งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2562

วีดิทัศน์

แนะนำ กบข.

แนะนำคณะกรรมการ กบข.

สรุปผลการดำเนินงานของ กบข. ปี 2561

แผนยุทธศาสตร์ กบข. ปี 2562

Presentation

1. ผลการดำเนินงาน กบข. ปี 2561
บรรยายโดย คุณวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.

2. ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของ กบข.
บรรยายโดย คุณยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กบข.

3. อธิบายการอ่านงบการเงิน
บรรยายโดย คุณน้อย มงคลศิริ ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. แนะนำกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ด้านสื่อสารสมาชิก GPF Community และด้านสวัสดิการสมาชิก

5. แนะนำกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ ด้านบริการสมาชิก (แผนเกษียณของฉันและศูนย์ข้อมูลการเงิน)

6. รายงานฐานะการเงิน กบข. ปี 2561
บรรยายโดย คุณน้อย มงคลศิริ ผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

7. รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจำปี 2562