ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดจ้างงานเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพของ Cooling Tower No. 1 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเปลี่ยนชุดButterfly Valve และหัวขับ Actuator ที่ชำรุดของ Cooling Tower No. 2 ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/11/2560
จัดจ้างเปลี่ยน Spring Isorato ของเครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1-3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/11/2560
จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/9/2560
ขออนุมัติจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2560ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/9/2560
จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดซื้อบริการข้อมูลของ Bloomberg 
22/5/2562
จัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต สำหรับใช้ในกิจกรรม (ครั้งที่2) 
16/5/2562
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Visual Studio Professional Edition จำนวน 5 Licenses และ Microsoft Visual Studio Enterprise Edition จำนวน 1 License สำหรับใช้พัฒนาโปรแกรมและเขียนคำสั่งงาน 
14/5/2562
จัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต สำหรับใช้ในกิจกรรม จำนวน 5,000 เล่ม 
14/5/2562
จัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน เริ่มวันที่ 6 พ.ค.- 5 กรกฎาคม 2562 
30/4/2562
จ้างดำเนินการสื่อสารและส่งเสริมสัมพันธ์สมาชิก กบข. ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์ 
10/5/2562
จ้างผู้รับจ้างออกแบบและพัฒนาระบบ My GPF / โปรแกรม Personal Web ให้รองรับ Personalized Pension Dashboard และ การลงทะเบียนกิจกรรม 
10/5/2562
จัดซื้อข้อมูล Capital Market Research 
10/5/2562
ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินให้กับสมาชิก กบข. (ผลิตซ้ำ) 
7/5/2562
จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SQL Server Standard จำนวน 2 Licenses และสิทธิจำนวนเข้าใช้งาน (Client Access License : CAL) จำนวน 10 CAL 
2/5/2562
จัดซื้อกระเป๋าใส่เครื่องเขียน สำหรับใช้ในกิจกรรม (ครั้งที่2) 
26/4/2562
จัดจ้างบริษัท Outsource เพื่อให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 10 คน ระยะเวลา 1 เดือน เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  
28/2/2562
จัดทำระบบบริหารสิทธิพิเศษและสวัสดิการ 
24/4/2562
จัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
24/4/2562
จัดจ้างงานเหมาบริการงานบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ระยะเวลา 3 เดือน 
24/4/2562
จัดหาผู้ให้บริการสถานที่เก็บเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ภายนอก 
23/4/2562
จ้างผู้ผลิตและเผยแพร่คลิป VDO ประชาสัมพันธ์ My GPF Application 
23/4/2562
จัดหาวัสดุเครื่องเขียนสำนักงาน 
23/4/2562
ซื้อสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ระบบ Lotus Notes (IBM Domino Enterprise Server) 
23/4/2562
ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์โปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware ) พร้อมการบำรุงรักษา 
23/4/2562
จ้างบริการบำรุงรักษาไฟป้ายชื่อและสัญลักษณ์ กบข. 
23/4/2562
จ้างผลิตสื่อเผยแพร่รูปแบบ Motion Graphic  
23/4/2562
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและกระจายการทำงาน (Load Balancer) 
23/4/2562
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2562 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด VIP (เพิ่ม) 
23/4/2562
ซื้อสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
23/4/2562
จ้างพัฒนาโปรแกรมโอนข้อมูลดัชนีและไฟล์เอกสารที่สแกนเข้าระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA WEBFORM : iWebform) โดยอัตโมัติ 
23/4/2562
ปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งพื้นที่สำนักงาน 
 
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบพกพา (Notebook) พร้อมระบบปฏิบัติการ 
23/4/2562
จัดหาเสื้อสีเหลืองให้พนักงาน 
23/4/2562
ขอซื้อข้อมูล Salary Survey ปี 2018 ของอุตสาหกรรม Asset Management 
23/4/2562
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ Access Control และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
22/4/2562
จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนและประเมินค่างาน 
29/11/2561
จ้างบำรุงรักษาระบบงาน CRM เป็นระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 
16/10/2561
จัดจ้างติดตั้งระบบ ควบคุมการเปิด-ปิด ประตู (Access Control System)และระบบแลกบัตรผู้ติดต่ออาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/4/2562
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำระบบหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1-5 
22/4/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งโช๊คฝังพื้นประตู Access Control ชั้น G จำนวน 5 ชุด 
22/4/2562
จัดซื้อพร้อมปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคาร 
22/4/2562
ซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้งลิฟต์โดยสาร (H1-H4) และลิฟต์ Car park (C1-C2) อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/4/2562
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
22/4/2562
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ (PABX) แบบรวมอะไหล่  
22/4/2562
จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2561 
22/4/2562
จัดจ้าง Overhaul ปั๊มสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) (R) No.3 & (S) No.6 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/4/2562
จัดจ้างงานเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและไส้กรองเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 1,2,3,4 และ 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/4/2562
จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) หมายเลข 1 และ หมายเลข 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/4/2562
จัดซื้อและติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน พร้อมอุปกรณ์ควบคุมแรงดัน (Booster Pump) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/4/2562
ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไว้ใช้งาน ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/4/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Split Type) ห้องเครื่องลิฟต์ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/4/2562
จ้างบริษัทผู้ชำนาญการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของอาคารประจำปี 2562  
22/4/2562
จัดจ้างดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/4/2562
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/4/2562
จัดจ้างซ่อมและแก้ไขตู้คอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ของบ่อน้ำพุ บริเวณจุดรับส่ง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
18/10/2561
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) 
22/4/2562
จัดทำวิดีทัศน์ฝึกอาชีพออนไลน์ 
19/4/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) 
 
จัดจ้างเช่าพื้นที่และบริการอาคารสำนักงาน 
17/4/2562
จัดจ้างทำกันซึมป้องกันน้ำรั่ว ชั้นดาดฟ้าอาคาร A อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (แบบไม่รวมอะไหล่) 
3/4/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้า Automatic Transfer Switch ( ATS ) ชั้น 6 อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาระะบบไฟฟ้าอาคาร (Capacitor Bank ตู้ MDB 1,2,4 และ5) 
3/4/2562
จัดซื้อ Actuator Valve และ Digital Room Thermostat Control ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU) ระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
 
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำ ชาย - หญิง ชั้น G และชั้น 9 จำนวน 6 ห้อง 
3/4/2562
จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและหาเชื้อลีจิโอเนลล่า( Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
3/4/2562
จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ สำหรับห้องประชุม อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
3/4/2562
จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำรองข้อมูล 
 
จัดจ้างเปลี่ยนเมนท่อน้ำดีแนวตั้งที่ชำรุดในห้อง Shaft ลานจอดรถ ชั้น 7 ถึงชั้นใต้ดิน อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/3/2562
จัดจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโครงหลังคาดาดฟ้า อาคารเอและอาคารบี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/3/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Capacitor ของระบบไฟฟ้า MDB-1A ที่เสื่อมสภาพ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/3/2562
จัดจ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือบริเวณห้องน้ำชายชั้น 22 และชั้น 28 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/3/2562
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2561  
29/3/2562
จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นถนนจุดรับ-ส่ง (Drop-Off) เป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/3/2562
จัดจ้างงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ระยะเวลา 2 ปี (แบบไม่รวมอะไหล่) 
29/3/2562
จัดจ้างบริการรับข้อมูลข่าวสาร Bloomberg 
30/4/2562
จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน กบข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนา ESG Investing 
26/3/2562
จัดจ้างทีมดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในงานสัมมนา กบข. 
26/3/2562
ซื้อบริการโปรแกรม Eikon กัยบริษัท Thomson Reuters  
26/3/2562
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน INFOMA 
26/3/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ณ อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
26/3/2562
ซื้อสิทธิการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้  
26/3/2562
ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ HPE Security Fortify พร้อมการบำรุงรักษา 
26/3/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งขดท่อทองแดง (Cooling Coil) และถาดน้ำทิ้งของเครื่องส่งลมเย็ม (AHU-G-4) ระบบปรับอากาศชั้น G 
20/3/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล (CCTV) 
14/3/2562
จัดทำเสื้อสำหรับทำกิจกรรมประจำปี 2562 ให้พนักงาน 
 
ซื้อสิทธิการใช้งานระบบ SETNET3 (Market Access) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
การจัดหาแบตเตอรีสำรอง สกรีนโลโก้ กบข. 
 
ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำระบบปรับอากาศโซนผู้บริหารชั้น 6 
 
การจ้างผลิตจุลสารประกอบใบแจ้งยอดเงินสมาชิกและผู้บริหารต่อ ประจำปี 2561 
 
สม้ครรับบริการ THSI Index 
 
จัดจ้างงานจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
ขอซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
จัดจ้างเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ (เครื่องถ่ายเอกสาร) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
 
การจัดหาร่ม สกรีนโลโก้ กบข. จำนวน 2,100 คัน 
 
จัดหานาฬิกาดิจิตอลไม้ สกรีนโลโก้ กบข. 
4/3/2562
จ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อพักสิ่งปฏิกูล ชั้น B3 (สูบแห้ง) ประจำปี 2561(ครั้งที่ 2)  
28/2/2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561) 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561) 
 
ขอจ้างผู้รับจ้างบริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
 
ขอจ้างผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริการทันใจ (GPF Service on Mobile) ทั้งระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่ม/ปรับปรุงฟั่งชั่นสิทธิประโยชน์, กิจกรรม Social Media และการกำหนดสิทธิ์ใช้งาน 
 
ผลิตและเผยแพร่สปอตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 
 
จ้าง Media Agency วางแผนประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ 
27/2/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
 
จ้างผลิตปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อเป็นสื่อ กบข. ณ ส่วนราชการ 
25/2/2562
ขออนุมัติหลักการขอจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน My GPF Web 
25/2/2562
จ้างผู้รับจ้างพัฒนา/ปรับปรุงระบบงาน CRM ให้รองรับการลงทะเบียนกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจากระบบ Web กบข. รวมทั้งพัฒนา Web แบบสอบถามออนไลน์ 
25/2/2562
ขออนุมัติจัดหา ระบบการจองเวลานัดหมาย (Booking System) 
25/2/2562
จ้างวิทยากรภายนอก เพื่อจัดอบรมหลักสูตร เรื่องความรู้ด้านการลงทุนและประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ ให้แก่พนักงาน กบข.  
25/2/2562
ขออนุมัติจัดซื้อของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2562 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
25/2/2562
ขออนุมัติจัดหากระดาษถ่ายเอกสาร 
25/2/2562
ขออนุมัติหลักการขอจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสำรอง อาคารอับดุลราฮิม เพลส 
25/2/2562
ขออนุมัติจัดจ้างบริการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานตาม TAS19 ของกบข.และบริษัทย่อย 
25/2/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร ณ อาคารอับดุลราฮิมเพลส 
25/2/2562
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนชุด Casing diffuser และ Casing Cylinder ที่ชำรุดของ Cooling Tower No.2 ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
25/2/2562
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างล้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นของ เครื่องส่งลมเย็น AHU อาคาร เอ ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
25/2/2562
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อเครื่อง Computer พร้อมโปรแกรม ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
25/2/2562
จัดซื้ออุปกรณ์ เปิด - ปิด วงจรไฟฟ้า Circuit Breaker (Molded Case Switch) (เพื่อสำรองใช้งาน) ตู้ควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) หมายเลข ๑ - ๔ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์  
25/2/2562
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร  
25/2/2562
จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนฟิลเตอร์อลูมิเนียมเป็นชนิดใยสังเคราะห์ของเครื่องส่งลมเย็น(AHU) ชั้นG-10 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/2/2562
ขออนุมัติจัดซื้ออะไหล่และวัสดุสุขภัณฑ์ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/2/2562
ขออนุมัติจัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูลภายในบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อพักสิ่งปฏิกูล ชั้น B3 (สูบแห้ง) ประจำปี 2561(ครั้งที่ 2)  
21/2/2562
ขออนุมัติหลักการขอจ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงาน myHR ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
21/2/2562
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ระยะเวลาสัญญา 1 ปี 
 
จัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งสำหรับลิฟต์โดยสารและลิฟต์ขนส่ง หมายเลข L1 - L14, M1 - M-4, H1- H4 และ S13 
 
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้(Fire Alarm) และระบบดับเพลิง(FM-200)(แบบไม่รวมอะไหล่) 
 
จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์เปิด-ปิด วงจรไฟฟ้า (Breaker) ของ Plug In Bus Duct  
18/2/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ และกล้องวงจรปิด (CCTV ใหม่) ภายในลิฟต์โดยสาร L1,L2,L3 และ L4  
18/2/2562
จัดจ้าง Overhaul Bearing ชุดแขนประตูในของลิฟต์ M1-M4 และเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศตู้คอนโทรลลิฟต์ 
18/2/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในลิฟต์โดยสาร M1, M2, M3 และ M4 
 
จ้างผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบ Personal Web รองรับการกำหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตัวเอง 
18/2/2562
จ้างผลิตสื่อ ณ จุดขายแสดงสิทธิประโยชน์สมาชิก กบข. 
 
จ้างสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการเปลี่ยนแปลงของบริการ กบข. 
 
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Note ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
จ้างผู้รับจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 
จ้างผู้รับจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
18/2/2562
รับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
 
จัดหาเครื่อง LCD Projector 
 
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี 2561  
 
จัดจ้างผลิตกระเป๋า เพื่อเป็นของที่ระลึก สำหรับกิจกรรมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน และการลงทุน ปี 2561 
 
จัดจ้างงานจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จ้างงานจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต 
18/2/2562
จัดจ้างการพัฒนาหลักสูตรบรรยายเพื่อสนับสนุนงานสมาชิกสัมพันธ์สัญจร  
 
จ้างเปลี่ยนและติดตั้งหลอดไฟในสำนักงาน กบข. 
18/2/2562
จัดหาผู้ให้บริการระบบงานติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ กบข. ทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Listening) 
 
การสมัครสมาชิก ESG Research 
 
การจ้างผลิตสื่อเผยแพร่รูปแบบ Motion Graphic 
 
ซื้อบริการ Aspens for Windows จำนวน 6 Users ของฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน 
 
ขอใช้บริการโปรแกรม Eikon 
25/12/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

งานติดตั้งชื่อป้ายอาคาร Tower Sign ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/12/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
 
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
20/12/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ หมายเลข 16 (แบบรวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 2561-2563 (วิธีพิเศษ) 
7/11/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลสวนชั่วคราว (ระยะเวลา 4 เดือน) เริ่ม 1 ก.ย.2560 – 31 ธ.ค. 2560 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/11/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดจ้างบริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 
8/5/2562
จ้างบริหารจัดการอาคาร (Property Management) อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
2/5/2562
จัดซื้อพร้อมติดตั้งแอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์ (ACB) ขนาด 2,500 A ของตู้จ่ายไฟฟ้าสำรอง ในชั้น 6 อาคาร บี 
25/4/2562
จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยด้านแอพพลิเคชั่น (Application Security) โดยการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) 
23/4/2562
ยกเลิกจัดจ้างบริการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน 
25/3/2562
จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
20/3/2562

ประเภท จ้างที่ปรึกษา ***

จัดจ้างที่ปรึกษาทบทวนระบบการบริหารค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน 
12/4/2562
Show more
ดาวน์โหลดใบแจ้งยอด
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม