สร้างความสุข

สิทธิพิเศษ บัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์- กบข.

major qrcode
โรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษสมาชิก
(บาท ต่อ ที่นั่ง)
ราคาปกติ
(บาท ต่อ ที่นั่ง)
เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอี จี วี ทุกสาขา140200

การใช้สิทธิบัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์- กบข. ราคาพิเศษ


การรับบาร์โค้ด(Barcode)

  1. สมาชิก log in เข้าระบบ GPF Web service
  2. เข้าเมนู สิทธิพิเศษบัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์ -กบข. เพื่อพิมพ์ บาร์โค้ดนำไปซื้อบัตร
  3. Log in เข้าระบบ GPF Mobile Application เพื่อรับบาร์โค้ด (Barcode)

การซื้อบัตรชมภาพยนตร์

สมาชิก กบข. แสดงบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมบัตรสมาชิก กบข. ที่ช่องจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี พาราไดซ์ หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์
(ยกเว้น พารากอนซีนีเพล็กซ์ และ เอสพลานาด)

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษ

  1. สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน 30 ที่นั่ง ต่อ 3 เดือน
  2. กรณีที่ต้องการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ราคาสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ สามารถ upgrade ที่นั่งได้ (ยกเว้นที่นั่งVIP) โดยชำระเงินส่วนต่างที่ช่องจำหน่ายบัตรภาพยนตร์
  3. ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560
  4. ทุกๆ 3 เดือน สมาชิก จะต้องลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนบาร์โค้ดใหม่
  5. บาร์โคดจะมีอายุการใช้งานในช่วงเวลา 3 เดือน ดังนี้ กรกฎาคม – กันยายน / ตุลาคม – ธันวาคม
  6. เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.เท่านั้น
  7. กรณีไม่มีบัตรสมาชิก กบข. สามารถแสดงบัตรข้าราชการแทนได้

กบข. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แต่อย่างใด

Show more
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม