ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่ออายุการรับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
19/7/2560
จัดหาเครื่องแท็บเล็ตใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง 
17/7/2560
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
12/7/2560
ต่ออายุการจัดจ้างเช่าต้นไม้ประดับ ตกแต่งภายในสำนักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม 
5/7/2560
จัดหาเครื่องแท็บเล็ตใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง 
29/6/2560
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาดชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/6/2560
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil) และถาดน้ำทิ้งของเครื่องส่งลมเย็น (AHU-G-1) ระบบปรับอากาศชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/6/2560
จัดฝึกอบรมหลักสูตร English for Business 
19/6/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะเวลา 1 ปี (เริ่ม 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/6/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/6/2560
จัดจ้างพัฒนาระบบ My HR Web Service เพื่อการสรรหาและว่าจ้าง 
14/6/2560
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพันธมิตร MIS/CRM 
13/6/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารจีพีเอฟวิทยุชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) 
12/6/2560
ต่อสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) 
9/6/2560
ต่อสัญญาเช่าระบบ Contact Center ในปีที่ 5 
30/5/2560
จัดจ้างผู้พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการทันใจ GPF Service on Mobile ให้รองรับการลงทะเบียนรับ e-Statement 
18/5/2560
ต่ออายุสัญญาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร; People Manager 
16/5/2560
จัดจ้างผลิตเกียรติบัตรสำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
16/5/2560
จัดหาเครื่อง LCD Projector 
16/5/2560
จัดหาพัสดุประจำปี 2560 (อุปกรณ์/เครื่องเขียน) 
11/5/2560
จัดหาบริการฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Thinking and Teamwork 
11/5/2560
ต่อสัญญาใช้บริการ Portfolio Risk and Analytics (Port+) ของระบบ Bloomberg 
8/5/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ HPE Security Fortify 
17/7/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
14/7/2560
การจ้างบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 3 คน 
12/7/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
5/7/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3/7/2560
จัดหาบริการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครายเดือน จำนวน 20 เครื่อง สำหรับใช้จัดเล่นเกมลงทุน ภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี2560 
28/6/2560
เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง สำหรับใช้จัดเล่นเกมลงทุน ภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี2560 
22/6/2560
จัดหาผู้ว่าจ้างผลิตคู่มือสมาชิก ประจำปี 2560 
22/6/2560
จัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง 
9/6/2560
จัดจ้างผลิตของที่ระลึก (กระเป๋าเอกสาร) ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2560 
9/6/2560
จัดหาการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ เพื่อสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ 
7/6/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ระบบ Lotus Notes (IBM Domino Enterprise Server) 
6/6/2560
จัดหาผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
6/6/2560
จัดฝึกอบรมหลักสูตร Mind Mapping 
26/5/2560
จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (simulation programs) 
26/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
19/5/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
17/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
9/5/2560
จัดหาหมึก Printer 
9/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware สำหรับ Private Cloud 
28/4/2560
ขออนุมัติจัดจ้างปรับตั้งแนวศูนย์ Alignment (แนวแกนนอน) ของมอเตอร์และปั๊มสูบน้ำระบบปรับอากาศ และระบบประปา ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/5/2560
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
28/4/2560
จัดหาผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบน SharePoint Online ใน Office 365 
25/4/2560
การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กบข. จากภายในองค์กร ด้วยการทำ Vulnerability Assessment Scan 
25/4/2560
จัดจ้างจัดทำโปรแกรมเกมลงทุน จำลองการตัดสินใจลงทุน ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2560 
11/4/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560
จัดจ้างพัฒนาและจัดทำระบบ Personal Web 
26/6/2560
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 4 
31/5/2560
จัดจ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 (ยกเลิก) 
5/6/2560
จ้างผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT Security Monitoring) ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติในการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายสื่อสารและอินเทอร์เน็ต (IT Security Operation) 
2/5/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ประจำปี 2560-2563 
17/4/2560
จัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร: People Manager ปีที่ 2 
29/5/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุน 
3/7/2560
Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม