ผลการดำเนินงาน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกองทุนที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก รวมทั้งมีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินออมภายในประเทศ และส่งเสริมการลงทุนอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
รายงานประจำปี 2552
รายงานประจำปี 2551
รายงานประจำปี 2550
รายงานประจำปี 2549
รายงานประจำปี 2548
รายงานประจำปี 2547
รายงานประจำปี 2546
รายงานประจำปี 2545
รายงานประจำปี 2544
รายงานประจำปี 2543
รายงานประจำปี 2542
รายงานประจำปี 2541
รายงานประจำปี 2540
Show more
อบรมหลักสูตรกฏหมายรุ่นที่ 1
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม