ลพบุรีวันที่ 3 กรกฎาคม 2560ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท
ปทุมธานีวันที่ 5 กรกฎาคม 2560ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นนทบุรีวันที่ 12 กรกฎาคม 2560ห้อง 2509 อาคารสัมมนา 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
อุบลราชธานีวันที่ 17 กรกฎาคม 2560ห้อง Ballroom C โรงแรมยูเพลซ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอนแก่นวันที่ 19 กรกฎาคม 2560ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี
นครราชสีมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2560ห้องสุรนารี สัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
กรุงเทพฯ รุ่นที่ 1วันที่ 24 กรกฎาคม 2560ห้องชมัยมรุเชษฐ์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก
กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2วันที่ 25 กรกฎาคม 2560ห้องชมัยมรุเชษฐ์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก
กรุงเทพฯ รุ่นที่ 3วันที่ 26 กรกฎาคม 2560ห้องชมัยมรุเชษฐ์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก
กรุงเทพฯ รุ่นที่ 4วันที่ 27 กรกฎาคม 2560ห้องชมัยมรุเชษฐ์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก
 
สงขลาวันที่ 21 สิงหาคม 2560ห้องสมิหลา 2 โรงแรมบีพีสมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
พัทลุงวันที่ 23 สิงหาคม 2560ห้องไพฑูรย์ โรงเรียนพัทลุง
นครศรีธรรมราชวันที่ 25 สิงหาคม 2560ห้องดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส
 
ชลบุรีวันที่ 4 กันยายน 2560ห้องบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์
ระยองวันที่ 6 กันยายน 2560ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์
สมุทรปราการวันที่ 8 กันยายน 2560ห้อง The Ballroom 1 โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลีฟวิ่ง
 
กาญจนบุรีวันที่ 18 กันยายน 2560ห้องราชศุภมิตร ชั้น 5 โรงแรมราชศุภมิตร อาร์เอส โฮเทล
ราชบุรีวันที่ 20 กันยายน 2560ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
นครปฐมวันที่ 22 กันยายน 2560ห้อง Chedi 3-4 โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
 
เชียงรายวันที่ 2 ตุลาคม 2560ห้องคำมอกหลวง อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงใหม่วันที่ 4 ตุลาคม 2560ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำปางวันที่ 6 ตุลาคม 2560ห้องประชุมศักดิเดช ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง