ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Visual Studio 
20/11/2560
จัดจ้างงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของ Cooling Tower No. 1 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเปลี่ยนชุดButterfly Valve และหัวขับ Actuator ที่ชำรุดของ Cooling Tower No. 2 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยน Spring Isorato ของเครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1-3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/11/2560
ต่ออายุสัญญาการใช้บริการ RiskMetrics Solutions 
8/11/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2561 (1 ปี) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil) และถาดน้ำทิ้งของเครื่องส่งลมเย็น (AHU-G-3) ระบบปรับอากาศชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด VIP 
7/11/2560
จัดหาผู้จัดกิจกรรมสัมมนา กบข. 2560 
7/11/2560
ต่ออายุสัญญาให้บริการระบบวัดและบริหารความเสี่ยงทางการเงิน iRisk 
6/11/2560
จัดหารถรับส่งพนักงานงานสัมมนา กบข. 2560 
2/11/2560
ขออนุมัติทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการตรวจสอบเครื่องทำความเย็น (Chiller) ประจำปี 2560-2563 
1/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติงานโครงการจัดหาและติดตั้ง Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ของตู้ MainDistribution Board (MDB) 1,2,3 ที่เสื่อมสภาพ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
30/10/2560
บริการระบบ Aspen for window จำนวน 6 User 
24/10/2560
จ้างบันทึกข้อมูลแบบสำรวจทัศนคติและความผูกพันของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. 
20/10/2560
จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมมิตรสวัสดิการ 
20/10/2560
จัดหาบริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
12/10/2560
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2561 
12/10/2560
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) 
12/10/2560
ต่ออายุสัญญา Prequin Limited 
11/10/2560
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและหาเชื้อลีจิโอเนลล่า( Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/10/2560
ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDB No.3 ขนาด 4,000 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A (กระเป๋า) 
4/10/2560
จัดหางานบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ห้องโสฬส ชั้น 4 
19/9/2560
ขออนุมัติจัดซื้อ Actuator Valve และ Digital Room Thermostat Control ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
18/9/2560
ขอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างกรีดปูนและติดตั้งฝาบ่อพักน้ำประปาชั้นใต้ดิน (Under Ground Tank) ชั้น B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและกระจายการทำงาน (Load Balancer) 
30/8/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะเวลา 1 ปี ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/8/2560
ต่อสัญญาจ้างบริการระบบจ่ายเงินและการให้บริการชำระเงินแทน 
24/8/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์และโคมไฟส่องถนนบริเวณทางเข้า-ออก ฝั่งบ้านเทพลิต ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
23/8/2560
จัดหาโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลสมาชิก จำนวน 1 ชุด 
31/7/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
17/11/2560
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี 
17/11/2560
จัดจ้างผู้ผลิตเอกสารประชาสัมพันธ์ประกอบใบแจ้งยอดเงินสมาชิกและผู้ใช้บริการออมต่อประจำปี 2560 
17/11/2560
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
15/11/2560
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablets) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและ Applications ที่จำเป็น สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการแบบไร้เอกสาร (Paperless Board Meeting) 
8/11/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย และระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
9/11/2560
จัดซื้อสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และเทปทำความสะอาดหัวบันทึกสื่อ 
30/10/2560
จัดหาบริการที่พักงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2560 
30/10/2560
ยกเลิกจัดหาบริการสถานที่พักงานสัมมนา กบข. 2560 
25/10/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
10/10/2560
จัดหาผู้พัฒนาระบบ MIS และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก สำหรับโครงการนำร่อง Big Data 
16/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B (กระเป๋าผ้าร่ม) 
4/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B (ผ้าเช็ดตัว) 
4/10/2560
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A (กล่องเอนกประสงค์) 
29/9/2560
จัดจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวน (ระยะเวลา 2 ปี) 
27/9/2560
ยกเลิกการจัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2561 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
27/9/2560
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 18 ถึงชั้น 25 และ ชั้น 27 ถึงชั้น 30 จำนวน 32 ห้อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
19/9/2560
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2561-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
12/9/2560
จัดจ้างผลิตสายคล้องบัตรและซองหนังในโครงการ กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ประจำปี2560 
8/9/2560
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ CRM 
7/9/2560
ต่อสัญญาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบควบคุมประตู ( Access Control) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
4/9/2560
จัดหาและติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ยี่ห้อ Blueline รุ่น PTP40 จำนวน 2 เครื่อง (ขนาดเครื่องละ 40 KVA) 
30/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการระบบ Office Cloud Service (Office365) 
23/8/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน 
2/10/2560
จัดจ้างซ่อมแซมกรอบอาคารและรอยต่อผนังกระจก ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/8/2560
การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย Switch พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
28/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) 
24/8/2560
จัดจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561-2563 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
31/7/2560
จัดจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561-2563 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/7/2560
จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - ประกวดราคา)

ยกเลิกจัดหาระบบงานและผู้ให้บริการระบบงานลงทุนไพรเวทมาร์เก็ต 
20/10/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ ระบบลิฟต์โดยสารของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบรวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
7/11/2560
ปรับปรุงระบบ PR / PO บน lotus note 
3/11/2560
จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (Simulation Programs) 
3/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวนชั่วคราว (ระยะเวลา 4 เดือน) เริ่ม 1 ก.ย.2560 – 31 ธ.ค. 2560 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
จ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (Simulation Programs) 
12/10/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาระบบจอดรถ(ระยะเวลา 1 ปี) 16 ต.ค.2560 - 15 ต.ค. 2561 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/10/2560
จัดจ้างวิทยากรเพื่อจัดอบรมหลักสูตร Fundamentals of Performance Measurement & Attribution 
19/9/2560
จัดจ้างปรับปรุงเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ชั้น12,15,16 และ17 จำนวน12 ชุด อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
6/9/2560
ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/8/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดหาที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุน EQT Infrastructure Fund III 
4/10/2560
จัดจ้างทำ Employee Engagement Survey ประจำปี 2560 
8/9/2560
Show more
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม