ติดต่อ กบข.

ร้องเรียน

การดำเนินงานของ กบข. ยึดหลักการตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้วยความเอาใจใส่ ข้อร้องเรียนและปัญหา ของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของ กบข. จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ กบข. จะเร่งแก้ไขปรับปรุง โดยเร็วที่สุด เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจจากสมาชิก

สมาชิกหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานหรือการให้บริการของ กบข. สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่ กบข. จัดไว้ได้แก่

  • แจ้งเรื่องร้องเรียน โดยจัดทำเป็นหนังสือถึงกองทุน
  • Contact Center โทร. 1179 กด 6 โทรสาร 0 2636 1649, 0 2636 0700
  • สำนักงาน กบข. ชั้น 4 อาคารอับดุลราฮิม ถ.พระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ
  • e-Mail : member@gpf.or.th
  • www.gpf.or.th

required
required
required
required
required
required
required

กรุณาใส่ตัวอักษรหรือตัวเลขที่ท่านเห็นตามภาพ ลงในช่องด้านล่างนี้

Show more
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม