เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

สถิติสมาชิก กบข.

สถิติสมาชิก กบข. เดือนกุมภาพันธ์ 2562ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (คน)
1 2562 กุมภาพันธ์ 1,066,071 
2 2562 มกราคม 1,062,539 
3 2561 ธันวาคม 1,056,825 
4 2561 พฤศจิกายน 1,048,043 
5 2561 ตุลาคม 1,042,351 
6 2561 กันยายน 1,061,084 
7 2561 สิงหาคม 1,058,439 
8 2561 กรกฎาคม 1,055,389 
9 2561 มิถุนายน 1,053,122 
10 2561 พฤษภาคม 1,049,482 
11 2561 เมษายน 1,042,810 
12 2561 มีนาคม 1,039,902 
13 2561 กุมภาพันธ์ 1,036,023 
14 2561 มกราคม 1,031,373 
15 2560 ธันวาคม 1,028,961 
16 2560 พฤศจิกายน 1,024,901 
17 2560 ตุลาคม 1,022,245 
18 2560 กันยายน 1,040,649 
19 2560 สิงหาคม 1,036,079 
20 2560 กรกฎาคม 1,029,669 
21 2560 มิถุนายน 1,024,919 
22 2560 พฤษภาคม 1,017,496 
23 2560 เมษายน 1,013,766 
24 2560 มีนาคม 1,010,818 
25 2560 กุมภาพันธ์ 1,005,647 
26 2560 มกราคม 1,000,594 
Show more
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม