 28

คุณสมจิต

จำหน่าย :  ขนมไทย ลูกชุบ ( ร้านขนมไทยแม่สมจิต)
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายอัศวิน ขวัญเมือง
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 อ.เขาย้อย
เบอร์ติดต่อ :  081-6144996/081-611-4992
 
ร้านที่ 29

คุณวิทยา

จำหน่าย :  ขนมไทยจงรัก
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายสมชาย สง่า
สังกัด :  วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เบอร์ติดต่อ :  086-7721184 / 02-8842843
 
ร้านที่ 30

คุณนงลักษณ์

จำหน่าย :  ขนมไทยนงลักษณ์
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายสมนึก งามศิริ
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1(หน่วยย่อยอำเภอเมือง)
เบอร์ติดต่อ :  081-5766227
 
ร้านที่ 31

คุณวรารัตน์ คำเมือง

จำหน่าย :  ขนมไทยใส่ถาดสี่เหลี่ยม
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางสาววรัญญา แก้วปัด
สังกัด :  วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เบอร์ติดต่อ :  081 347 8083
 
ร้านที่ 33

คุณทุเรียน (ชาญณรงค์)

จำหน่าย :  ขนมบ้าบิ่น
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณวิมล บ้านพวน
สังกัด :  สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
เบอร์ติดต่อ :  085-8155143
 
ร้านที่ 34

คุณธัญญ์รวี ลีนะธีรเวทย์

จำหน่าย :  ขนมเบเกอรี่
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางธัญญ์รวี ลีนะธีรเวทย์
สังกัด :  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เบอร์ติดต่อ :  089-1432407 / 02-3543278
 
ร้านที่ 35

คุณสมศักดิ์

จำหน่าย :  ขนมเบื้อง
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางมยุรี สิงห์อุบล
สังกัด :  กรมการค้าภายใน
เบอร์ติดต่อ :  081-6309095
 
ร้านที่ 36

คุณพลณรงค์ เนียมหอม

จำหน่าย :  ขนมปังสด
ความสัมพันธ์ :  บิดาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณอดิศักษ์ เนียมหอม
สังกัด :  โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา
เบอร์ติดต่อ :  085 119 4617
 
ร้านที่ 37

คุณลีลาวดี เปียนขุนทด

จำหน่าย :  ขนมเปี๊ยะ ขนมเปี้ยะสด ถั๋วงา ลูกเต๋า ( ร้านไม้ภูตะวัน)
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  สิบตำรวจเอกสุธิ เปียนขุนทด
สังกัด :  สถานีตำรวจบางพลัด
เบอร์ติดต่อ :  085 233 5779
 
ร้านที่ 38

คุณรัสมาณี มีแสง

จำหน่าย :  ขนมวาฟเฟิล ร้านวาฟเฟิลเฮ้าส์
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  จ.ส.ต.สมเดช มีแสง
สังกัด :  ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (สภ.อ. คลองหลวง)
เบอร์ติดต่อ :  089-2243870
 
ร้านที่ 39

คุณเศรษฐกาณ์

จำหน่าย :  ขนมหน้างา
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณสมสุข พรหมมาศ
สังกัด :  กรมบัญชีกลาง
เบอร์ติดต่อ :  081-9310854
 
ร้านที่ 40

คุณประสิทธิ์ พนิกรณ์

จำหน่าย :  ขนมแห้ง ขนมปั้นสิบ
ความสัมพันธ์ :  สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณประสิทธิ์ พนิกรณ์
สังกัด :  กรมอากาศโยธิน
เบอร์ติดต่อ :  089-9963292
 
ร้านที่ 49

คุณเฉลียว

จำหน่าย :  ข้าวแช่ มะตูมเชื่อม
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายนเรศ แสงแดง
สังกัด :  เรือนจำกลางเขาบิน
เบอร์ติดต่อ :  085-1453862
 
ร้านที่ 51

คุณชุมพล อ่อนประไพ

จำหน่าย :  ข้าวตัง ข้าวปังกรอบ ขนมเปี้ยะ
ความสัมพันธ์ :  น้องชายสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณจริยา อ้นอารี
สังกัด :  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดกำแพงเพชร
เบอร์ติดต่อ :  089-032 2600
 
ร้านที่ 52

คุณชัชฎา เหมือนนิล

จำหน่าย :  ข้าวแต๋นน้ำแตงโม
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณชัชฎา เหมือนนิล
สังกัด :  สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
เบอร์ติดต่อ :  083-1376797 / 02-9543089
 
