ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดจ้างงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของ Cooling Tower No. 1 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเปลี่ยนชุดButterfly Valve และหัวขับ Actuator ที่ชำรุดของ Cooling Tower No. 2 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยน Spring Isorato ของเครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1-3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/11/2560
จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

ขออนุมัติจัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อพักสิ่งปฏิกูล ชั้น B3 (สูบแห้ง) ประจำปี 2561(ครั้งที่ 2)  
21/2/2562
ขออนุมัติหลักการขอจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน myHR ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
21/2/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ระยะเวลาสัญญา 1 ปี 
 
จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่ง หมายเลข L1 - L14, M1 - M-4, H1- H4 และ S13 
 
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm) และระบบดับเพลิง(FM-200)(แบบไม่รวมอะไหล่) 
 
จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า (Breaker) ของ Plug In Bus Duct  
18/2/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ และกล้องวงจรปิด (CCTV ใหม่) ภายในลิฟต์โดยสาร L1,L2,L3 และ L4  
18/2/2562
จัดจ้าง Overhaul Bearing ชุดแขนประตูในของลิฟต์ M1-M4 และเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศตู้คอนโทรลลิฟต์ 
18/2/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในลิฟต์โดยสาร M1, M2, M3 และ M4 
 
จ้างผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบ Personal Web รองรับการกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง 
18/2/2562
จ้างผลิตสื่อ ณ จุดขายแสดงสิทธิประโยชน์สมาชิก กบข. 
 
จ้างสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. 
 
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Note ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
จ้างผู้รับจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
18/2/2562
รับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
 
จัดหาเครื่อง LCD Projector 
 
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2561  
 
จัดจ้างผลิตกระเป๋า เพื่อเป็นของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการลงทุน ปี 2561 
 
จัดจ้างงานจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จ้างงานจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
18/2/2562
จัดจ้างการพัฒนาหลักสูตรบรรยายเพื่อสนับสนุนงานสมาชิกสัมพันธ์สัญจร  
 
จ้างเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟในสำนักงาน กบข. 
18/2/2562
จัดหาผู้ให้บริการระบบงานติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) 
 
การสมัครสมาชิก ESG Research 
 
การจ้างผลิตสื่อเผยแพร่รูปแบบ Motion Graphic 
 
ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมการบำรุงรักษา 
13/2/2562
ซื้อบริการ Aspens for Windows จำนวน 6 Users ของฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
 
ขอใช้บริการโปรแกรม Eikon 
25/12/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

งานติดตั้งชื่อป้ายอาคาร Tower Sign ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
20/12/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบรวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
7/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวนชั่วคราว (ระยะเวลา 4 เดือน) เริ่ม 1 ก.ย.2560 – 31 ธ.ค. 2560 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
30/1/2562
จัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
30/1/2562
จัดจ้างซ่อมแซมกรอบอาคารและรอยต่อผนังกระจก ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
15/1/2562

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 2 คัน  
22/2/2562
จัดจ้างบริษัท Outsource เพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คน 
5/2/2562
(ยกเลิก) ซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมการบำรุงรักษา 
24/1/2562
Show more
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม