ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฺBook Bank Holder) 
2/9/2558  
ต่ออายุการใช้บริการฐานข้อมูล Datastream 
1/9/2558  
จัดจ้างผู้ให้บริการจัดงาน GPF Seminar 2015 
24/8/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข.ประจำปี 2558 ณ จ.นนทบุรี 
18/8/2558  
ต่อสัญญาเช่าต้นไม้เพื่อประดับและตกแต่งสำนักงาน กบข. 
13/8/2558  
จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (FCU) ขนาด 42,300 BTU/Hr. ของสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารชั้น B1 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
11/8/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Submersible Pump No.1,No.2 ของระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร เอ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
7/8/2558  
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่อไฟฟ้า อาคารอับดุลราฮิม 
5/8/2558  
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
5/8/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบลิฟต์ (รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
4/8/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานและอาหารในการอบรมให้ความรู้เรื่องบริการออมต่อแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ในเขตศรีนครินทร์ จ.กรุงเทพฯ ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 
3/8/2558  
การต่ออายุรับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
3/8/2558  
จัดหาวิทยากรและทีมงาน สำหรับจัดกิจกรรม SMART Theatre 
28/7/2558  
จัดหาสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม SMART Theatre 
28/7/2558  
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
22/7/2558  
จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Planning and Execution 
21/7/2558  
จัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำประจำปี (Annual Pump Performance test) ตามมาตรรฐาน NFPA25 
17/7/2558  
จัดหาตั๋วโดยสารสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ 
13/7/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการตรวจสอบเครื่องทำความเย็น (Chiller) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/7/2558  
จัดหาที่พักงานสัมมนา 2558 เพิ่มเติม 
8/7/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน และอาหาร ในการอบรมให้ความรู้เรื่อง บริการออมต่อ แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ในเขตกรุงธนเหนือ จ.กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 
6/7/2558  
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนา กบข. 2558 
18/6/2558  
ขออนุมัติจัดหางานออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน 
18/6/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558  
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558  
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557  
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557  
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างงานทาสีเส้นจราจร จำนวน 10 ชั้น ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558  
จัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาแนวตั้งชั้น G ถึงชั้น 11 ภายในห้อง AHU-1 ถึงห้อง AHU-4 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558  
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2558 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558  
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2559 
1/9/2558  
จัดจ้างงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุกรอบอาคาร และอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558  
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2558 
27/8/2558  
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และรับจ้างจัดส่งชุดเอกสารแบบรายบุคคลเพื่อให้ข้อมูลเรื่องบริการออมต่อ 
18/8/2558  
จัดหาสถานที่และอาหารสำหรับงาน GPF Seminar 2015 
18/8/2558  
การจัดหาผู้ให้บริการระบบอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) 
17/8/2558  
จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ กิจกรรม GPF The idol ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2558 
13/8/2558  
จัดจ้างแยกวงจรไฟแสงสว่างและปลั๊กช่องชาร์ฟไฟฟ้าในห้อง AHU-1 ชั้น B3-Deck, AHU-4 ชั้น G-15 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
11/8/2558  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) 
10/8/2558  
โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
10/8/2558  
การจัดจ้างทำเว็บไซต์บริการออมต่อ 
6/8/2558  
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 2 ปี อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
4/8/2558  
จัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล 
31/7/2558  
จัดจ้างผลิตคู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2558 
20/7/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall คู่สำรองภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
17/7/2558  
จัดจ้างผลิตวีดีทัศน์และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ เรื่องบริการออมต่อ 
17/7/2558  
จัดจ้างงานบำรุงรักษาและดูแลสวน อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
14/7/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 ณ จังหวัดนนทบุรี 
14/7/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะ 
2/7/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B - ร่ม 
30/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 
29/6/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
29/6/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
26/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 - กลุ่มกรุงธนใต้ 
26/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 - กลุ่มบูรพา 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
23/6/2558  
การจัดอบรมสมาชิกเรื่องความรู้ในการตั้งต้นธุรกิจ 
22/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
22/6/2558  
จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 
18/6/2558  
จัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดีแนวตั้งห้องน้ำชาย-หญิงชั้น B2-11 (Phase 7) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
ขออนุมัติให้จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข.ประจำปี 2558 ณ จ.กรุงเทพฯ 
11/6/2558  
จัดหาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล 
8/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2558 จังหวัดชลบุรี 
8/6/2558  
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้โหลดตามชั้นต่าง ๆ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/6/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557  
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDING UNIT) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
18/8/2558  
การจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
17/8/2558  
ยกเลิกจัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDING UNIT) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
16/7/2558  
ยกเลิกการจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
16/6/2558  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร Low Zone หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 (เคลมประกันภัย)ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558  
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Magnetic Contactor , Temperature Sensor เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No.3 และ No.5 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
4/8/2558  
จัดจ้างงานเปลี่ยนสลิงลิฟต์ (Main Rope) และสลิง Governor Rope ของลิฟต์โดยสาร High Zone หมายเลข 3 และ 4 (การจัดหาแบบวิธีพิเศษ) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/7/2558  
จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
11/6/2558  
จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการทันใจ (GPF Service on Mobile) เฟสที่ 2 
10/6/2558  
ขออนุมัติเช่าพื้นที่เพื่อจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
8/6/2558  
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้าง CMS Cameron McKenna LLP. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
8/6/2558  
Show more
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ ร้อยเอ็ด
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ อุดรธานี
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
แผนสมดุลตามอายุ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
MCS Web
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
สวัสดิการปิดเทอม