เพิ่มรายได้

โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ ปี 2561

*สามารถค้นหารายชื่อได้โดยการกด Ctrl+F และพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา


หลักเกณฑ์การสมัครเข้ารับการอบรม


วิธีการสมัคร

 1. แฟกซ์ ใบสมัคร มายัง ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทรสาร 0-2636-1691
 2. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ กบข.
 3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกกลุ่มหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม
 4. หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข.
 5. ค่าอบรมจำนวน 199 บาท ต่อ คน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม

เงื่อนไขการสมัครและการคัดเลือก

 1. กบข. คัดเลือกสมาชิก ตามลำดับก่อน-หลัง นับจากวันที่ กบข. ได้รับใบสมัคร
 2. กบข. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
  (ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นจะต้องแจ้ง กบข. ในการส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม ซึ่งตัวแทนจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น)
 4. รับหลักสูตรละ 20 ท่าน ต่อ รอบ
 5. สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 26 มิถุนายน 2561
 6. กบข. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
  ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

วัน เวลา สถานที่ ในการอบรม

 • โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ เลขที่ 50 ถ.บางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
  (รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. และรอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียด

 • - ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร. 0-2636-1000 ต่อ 206 / 257 / 533
 • - ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. 1179 กด 6 (ในเวลาทำการ)

หลักสูตรและเวลาการอบรม

 • - มี 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9.00 - 12.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • - รับกลุ่มละ 20 คน

29 มิถุนายน 2561
รอบเช้า (09.00-12.00) รอบบ่าย (13.00-16.00)
ชา กาแฟสด ชา กาแฟสด
น้ำสมุนไพร น้ำข้าวตัง/น้ำตะไคร้/น้ำใบเตย น้ำสมุนไพร น้ำข้าวตัง/น้ำตะไคร้/น้ำใบเตย
ขนมสัมปันนี ขนมสัมปันนี
สลัดโรล สลัดโรล
วุ้นต่างๆ วุ้นต่างๆ
qrcode
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม