เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

สถิติสมาชิก กบข.

สถิติสมาชิก กบข. เดือนกรกฎาคม 2561ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (คน)
1 2561 กรกฎาคม 1,055,389 
2 2561 มิถุนายน 1,053,122 
3 2561 พฤษภาคม 1,049,482 
4 2561 เมษายน 1,042,810 
5 2561 มีนาคม 1,039,902 
6 2561 กุมภาพันธ์ 1,036,023 
7 2561 มกราคม 1,031,373 
8 2560 ธันวาคม 1,028,961 
9 2560 พฤศจิกายน 1,024,901 
10 2560 ตุลาคม 1,022,245 
11 2560 กันยายน 1,040,649 
12 2560 สิงหาคม 1,036,079 
13 2560 กรกฎาคม 1,029,669 
14 2560 มิถุนายน 1,024,919 
15 2560 พฤษภาคม 1,017,496 
16 2560 เมษายน 1,013,766 
17 2560 มีนาคม 1,010,818 
18 2560 กุมภาพันธ์ 1,005,647 
19 2560 มกราคม 1,000,594 
Show more
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม