ลงทะเบียนยืนยันการได้รับชุดคู่มือพันธมิตรตัวแทน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ผลิตชุดคู่มือพันธมิตรตัวแทน ซึ่งรวบรวมรายละเอียดด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. ไว้อย่างครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำส่วนราชการทั่วประเทศ

Show more
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม