ข่าวฝากจาก กบข.
 
 

ยุวพร นนท์ภาษโสภณ
ฝ่ายสื่อสารสมาชิก

จังหวะชีวิต จังหวะการลงทุนกับ กบข.

ยุคค่าครองชีพราคาแพง ค่าแรงคงที่ เห็นทีจะต้องหาช่องทางลงทุนเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าด้วยการลงทุน แต่จะลงทุนซื้อหุ้นก็กลัวเสี่ยง ไม่มีเวลามานั่งเช็คหน้ากระดาน ฝากธนาคารดอกเบี้ยก็ไม่พอ สู้เงินเฟ้อไม่ได้อีก

แต่โอกาสครั้งสำคัญวันนี้ กบข.ได้เปิด 4 แผนทางเลือกของแผนการลงทุน ที่ลงตัวกับทุกจังหวะชีวิต My Choice...My Chance เราเลือกได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความต้องการสมาชิกที่ต้องการจะลงทุนตามความชอบและความถนัดในการยอมรับความเสี่ยงของตน ทั้งนี้ มีแผนการลงทุนให้เลือกได้ทั้งหมด 4 แผน ได้แก่

  1. แผนตลาดเงิน ลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีกำหนดไม่เกิน 1 ปี เน้นรักษาเงินต้น อัตราผลตอบแทนน้อย ระดับความเสี่ยงต่ำสุด เหมาะกับสมาชิกใกล้เกษียณอายุราชการที่มีระยะเวลาการออมอีกไม่นาน
  2. แผนตราสารหนี้ ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เน้นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินฝาก โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นเล็กน้อย ระดับความเสี่ยงสูงกว่าแผนตลาดเงิน เหมาะกับสมาชิกที่ยังมีเวลาก่อนเกษียณอายุราชการประมาณ 10-20 ปี
  3. แผนหลัก เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มั่นคงไม่น้อยกว่า 60% เน้นผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อ ระดับความเสี่ยงปานกลาง สำหรับสมาชิก กบข.ที่ไม่ประสงค์จะเลือกแผนการลงทุน กบข.จะบริหารเงินออมตามแผนหลักซึ่งก็คือ แผนลงทุนในปัจจุบัน
  4. แผนผสมหุ้นทวี ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างเช่นเดียวกับแผนหลัก แต่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นมากขึ้น ระดับความเสี่ยงจึงสูงกว่าแผนหลัก เพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนมากกว่าเหมาะกับสมาชิกที่ยังมีเวลาออมนาน

ทั้งนี้ สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูล โดยดาวน์โหลด "ข้อมูลแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข." ได้ที่ www.gpf.or.th

เรื่องแผนการบริหารการเงินต้องใส่ใจเสมอ ละทิ้งไม่ได้ สำหรับสมาชิก กบข.พบกับโครงการแผนทางเลือกการลงทุนได้แล้ววันนี้ เพราะนี้คือโอกาสครั้งสำคัญในการเลือกจังหวะการลงทุนที่ใช่สำหรับคุณอย่างแท้จริง

หน้าหลัก บท บก. การนำส่งเงิน กบข. การขอรับเงินคืนของสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สวัสดิการเพื่อสมาชิก
108 คำถามควรรู้ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ข่าวฝากจาก กบข. สาระน่ารู้