ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบายการเก็บหอมรอมริบอย่างสมํ่าเสมอและบริหารเงินออมอย่างชาญฉลาดจะช่วยเติมเต็มความฝันและทำให้ท่านมีอิสรภาพ
ทางการเงินไม่ต้องกังวลใจกับอนาคตเพราะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายยามฉุกเฉิน อีกทั้งยังสามารถรับมือกับหลาย
ความเสี่ยงในอนาคตได้อย่างมั่นใจ และสามารถใช้ชีวิตตามปกติแม้ค่าครองชีพจะสูงขึ้นตามอายุที่ยืนยาวขึ้นของท่าน
หลายท่านจึงตั้งคำถามว่า “ต้องออมเงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ?”
คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในคำถามที่ว่า “แล้วท่านต้องการใช้เงินเท่าไหร่ตอนเกษียณ”

ท่านยังสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการบริหารเงินออมอย่างมืออาชีพจากกองทุนที่ท่านสนใจ และนำไปประยุกต์
ใช้กับการลงทุนของท่านได้ เช่น ท่านสามารถศึกษาหลักการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ซึ่งเป็นกองทุนขนาดใหญ่ ว่ามีหลักการลงทุนอย่างไร จึงทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย และค่อนข้างสมํ่าเสมอ

Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม