ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2560 
17/1/2561
จัดหาเครื่องมือประเมินผู้นำของ Hogan และ DISC 
11/1/2561
จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ ของเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLIND UNIT) จำนวน 6 เครื่อง 
4/1/2561
ต่ออายุสัญญาใช้บริการรับบทวิเราะห์ Ned Davis Research กับ Ned Davis Research, Inc. ระยะเวลา 2 ปี 
25/12/2560
ต่อสัญญาระบบ One Time Password 
19/12/2560
ต่ออายุระบบ SETNET3 (Market Access) ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 
20/12/2560
จัดจ้างเปลี่ยนเมนท่อน้ำดีแนวตั้งพร้อมแผ่นฝ้าของห้องน้ำลานจอดรถชั้น 3 ถึงห้องน้ำหญิงชั้น 8 อาคารบี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/12/2560
จัดซื้อและติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump) พร้อมอุปกรณ์ควบคุม ติดตั้งในอาคาร เอ และอาคาร บี ของอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
19/12/2560
จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นห้องเครื่อง (Chiller) ชั้น 6 อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/12/2560
จัดซื้อ DVR+กล้องวงจรปิดและจอทีวี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/12/2560
ต่ออายุสมาชิก Moodys Analytics 
12/12/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานรับโทรศัพท์ 
13/12/2560
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
7/12/2560
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Notes 
6/12/2560
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) จำนวน 10 เครื่อง อาคาร บี (Phase 2) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
4/12/2560
จัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2560 
4/12/2560
จัดจ้างงานปรับปรุงสายสัญญาณและติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTVใหม่) ภายในลิฟต์โดยสาร L1,L2,L3 และ L4 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
4/12/2560
ต่ออายุการใช้บริการข้อมูล Mark to Market ของ ThaiBMA 
1/12/2560
ต่อสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามบนเครื่องแม่ข่ายและลูกข่าย 
24/11/2560
ต่อสัญญาเผยแพร่สารคดีข่าวสั้นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 
24/11/2560
จัดจ้างบริการประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ เพื่อสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ ครั้งที่ 2 
22/11/2560
จัดจ้างบริการประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ เพื่อสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ ครั้งที่ 2 
22/11/2560
ต่ออายุสัญญาใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของ ThaiBMA สำหรับปี 2561 
21/11/2560
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Visual Studio 
20/11/2560
จัดจ้างงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของ Cooling Tower No. 1 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเปลี่ยนชุดButterfly Valve และหัวขับ Actuator ที่ชำรุดของ Cooling Tower No. 2 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยน Spring Isorato ของเครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1-3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/11/2560
ต่ออายุสัญญาการใช้บริการ RiskMetrics Solutions 
8/11/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2561 (1 ปี) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil) และถาดน้ำทิ้งของเครื่องส่งลมเย็น (AHU-G-3) ระบบปรับอากาศชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด VIP 
7/11/2560
จัดหาผู้จัดกิจกรรมสัมมนา กบข. 2560 
7/11/2560
ต่ออายุสัญญาให้บริการระบบวัดและบริหารความเสี่ยงทางการเงิน iRisk 
6/11/2560
จัดหารถรับส่งพนักงานงานสัมมนา กบข. 2560 
2/11/2560
ขออนุมัติทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการตรวจสอบเครื่องทำความเย็น (Chiller) ประจำปี 2560-2563 
1/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติงานโครงการจัดหาและติดตั้ง Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ของตู้ MainDistribution Board (MDB) 1,2,3 ที่เสื่อมสภาพ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
30/10/2560
บริการระบบ Aspen for window จำนวน 6 User 
24/10/2560
ขอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

งานปรับตั้งสลิงกระจกผนังล็อบบี้ชั้น G ด้านนราธิวาสและด้านสาทรใต้อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2560
งานติดตั้งชื่อป้ายอาคาร Tower Sign ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2560
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 16 อาคาร เอ จำนวน 2 ห้อง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
3/1/2561
จัดหาอาหารและสถานที่จัดงานปีใหม่ กบข. 
8/12/2560
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 25 และ ชั้น 27 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
4/12/2560
จ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามประจำปี 2560 / แบบสอบถามเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกแนการลงทุน และใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. 
1/12/2560
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงชั้น 14 และชั้น 26 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/12/2560
จัดจ้างบำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น (Overhaul Chiller) ของ Chiller No.3 และ Chiller No.4 ติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 6 อาคาร บี ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
30/11/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน SAP ระยะเวลาสัญญา 1 ปี (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61) 
22/11/2560
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
17/11/2560
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี 
17/11/2560
จัดจ้างผู้ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบใบแจ้งยอดเงินสมาชิกและผู้ใช้บริการออมต่อประจำปี 2560 
17/11/2560
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
15/11/2560
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
8/11/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
9/11/2560
จัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และเทปทำความสะอาดหัวบันทึกสื่อ 
30/10/2560
จัดหาบริการที่พักงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2560 
30/10/2560
ยกเลิกจัดหาบริการสถานที่พักงานสัมมนา กบข. 2560 
25/10/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 4 
1/12/2560
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง 
1/12/2560
จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - ประกวดราคา)

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง (e-bidding) 
8/1/2561
จัดหาและติดตั้ง Hardware และ Software License เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (MIS) และเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Analytics) โดยวิธี e-bidding 
22/12/2560
จัดหาระบบงานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ตโดยวิธีประกวดราคา 
22/11/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
20/12/2560
ผู้ให้บริการปรับปรุงระบบ PR / PO บน lotus note 
20/12/2560
จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ ระบบลิฟต์โดยสารของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบรวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
7/11/2560
ปรับปรุงระบบ PR / PO บน lotus note 
3/11/2560
จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (Simulation Programs) 
3/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวนชั่วคราว (ระยะเวลา 4 เดือน) เริ่ม 1 ก.ย.2560 – 31 ธ.ค. 2560 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาพัสดุ (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
19/1/2561
การใช้บริการ Capital Economic 
25/12/2560
ขอใช้บริการโปรแกรม Eikon 
25/12/2560

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

จ้างผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเิงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
25/12/2560
การจัดจ้างที่ปรึกษาสำหรับ Data Warehouse and Data Management Consultant 
22/11/2560

ประเภท จ้างที่ปรึกษา ***

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษากฎหมายสำหรับ Project Silver (งานเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
15/1/2561
Show more
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม