สร้างความสุข

สิทธิพิเศษ บัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์- กบข.

โรงภาพยนตร์ ราคาพิเศษสมาชิก
(บาท ต่อ ที่นั่ง)
ราคาปกติ
(บาท ต่อ ที่นั่ง)
เครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอี จี วี ทุกสาขา140200

การใช้สิทธิบัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์- กบข. ราคาพิเศษ


การรับบาร์โค้ด(Barcode)

  1. สมาชิก log in เข้าระบบ GPF Web service
  2. เข้าเมนู สิทธิพิเศษบัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์ - กบข. เพื่อพิมพ์ บาร์โค้ด และนำไปซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษ (สามารถตัดเฉพาะบาร์โค้ดไปแสดง)

การซื้อบัตรชมภาพยนตร์

สมาชิก กบข. แสดงบาร์โค้ด (Barcode) (ขนาดปกติตามตัวอย่าง) พร้อมบัตรสมาชิก กบข. ที่ช่องจำหน่ายบัตรโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี และพาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์

เงื่อนไขการใช้สิทธิพิเศษ

  1. สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน 30 ที่ นั่ง ต่อ 3 เดือน
  2. กรณีที่ต้องการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่ราคาสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ สามารถ upgrade ที่นั่งได้ (ยกเว้นที่นั่ง VIP) โดยชำระเงินส่วนต่างที่ช่องจำหน่ายบัตรภาพยนตร์
  3. ระยะเวลาสิทธิพิเศษตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559
  4. ทุกๆ 3 เดือน สมาชิก จะต้องลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนบาร์โค้ดใหม่
  5. บาร์โคดจะมีอายุการใช้งานในช่วงเวลา 3 เดือน
  6. เป็นสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.เท่านั้น
  7. กรณีไม่มีบัตรสมาชิก กบข. สามารถแสดงบัตรข้าราชการแทนได้

กบข. มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แต่อย่างใด

Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม