ลดรายจ่าย

โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพย ประกันภัยทิพย ย้ายค่ายพิเศษ

โครงการ กบข. อุ่นใจประกันภัยทิพยจัดสิทธิประโยชน์พิเศษ สำหรับสมาชิก กบข.
ในด้านการประกันวินาศภัยเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก กบข. และครอบครัว โดยใช้ชื่อ โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัยทิพยสวัสดิการพิเศษนี้ มอบให้เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น

 • ภาษีและอากร ตามกรมธรรม์บริษัทฯชำระแทนให้สมาชิก
 • ส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด ตามกฏหมาย
 • ขยายสิทธิพิเศษให้ครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ของสมาชิก)

วิธีการแสดงสิทธิ์

ในการใช้สิทธิ์ สมัครผ่าน Application GPF โดยการกดใช้สิทธิ์ จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือ ติดต่อรับสิทธิ์พิเศษได้ที่ ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บมจ.ทิพยประกันภัย โทร. 02239-2200 ต่อ 4325-7

ประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พ.ร.บ. )

ประเภทรถ ค่าเบี้ยประกันภัย (บาท)
รถเก๋ง ราคาพิเศษ
รถกระบะ ราคาพิเศษ
รถตู้โดยสาร ราคาพิเศษ


เงื่อนไขความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท)
ความคุ้มครองผู้ประสบภัย
1) ความเสียหายต่อร่างกายหรือ อนามัย
2) เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
3) เงินชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในสถานพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
ทั้งนี้จำนวนเงิน 1), 2) และ3) รวมกันไม่เกิน 204,000 บาท ต่อคน

80,000 ต่อคน
300,000 ต่อคน
200 ต่อวัน รวมกันไม่เกิน 20 วัน
ความคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- รถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คนหรือบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน
- รถที่มีที่นั่งเกิน 7 คนหรือบรรทุกผู้โดยสารเกิน 7 คน

ไม่เกิน 5,000,000 ต่อครั้ง
ไม่เกิน 10,000,000 ต่อครั้ง
ค่าเสียหายเบื้องต้น
1) ความเสียหายต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร
2) ความเสียหายต่อร่างกาย กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ
3) เสียชีวิต

ไม่เกิน 30,000 ต่อคน
35,000 ต่อคน
35,000 ต่อคน

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 1) สามารถโอนส่วนลดประวัติดี พร้อมให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัทฯ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประเภท 3) พร้อมให้ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ติดต่อโดยตรงกับบริษัท

ประกันภัยโรคร้ายแรง

คุ้มครอง 10 โรคร้ายแรง ซึ่งมีสถิติการเสียชีวิตมากที่สุด

1.
โรคมะเร็งระยะลุกลาม
6.
ภาวะหมดสติหรือโคม่า
2.
โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
7.
การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
3.
การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดกล้ามเนื้อหัวใจ
8.
ตับวาย
4.
โรคหลอดเลือดสมอง
9.
โรคปอดระยะสุดท้าย
5.
โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ
10.
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • อายุ 61-64 เฉพาะปีต่ออายุเท่านั้น
 • คุ้มครองโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ค่าเบี้ยประกันภัย ประกันภัยโรคร้ายแรง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป้นครั้งแรกว่าเป็นโรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
● โรคมะเร็งระยะลุกลาม
● โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
● การผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
● โรคหลอดเลือดสมอง
● โรคไตวายเรื้อรังที่ต้องได้รับการล้างไตอย่างสม่ำเสมอ
● โรคตับวาย
● โรคปอดระยะสุดท้าย
● การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ
● ภาวะหมดสติ
● การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อายุ (ปี) เบี้ยประกันรายปี (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
20-30
398
796
825
1,591
1,989
31-40
897
1,795
1,862
3,581
4,479
41-50
1,943
3,887
4,032
7,774
9,699
51-60
4,720
9,440
9,793
18,880
23,601
61-64 (กรณีต่ออายุเท่านั้น)
7,154
14,299
14,832
28,599
35,725
ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นวันละไม่ถึงบาท คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม.ทุกแห่งทั่วโลก อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำป่าไหลหลาก คลื่นยักษ์สึนามิ โดยรับประกันภัยผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15-65 ปี กรณีไม่ซื้อค่ารักษาพยาบาล หากได้รับอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะเบิกไม่ได้ กรมธรรม์จะชดเชยกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรเท่านั้น


ทุนประกันภัย (บาท)
ค่าเบี้ยต่อคนต่อปี (บาท)
300,000
240
400,000
320
500,000
400
600,000
480

กรณีซื้อค่ารักษาพยาบาล สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งของอุบัติเหตุได้ โดยที่ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งอุบัติเหตุตลอดอายุ กรมธรรม์ 1 ปี แต่เบิกค่ารักษาการเจ็บป่วยจากสุขภาพไม่ได้ และกรมธรรม์จะชดเชยหากเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวร

ทุนประกันภัย (บาท)
ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง (บาท)
ค่าเบี้ยต่อคนต่อปี (บาท)
200,000
20,000
370
300,000
30,000
515
400,000
40,000
659
500,000
50,000
803
ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านอยู่อาศัย ร้านค้า ฯลฯ ที่ไม่ติดภาระกับสถาบันการเงิน
ให้ส่วนลดพิเศษ 23% ในกรมธรรม์ และ LONGTERM 7.5%

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท

ให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัย
ชนิดต่างๆ ดังนี้

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และเดินทาง
 • การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด
 • การประกันภัยสำหรับเงิน และโจรกรรม
 • การประกันภัยเครื่องจักร
 • การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 • การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง และติดตั้ง
 • การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ให้ส่วนลดพิเศษ 18% ในกรมธรรม์

ติดต่อรับสิทธิพิเศษได้ที่
ฝ่ายธุรกิจภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โทร. 02239-2200 ต่อ 4325-7

Show more
qrcode
eStatement
My GPF...My Web My Way
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม