ข่าว กบข.

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ธันวาคม 2561

กบข. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2561...

5 ธันวาคม 2561

กบข. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561...

28 พฤศจิกายน 2561

กบข. ร่วมงาน Thailand SEC Policy Dialogue 2018...

24 พฤศจิกายน 2561

กบข. ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการจัดคอนเสิร์ตขอบคุณสมาชิก...

20 พฤศจิกายน 2561

กบข. จัดงาน ESG Investing Conference ร่วมกับองค์กรระดับโลก เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และปลุกกระแสให้นักลงทุนสถาบัน ลงทุนอย่างมี ESG เพิ่มมากขึ้น...

15 พฤศจิกายน 2561

กบข. ร่วมเปิดงาน SET in the City 2018...

8 พฤศจิกายน 2561

กบข. ร่วมงาน The 11th Annual Thailand Roundtable...

6 พฤศจิกายน 2561

กองทุนบำนาญสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ World Bank เข้าเยี่ยมชมศึกษางาน กบข....

25 ตุลาคม 2561

กบข. ตั้งพอร์ตลงทุน ESG-Focused Portfolio (หุ้นกิจการที่ให้ความสำคัญปัจจัย ESG) หวังเป็นผู้นำและหาแนวร่วมลงทุนอย่างรับผิดชอบเพื่อประเทศเติบโตยั่งยืน...

23 ตุลาคม 2561

กบข. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561...

19 ตุลาคม 2561

กบข. ร่วมแสดงความยินดี บมจ. ทิพยประกันภัย เปิดอาคารสำนักงานใหญ่...

18 ตุลาคม 2561

กบข. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 57...

13 ตุลาคม 2561

กบข.ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

12 ตุลาคม 2561

กบข.จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

11 ตุลาคม 2561

กบข. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...

2 ตุลาคม 2561

Employee Provident Fund ประเทศเนปาล เข้าเยี่ยมชมศึกษางาน กบข....

25 กันยายน 2561

กบข. ร่วมบรรยายในหัวข้อ “นวัตกรรมทางการเงินเพื่อการเกษียณ”...

21 กันยายน 2561

กบข. เตรียมพร้อมเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562...

20 กันยายน 2561

กบข. จับมือไทยประกันชีวิต ออกแบบประกัน กบข. เกษมบำนาญ A1 และ กบข. เกษมบำนาญ A65 ตอบโจทย์สมาชิกวัยเกษียณที่ต้องการเงินบำนาญรายเดือนเพิ่มขึ้น...

12 กันยายน 2561

กบข. ร่วมเปิดตัวโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”...

7 กันยายน 2561

“กบข. ร่วมกับ กรุงไทย จัดโครงการสวัสดิการทางการเงินเพื่อสมาชิก กบข.”...

3 กันยายน 2561

กบข. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 103 ปี...

20 สิงหาคม 2561

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “รับมือสังคมสูงวัย : โอกาสและความท้าทาย”...

18 กรกฎาคม 2561

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Views from Thai market participants”...

16 กรกฎาคม 2561

กบข. จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืน...

13 กรกฎาคม 2561

กบข. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร...

29 มิถุนายน 2561

...

21 มิถุนายน 2561

“กบข. ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและพันธมิตรจัดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สะอาด สุกใส ยั่งยืน”...

18 มิถุนายน 2561

กบข. แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจกับผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญของญี่ปุ่น...

13 มิถุนายน 2561

กบข. แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการลงทุนกับ Nippon Life Global Investors...

30 พฤษภาคม 2561

สินทรัพย์สุทธิ 834,067 ล้านบาท ผลประโยชน์สุทธิ 37,088 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์สุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 6.43...

24 พฤษภาคม 2561

กบข. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี...

8 พฤษภาคม 2561

กบข. ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2018...

23 มกราคม 2561

กบข. เผยผลการดำเนินงานปี 2560 ...

21 พฤศจิกายน 2560

กบข. แนะนำช่องทางใหม่ในการตรวจสอบยอดเงินของสมาชิกผ่านตู้ Smart Kiosk...

26 กันยายน 2560

กบข. รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ LESS)”...

15 กันยายน 2560

...

8 กันยายน 2560

กบข. และ สรอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาเชื่อมโยงและถ่ายโอนข้อมูลสมาชิกและบริการของ กบข. ไปยังตู้บริการอเนกประสงค์ของภาครัฐ (Government Smart Kiosk)...

8 กันยายน 2560

กบข. จับมือ ทรูมูฟ เอช จัดโครงการพิเศษ มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กบข....

31 สิงหาคม 2560

กบข. ร่วมกับ 4 องค์กรภาครัฐ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์...

27 กรกฎาคม 2560

โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขเพื่อสมาชิก กบข. ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 12...

24 กรกฎาคม 2560

กบข. และ กยศ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสมาชิก กบข. ...

8 มิถุนายน 2560

สินทรัพย์สุทธิ 769,764 ล้านบาท ผลประโยชน์สุทธิ 30,495 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์สุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 5.10...

4 พฤษภาคม 2560

National Pension & Provident Fund ประเทศภูฐาน ศึกษาดูงาน กบข. ...

28 มีนาคม 2560

กบข. จัดงานประชุมนานาชาติเรื่องระบบบำนาญและการลงทุน...

28 มีนาคม 2560

กบข. ออกบูธในงาน SET in the city 2017...

2 มีนาคม 2560

กบข. ร่วมสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน...

14 ธันวาคม 2559

กบข. รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)...

2 ธันวาคม 2559

กบข.แถลง "ผลการดำเนินงานปี 2559 และกลยุทธ์การลงทุนและแผนงานในปี 2560 "...

30 พฤศจิกายน 2559

กบข. ช่วยชาวนาขายข้าว...

24 พฤศจิกายน 2559

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ให้มุมมองด้านลงทุนผ่านงานเสวนา...

22 พฤศจิกายน 2559

กบข. จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

17 พฤศจิกายน 2559

เสวนา Financial Literacy for Youth...

7 พฤศจิกายน 2559

กบข. น้อมถวายความอาลัยและกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อสืบสานพระปณิธาน...

19 ตุลาคม 2559

กบข. ร่วมไว้อาลัย และคำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อสืบสานปณิธาน...

7 ตุลาคม 2559

กบข. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 126 ปี...

27 กันยายน 2559

กบข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมบังคับคดี...

19 กันยายน 2559

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ไทย ศูนย์กลางการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน”...

30 สิงหาคม 2559

กบข. สนับสนุนหลักการบริหารกิจการที่ดี ...

3 สิงหาคม 2559

งานสัมมนา “เศรษฐกิจโลกขยับก้าว เศรษฐกิจไทยขยับไกล : กบข. เดินหน้าอย่างไร”...

29 กรกฎาคม 2559

กบข. จัดสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจโลกขยับก้าว เศรษฐกิจไทยขยับไกล : กบข เดินหน้าอย่างไร...

15 กรกฎาคม 2559

กบข. ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการจัดคอนเสิร์ตขอบคุณสมาชิก...

14 กรกฎาคม 2559

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเข้าเยี่ยมชมศึกษางาน กบข....

4 กรกฎาคม 2559

กบข. ปรับกลยุทธ์การลงทุน คาดว่า Brexit ไม่กระทบการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว...

23 มิถุนายน 2559

แนะสมาชิกดูยอดเงินออมล่าสุด พร้อมสามารถคำนวณเงินปลายทางที่จะได้รับเมื่อเกษียณ พร้อมชี้เงินก้อนใดบ้างที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ ทั้งจาก กบข. และส่วนราชการต้นสังกัด...

2 มิถุนายน 2559

กบข. ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน จัดงาน Organic Farm Outlet...

1 มิถุนายน 2559

สินทรัพย์สุทธิ 713,692 ล้านบาท ผลประโยชน์สุทธิ 23,180 ล้านบาท อัตราผลประโยชน์สุทธิอยู่ที่ ร้อยละ 3.41...

26 พฤษภาคม 2559

กบข. ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล ...

26 พฤษภาคม 2559

กบข. ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2016 ...

16 พฤษภาคม 2559

กบข. แนะการออมเพื่อการเกษียณ ...

16 พฤษภาคม 2559

กบข. จัดสัมมนาระดับหน่วยงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ. กบข. ...

27 เมษายน 2559

กบข. จัดเสวนา “ถอดรหัสจัดการเงิน...ให้สบายตอนเกษียณ” ในงาน Money Expo 2016...

10 มีนาคม 2559

กบข. ร่วมแสดงบทบาทนักลงทุนสถาบันในงาน 8 องค์กร พันธมิตร...

7 มีนาคม 2559

ปิดเทอมพาลูกเที่ยว สวัสดิการสำหรับสมาชิก กบข....

1 กุมภาพันธ์ 2559

กบข. จัดส่งใบแจ้งยอดประจำปี 2558 ให้สมาชิก...

31 มกราคม 2559

เว็บไซต์ออมต่อของ กบข. เปิดให้บริการแล้ว...

31 มกราคม 2559

ทิพยประกันภัยเสนอประกัน 10 โรคร้ายแรง เบี้ยอัตราพิเศษสำหรับสมาชิก กบข....

31 มกราคม 2559

กบข. จับมือบางจากมอบสิทธิประโยชน์ให้สมาชิก...

28 มกราคม 2559

กบข. แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนตราสารทุนไทย...

18 ธันวาคม 2558

กบข. รับรางวัล Institutional Excellence Awards 2015 ในระดับภูมิภาคจาก AsianInvestor...

27 พฤศจิกายน 2558

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประกวดเรียงความเรื่อง "ทำอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ"...

10 พฤศจิกายน 2558

บัตรสมาชิกบางจาก-กบข. มอบส่วนลดเมื่อเติมน้ำมัน พร้อมสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเติมน้ำมันครั้งต่อไป หรือ เมื่อใช้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรีนซีรีย์ หรือ ใช้บริการที่ร้านกาแฟสดอินทนิล เริ่ม 15 พ.ย. นี้...

27 ตุลาคม 2558

กบข. ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล...

19 ตุลาคม 2558

กบข. ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล ...

14 ตุลาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม "ทำอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ"...

29 กันยายน 2558

กบข. จัดอบรม เรื่อง "ทำอย่างไรให้มีเงินหลักล้านในวัยเกษียณ"...

14 กันยายน 2558

กบข. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน...

2 กันยายน 2558

กบข. ร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมสาธารณกุศล ...

3 สิงหาคม 2558

กบข. จับมือพันธมิตรสวัสดิการ จัดคอนเสิร์ต ETC. ร่วมสร้างความสุขให้สมาชิก กบข....

16 กรกฎาคม 2558

กบข. จับมือ 3 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ แถลงความสำเร็จโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข เพื่อสมาชิก กบข....

8 มิถุนายน 2558

กบข. จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก แจงผลการดำเนินการและผลประโยชน์สุทธิเพิ่มขึ้น...

13 พฤษภาคม 2558

กบข. ร่วมแสดงความยินดีกับเลขาธิการ กลต. คนใหม่...

12 พฤษภาคม 2558

กบข. และพนักงาน ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล...

11 พฤษภาคม 2558

กบข. ร่วมงาน Money Expo 2015...

6 พฤษภาคม 2558

ชูแนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย มุ่งให้ความรู้กับสมาชิกและผู้สนใจในการบริหารเงินเพื่อการลงทุน เน้นสร้างเม็ดเงินให้เพียงพอสำหรับใช้ชีวิตในวัยเกษียณ...

27 เมษายน 2558

กบข. ร่วมมือกับ อสมท. จัดส่วนลดพิเศษกล่องดิจิตอลทีวีให้สมาชิก...

9 เมษายน 2558

เติมความสุข ดับร้อน กับสวัสดิการ กบข....

9 เมษายน 2558

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจการเงิน กระทรวงการคลัง ประเทศกัมพูชา ดูงาน กบข....

7 เมษายน 2558

เลขาธิการ กบข. รับมอบเข็มเครื่องหมายราชนาวิกสภา...

27 มีนาคม 2558

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ส่องเศรษฐกิจ...ทิศทางการลงทุนไทยและเทศ ความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน ผ่านมุมมองกูรูชั้นแนวหน้า” ...

20 มีนาคม 2558

กบข. ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมการปฏิบัติงานของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นใน AGM 2558 ...

2 มีนาคม 2558

กบข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารที่ได้รับรางวัล “IAA Awards for Listed Companies 2014”...

25 กุมภาพันธ์ 2558

กบข. มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)”...

23 กุมภาพันธ์ 2558

กบข. แบ่งปันความรู้เรื่องการลงทุน...

10 กุมภาพันธ์ 2558

ผลการดำเนินงาน กบข. ปี 57 สูงถึงร้อยละ 6.75 ชนะเงินฝากประมาณร้อยละ 5...

6 กุมภาพันธ์ 2558

กบข. มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

3 กุมภาพันธ์ 2558

...

Show more
eStatement
qrcode
My GPF...My Web My Way
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม