เพิ่มรายได้

โครงการ กบข. อบรมอาชีพ ปี 2560 กรุงเทพมหานคร

*สามารถค้นหารายชื่อได้โดยการกด Ctrl+F และพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา


หลักเกณฑ์การสมัครเข้ารับการอบรม


วิธีการสมัคร

 1. แฟกซ์ ใบสมัคร มายัง ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทรสาร 0-2636-1691
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เลือกกลุ่มหลักสูตรที่ต้องการเข้าอบรม
 3. ปิดรับสมัคร เนื่องจากเต็มตามจำนวน
 4. ค่าอบรมจำนวน 199 บาท ต่อ คน ต่อหลักสูตร พร้อมอาหารว่าง ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม

เงื่อนไขการสมัครและการคัดเลือก

 1. กบข. คัดเลือกสมาชิก ตามลำดับก่อน-หลัง นับจากวันที่ กบข. ได้รับใบสมัคร
 2. กบข. สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผู้ที่กรอกข้อมูลในใบสมัครครบถ้วนเท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก กบข. เท่านั้น
  (ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นจะต้องแจ้ง กบข. ในการส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม ซึ่งตัวแทนจะต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเท่านั้น)
 4. รับกลุ่มละ 15 ท่าน ต่อ รอบ
 5. สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 29 มีนาคม 2560
 6. กบข. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผ่านทางเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
  ในวันที่ 30 มีนาคม 2560

วัน เวลา สถานที่ ในการอบรม

 • วันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ
  (รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.)

สอบถามรายละเอียด

 • - ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร. 0-2636-1000 ต่อ 206 / 257 / 533
 • - รายละเอียดหลักสูตรฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรและเวลาการอบรม

 • - มี 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 9.00 - 12.00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.
 • - รับหลักสูตรละ 15 ท่าน ต่อ รอบ

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 รอบ เวลา
1.การทำกาแฟสด (เต็ม) 1.การทำกาแฟสด (เต็ม) รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
2.การทำแยมโรลแฟนซี (เต็ม) 2.การทำแยมโรลแฟนซี (เต็ม) รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
3.การทำขนมปังไส้ทะลัก (เต็ม) 3.การทำขนมปังไส้ทะลัก (เต็ม) รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
4.การทำบลูเบอร์รีชีสเค้กไสตล์ญี่ปุ่น (เต็ม) 4.การทำซาลาเปาออมทรัพย์ (เต็ม) รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
5.การจัดดอกไม้บูเก้ (เต็ม) 5.การทำข้าวเหนียวหมูฝอย (เต็ม) รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
6.การย้อมผ้าไสตล์ญี่ปุ่น (เต็ม) 6.การซ่อมแอร์เบื้องต้น รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
7.การนวดหน้า v shape ด้วยตัวเอง (และผู้อื่น) (เต็ม) 7.การจัดสวนสวยในขวดแก้ว (เต็ม) รอบเช้า (9.00 - 12.00 น.)
รอบบ่าย (13.00 - 16.00 น.)
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม