ประกวดคำคมและโหวตคำคม


"ลงทุนต้องเข้าถึงใช้เงินต้องเข้าใจชาติไทยก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
น.ต.มานัส ห่อเย็น
คะแนน 224
"ชีวิตจะมั่งคั่งต้องเริ่มลงทุนชีวิตจะเพิ่มพูนต้องเก็บออมอย่างตั้งใจชีวิตจะสดใสต้องใช้จ่ายอย่างมีสติชีวิตจะดีต้องดำเนินตามวิถีพอเพียง"
นายผทายวุธ นวลอนงค์
คะแนน 110
""ออมอย่างรู้ค่าใช้อย่างรู้คุณลงทุนอย่างมีวิจารณญาณบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง""
นายเสถียร มนทอง
คะแนน 93
""รู้ออมรู้ใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงครอบครัวชุมชนอย่างยั่งยืน""
นายประพันธ์ ปานอินทร์
คะแนน 81
หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |    
(ทั้งหมด 297 รายการ 75 หน้า)
Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม