สาระน่ารู้
 
 

นพนภา ดิลกโสภณ
ฝ่ายฝึกอบรมสมาชิก

การลงทุนที่ดี ควรมีการปรับรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับจังหวะหรือช่วงชีวิตของตนเอง เพราะแต่ละจังหวะชีวิตย่อมมีภาระทางการเงิน ความสามารถในการรับความเสี่ยงจากการลงทุน และเป้าหมายของชีวิตที่แตกต่างกัน โดยอาจแบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ ดังนี้

  1. รุ่นใหม่ไฟแรง อายุระหว่าง 21-30 ปี เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน ใช้ชีวิตอิสระ กล้าได้กล้าเสีย หากคิดจะลงทุนก็สามารถเลือกลงทุนแบบเสี่ยงมากได้ เช่น ลงทุนในหุ้นที่ถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็สูงเช่นกัน และถ้าเกิดผิดพลาด เช่น หุ้นตก ขาดทุน ก็ยังเหลือเวลามากพอที่จะแก้มือได้ใหม่
  2. รุ่นก่อร่างสร้างตัว อายุระหว่าง 31-40 ปี คนส่วนใหญ่ในช่วงวัยนี้มักไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว ถึงแม้จะเริ่มมีหน้าที่การงานมั่นคง แต่รายจ่ายก็มักเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อความรับผิดชอบครอบครัวก็เยอะ รายจ่ายก็แยะ การลงทุนที่เหมาะสมกับคนกลุ่มนี้จึงควรลดปริมาณหุ้นที่เสี่ยงลง หันมาเพิ่มการลงทุนที่เสี่ยงต่ำให้มากขึ้น เช่น ลงทุนพวกตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ ที่ได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยที่แน่นอน เป็นต้น
  3. รุ่นก่อนเกษียณ อายุระหว่าง 41-55 ปี ถือเป็นช่วงที่มีความมั่นคงสูงในหน้าที่การงานและรายได้สูง ขณะที่หนี้สินบางอย่างก็เริ่มลดลง แต่เนื่องจากเวลาการทำงานเริ่มลดน้อยถอยลง คนในช่วงวัยนี้จึงคิดเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณมากขึ้น จึงไม่ค่อยอยากเสี่ยงกับการลงทุน การเลือกลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเน้นความปลอดภัยของเงินต้น ที่แม้จะได้ผลตอบแทนไม่มากแต่ได้ชัวร์ จึงดูจะเหมาะกับคนในช่วงวัยนี้
  4. รุ่นนับถอยหลังสู่วันเกษียณ อายุ 55 ปีขึ้นไป เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วกับการหารายได้ การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงอายุนี้จึงน่าจะพุ่งเป้าไปที่ความปลอดภัยของเงินต้นให้มากที่สุด โดยอาจเลือกลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น ที่เงินต้นอยู่ชัวร์แถมได้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝาก

ใครอยู่ในจังหวะชีวิตใดก็อย่าลืมที่จะลองปรับสัดส่วนการลงทุนที่มีให้เหมาะสม เพื่อให้เป้าหมายทางการเงินที่เราวางไว้เป็นเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเราเอง

หน้าหลัก บท บก. การนำส่งเงิน กบข. การขอรับเงินคืนของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิก
108 คำถามควรรู้ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ข่าวฝากจาก กบข. สาระน่ารู้