ร้านที่ 55

คุณมรกต วรประวัติ

จำหน่าย :  ข้าวเหนียวมะม่วง
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  ร.อ ไอเดีย อดุลยานุภาพ
สังกัด :  กรมสวัสดิการทหารบก
เบอร์ติดต่อ :  085-9148317/ 02-9513124
 
ร้านที่ 56

คุณจิรภัทร

จำหน่าย :  ข้าวเหนียวมูน
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณสรีตา สุทธิพงษ์
สังกัด :  กรมการแพทย์
เบอร์ติดต่อ :  089-6672807
 
ร้านที่ 61

คุณสิรี วอนขอพร

จำหน่าย :  เค้กกล้วยหอม
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณบุญนารถ คุณากรจิตติรักษ์
สังกัด :  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เบอร์ติดต่อ :  086-391-9263
 
ร้านที่ 62

คุณชัญญาภัสฐ์ เจนพุฒิพันธ์

จำหน่าย :  เค้กหน้าต่าง ๆ เค้กผลไม้ คุ๊กกี้ ขนมปังอบกรอบ พายกรอบ ธัญพืชอบกรอบ
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณพีระพร จงบุญกลาง
สังกัด :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เบอร์ติดต่อ :  081 4848 244
 
ร้านที่ 77

คุณเมธิณี เขียวน้อย

จำหน่าย :  เฉาก๋วยนมสด
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  ร.ต.ศรา เจริญฟุ้ง
สังกัด :  กรมยุทธศึกษาทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด
เบอร์ติดต่อ :  087-4951596/080-7746774
 
ร้านที่ 83

คุณอัมพร อาภาวุฒิชัย

จำหน่าย :  ซาลาเปา (ร้านทวีโชค) เนื้อแป้งนุ่ม ไม่ติดฟัน
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายสุวรรณ อาภาวุฒิชัย
สังกัด :  กรมทรัพยากรน้ำ
เบอร์ติดต่อ :  084 0000024
 
ร้านที่ 84

คุณชัยบูศน์ ปิยะรังษี

จำหน่าย :  ซาลาเปา ไข่หงส์
ความสัมพันธ์ :  พี่ชายสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณชนะฉัตร ชูวงศ์วาน
สังกัด :  โรงเรียนช่างทหารบก
เบอร์ติดต่อ :  080 284 5132
 
ร้านที่ 88

คุณอรุณ ศรีวงศ์

จำหน่าย :  โดนัท วาฟเฟิล
ความสัมพันธ์ :  สามีสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณลำพู ศรีวงศ์
สังกัด :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
เบอร์ติดต่อ :  083-6001311
 
ร้านที่ 89

คุณจันทร์ฉาย เผ่าเผด็จการ

จำหน่าย :  ตะโก้ ขนมถ้วย ลูกชุบ ขนมกล้วย ขนมชั้น
ความสัมพันธ์ :  แม่สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณสิทธิกร เผ่าเผด็จการ
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
เบอร์ติดต่อ :  085-0845911
 
ร้านที่ 92

คุณพงษ์อนันต์

จำหน่าย :  เต้าหู้ทอด เผือกทอด ปอเปี้ยะทอด
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณวราภรณ์ เสรีประทีป
สังกัด :  มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์ติดต่อ :  084 099 7599
 
ร้านที่ 93

คุณสุปราณี ผลมะขาม

จำหน่าย :  เต้าฮวยฟรุตสลัด
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  จ.ส.อ.สัมฤทธิ์ พงษ์สิทธิผล 089-1593387
สังกัด :  กองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ มณฑลทหารบกที่11
เบอร์ติดต่อ :  084-7345254/ 083-2399261
 
ร้านที่ 95

คุณวันเพ็ญ มุสิกะพัน

จำหน่าย :  ทองม้วนสมุนไพร
ความสัมพันธ์ :  แม่สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณลัดดาวัลย์ จตุราวิยสัจ
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต1
เบอร์ติดต่อ :  086-3140245) /081-2934466
 
ร้านที่ 100

คุณพิณ

จำหน่าย :  ท๊อฟฟี่กะทิถั่ว / กะยาสาทรน้ำอ้อย/มะตูมเชื่อม
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายอรรณพ พรหมเจริญ
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต2
เบอร์ติดต่อ :  08-0776-6403
 
ร้านที่ 101

คุณโฉมศรี งามจิตกรุง

จำหน่าย :  ทับทิมกรอบ
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณพิชามญชุ์ โทวกุลพานิชย์
สังกัด :  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เบอร์ติดต่อ :  085 155 8103
 
ร้านที่ 102

คุณสุนิตา กลีบสัตบุตร

จำหน่าย :  น้ำแข็งเกล็ดหิมะ
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณสุทธิ กลีบสัตบุตร
สังกัด :  สนง.ปปช.
เบอร์ติดต่อ :   083-2974824
 
ร้านที่ 103

คุณอร

จำหน่าย :  น้ำตาลสด&วุ้นมะพร้าว
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางปวีณา กลับดี
สังกัด :  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เบอร์ติดต่อ :  089-6937888
 
ร้านที่ 32

คุณศิริกาญจน์ เจนการศึก

จำหน่าย :  บราวนี่
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณศิริกาญจน์ เจนการศึก
สังกัด :  สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์ติดต่อ :  086-5229703
 
ร้านที่ 122

คุณวิภาวรรณ สันโต

จำหน่าย :  เบเกอรี่
ความสัมพันธ์ :  สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณวิภาวรรณ สันโต
สังกัด :  กรมสรรพากร สมาชิก
เบอร์ติดต่อ :  089-7779369/02-2254363
 
ร้านที่ 123

คุณอาณดา

จำหน่าย :  เบเกอรี่
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  พ.จ.อ.โสภณ สามสุวรรณ
สังกัด :  กองเรือยุทธการ จังหวัดลพบุรี
เบอร์ติดต่อ :  089-0628120
 
ร้านที่ 132

คุณรุ่งอรุณ

จำหน่าย :  ปั้นสิบเคลือบคาลาเมล
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณกัลนิกา ผิวเหลือง
สังกัด :   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1
เบอร์ติดต่อ :  088-1947103
 
ร้านที่ 133

คุณภาวิณี

จำหน่าย :  ปั้นสิบไส้ปลากระพง ปลาสลิด
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  พ.ต.ท.ธีระ ทองมาก
สังกัด :  ตำรวจภูธรภาค 1 จ.สุราษฎร์ธานี
เบอร์ติดต่อ :  089-6997668
 
ร้านที่ 135

คุณศมนรัตน์

จำหน่าย :  ผลไม้ /มะม่วงน้ำดอกไม้
ความสัมพันธ์ :  สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณศมนรัตน์ จันทร์จำลอง
สังกัด :  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เบอร์ติดต่อ :  089-9246898 / 02-5471928
 
ร้านที่ 137

คุณลิขิต สุวรรณนาคร

จำหน่าย :  ผลไม้อบแห้ง
ความสัมพันธ์ :  น้องชาย
ชื่อสมาชิก :  คุณเลิศศักดิ์ สุวรรณนาคร
สังกัด :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ)
เบอร์ติดต่อ :  081-7418590
 
ร้านที่ 138

คุณกรชศา

จำหน่าย :  ผลไม้อบแห้ง
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  ส.ต.ญาณวิทย์ บุญบาล
สังกัด :  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ
เบอร์ติดต่อ :  085-2311750/02-5647979
 
ร้านที่ 157

คุณธนภัทร วสุวัต

จำหน่าย :  มะตูมเชื่อม โรตีกรอบ ปลาส้มกำนันจุล เปลือกส้มโอ
ความสัมพันธ์ :  ลุงสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณนภพล กล้าชาญชัย
สังกัด :  กรมทางหลวงชนบท
เบอร์ติดต่อ :  085-3444385
 
ร้านที่ 161

คุณนันทพร คำเปี่ยม

จำหน่าย :  โมจิ/แยมโรล
ความสัมพันธ์ :  สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณนันทพร คำเปี่ยม
สังกัด :  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เบอร์ติดต่อ :  083-9993390
 
ร้านที่ 171

นางรจนา ศรีราษฎร์

จำหน่าย :  ลอดช่องสมุนไพร รจนา
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางกาญจนาภรณ์ เดชาชาติ
สังกัด :  สพท.สมุทรสงคราม 081-2073808 (พี่สะไภ้)
เบอร์ติดต่อ :  087-7679691/034-761241
 
ร้านที่ 183

คุณบุษบา ส่งพูม

จำหน่าย :  ส้มโอแม่กลอง สละ ฝรั่ง มะม่วง พร้อมทาน
ความสัมพันธ์ :  พี่สาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณนันท์นพรัส โชติชูช่วง
สังกัด :  โรงพยาบาลสตูล
เบอร์ติดต่อ :  081 776 0992
 
ร้านที่ 246

คุณอุมาภรณ์

จำหน่าย :  ไอศครีมนมสดหนองโพ
ความสัมพันธ์ :  สมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางสาวอุมาภรณ์ ก๋งเม่ง
สังกัด :  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เบอร์ติดต่อ :  081-3421271