ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
22/7/2557
ต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/7/2557
ต่อสัญญาเช่าบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับองค์กร 
8/7/2557
ประชาสัมพันธ์ในงาน “ก้าวสู่ปีที่ 10 Money Channel ก้าวไปด้วยกัน” 
24/6/2557
จัดซื้อพร้อมเติมน้ำยา R134a ของเครื่องทำความเย็นหมายเลข 1 และ 4 (Chiller No.1, No.4) 
23/6/2557
บริหารโครงการอบรมสัมมนา กบข. วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
20/6/2557
จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำความเย็น (Chiller No.1) หมายเลข 1 
13/6/2557
วัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ SLOAN ระบบสุขาภิบาล สำหรับแก้ไขงานในห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/6/2557
ต่อสัญญาบำรุงรักษา Software Symantec Backup Exec 
5/6/2557
ต่อสัญญาจ้างผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบสำหรับโครงการพัฒนาระบบงานหลัก (Core application) ด้านทะเบียนสมาชิก 
5/6/2557
ต่อสัญญาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
3/6/2557
บริการสถานที่จัดเลี้ยง อาหาร และที่พัก สำหรับงานอบรมพันธมิตรวิทยากร 2557 ภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2/6/2557
การต่อสัญญาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
29/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 
17/7/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน และที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 
17/7/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและอาหารสำหรับงานปีใหม่ กบข. ประจำปี 2557 
14/7/2557
จัดซื้อ Capacitor Bank, Fuse Link, Magnetic Contactor พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้ MDB 1-3 
4/7/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน และที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคอีสาน จ.อุบลราชธานี 
25/6/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน อาหารและที่พัก โครงการอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. ประจำปี 2557 ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น 
24/6/2557
งานประติมากรรมกึ่งสัญลักษณ์พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/6/2557
จัดหาและติดตั้งระบบเครือข่าย Switch ทดแทน (ครั้งที่ 2) 
18/6/2557
ขออนุมัติจัดหาชุดโปรแกม Microsoft Office Standard 2013 เพื่อทดแทน จำนวน 105 ไลเซนส์ 
17/6/2557
การจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 
17/6/2557
จัดหาสถานที่จัดงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2557 
16/6/2557
เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่อายุการใช้งานครบตามกำหนด (Yearly Maintenance) เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No.2, No.3 , No.4 และ No.5 ประจำปี 2557 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/6/2557
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบ และทดสอบระบบงาน สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานหลัก (Core application) ด้านทะเบียนสมาชิก 
9/6/2557
จ้างผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานหลัก (Core application) ด้านทะเบียนสมาชิก จำนวน 1 คน 
5/6/2557
ผู้ให้บริการด้านการพัฒนาระบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบบงานหลัก (Core application) ด้านทะเบียนสมาชิก 
5/6/2557
บริการสถานที่จัดเลี้ยง อาหาร และที่พัก สำหรับมหกรรมสัญจรภาคใต้ จ.สงขลา 
2/6/2557
จัดหา iPad Air พร้อมอุปกรณ์ 
30/5/2557
จัดจ้างทำความสะอาดแผ่นอลูคาร์บอนภายนอกอาคาร 
27/5/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557
สมุดโน๊ต จำนวน 7,300 เล่ม 
24/4/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

ประกวดราคาการจัดซื้อโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ประกอบ โปรแกรม พร้อมติดตั้งเพื่อต่อขยาย Private Cloud และสำรองข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ กบข. 
10/6/2557
จัดหาผู้ว่าทำงานวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. (Engagement)ที่มีต่อ กบข. 
2/6/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 4 ปี 
16/7/2557
จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น หมายเลข 3 ขนาด 570 ตัน (Overhaul Chiller Plant No.3) 
24/6/2557
การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย HA Firewall 
9/6/2557
จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต กบข. และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
6/6/2557
จัดหาสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต กบข. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 
29/5/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
16/7/2557
จัดจ้าง CMS Cameron McKenna LLP. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
9/7/2557
จัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อเข้ามาสำรวจระดับความผูกพันของพนักงานกลางปี 2557 
23/6/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา

ต่อสัญญาจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาระบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบบหลัก Core application ด้านทะเบียนสมาชิก 
6/6/2557
ต่อสัญญาจ้างให้บริการด้านวิเคราะห์ ออกแบบพัฒนาระบบ สำหรับโครงการพัฒนาระบหลัก Core application ด้านทะเบียนสมาชิก 
6/6/2557
Show more
GPF Web Service
ฝึกอบรมอาชีพชลบุรีและเพชรบุรี
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
โครงอบรมการวางแผนทางการเงินและการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. 2557