ลดรายจ่าย

สิทธิพิเศษรถยนต์เอ็มจี (MG) สำหรับสมาชิก กบข.

MG Car
 • ดาวน์ 0 % สำหรับรถยนต์ MG ทุกรุ่น [1] หรือ ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นที่ 5,252 บาท [2]
 • ฟรี ! ประกันภัยชั้นหนึ่ง พร้อม พ.ร.บ. นาน 1 ปี [3]

หมายเหตุ :

 • [1] เงื่อนไขดาวน์ 0 % สำหรับสมาชิกกบข. ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน คำนวณการผ่อนชำระสำหรับรถยนต์รุ่น All New MG3 1.5L C ราคา 519,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 7,757 บาท รถยนต์รุ่น MG5 1.5L X ราคา 699,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,448 บาท รถยนต์รุ่น MG ZS 1.5L C ราคา 679,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,149 บาท รถยนต์รุ่น MG GS 1.5T Xราคา 990,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 14,797 บาท ภายใต้นโยบายเงื่อนไข และการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 • [2] ดาวน์ที่ 25% ระยะเวลา 96 เดือน สำหรับสมาชิกกบข. คำนวณการผ่อนชำระสำหรับรถยนต์รุ่น All New MG3 1.5L C ราคา 519,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 5,252 บาท รถยนต์รุ่น MG5 1.5L X ราคา 699,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 7,074 บาท รถยนต์รุ่น MG GS 1.5T X ราคา 990,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 10,018 บาท รถยนต์รุ่น MG ZS 1.5L C ราคา 679,000 บาท ผ่อนชำระเดือนละ 6,871 บาท ภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาเฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการ ภายใต้นโยบายเงื่อนไข และการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 • [3] ประกันภัยชั้นหนึ่ง และพ.ร.บ. ระยะเวลา 1 ปี สำหรับ All New MG3 มูลค่า 22,422 บาท, MG5 มูลค่า 23,599 บาท, New MG ZS มูลค่า 23,066 บาท, และMG GS 1.5T มูลค่า 18,554 บาท

คุณสมบัติ*

 1. เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และผ่านการพิจารณาสินเชื่อตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 2. เป็นพนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 3. เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
*หมายเหตุ: รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไข

 • แสดงบัตรสมาชิกกบข. หรือใบแจ้งยอดเงินสมาชิกหรือหนังสือรับรองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมบัตรประชาชน
 • กรณีผู้ขอสินเชื่อเป็นครอบครัวสมาชิกกบข. แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่บ่งชี้ความสัมพันธ์กับสมาชิก กบข. หรือสำเนาทะเบียนสมรส
 • เงื่อนไขทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่จอง และรับรถกับผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีอย่างเป็นทางการภายใน
  วันที่ 1-31 พฤษภาคม 62 เท่านั้น
 • เงื่อนไขทั้งหมดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล ณ โชว์รูมเอ็มจีทั่วประเทศหรือติดต่อ Call Center 1267

* รับประกัน 5 ปี หรือ 120,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม