ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่อสัญญาระบบ Contact Center 
27/5/2558  
ต่ออายุสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน 
21/5/2558  
ต่อสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์(เครื่องถ่ายเอกสาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์) 
19/5/2558  
ต่อสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาและดูแลสวน อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/5/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
12/5/2558  
จัดหาหนังสือประกอบการบรรยายในโครงการ ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนรุ่นที่ 2 - 4 
7/5/2558  
สั่งผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 เพิ่มเติม 
30/4/2558  
ต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558  
ต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
10/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/4/2558  
ขออนุมัติว่าจ้างผลิตเสื้อเชิ้ตพร้อมปักโลโก้ กบข. สำหรับใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. 
10/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/4/2558  
การสำรวจความผูกพันรอบพิเศษ pulse survey 
31/3/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2558 
24/3/2558  
จัดหาค่าที่พัก ค่าอาหาร สถานที่ในการจัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
18/3/2558  
จัดหาของชำร่วยงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2558 
16/3/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อหลอดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟที่ชำรุด และสำรองไว้ใช้งาน ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/3/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกลานจอดรถชนิดอัตโนมัติ (เพิ่มเติม) ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/3/2558  
ต่อสัญญาจ้างซ่อมบำรุงที่จอดรถยนต์แบบเครื่องกล อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
6/3/2558  
ขออนุเคราะห์สนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสารกรมบัญชีกลาง 
5/3/2558  
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558  
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557  
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557  
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงานที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ภาษา Delphi ให้สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการตั้งแต่ MS Windows 7, 64 bit ขึ้นไป 
22/5/2558  
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
19/5/2558  
จัดหาผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
15/5/2558  
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
8/5/2558  
จัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาโปรแกรมโมดุล Report Center และ DB Service สำหรับรองรับและเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) 
29/4/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ย่อยอาคารอับดุลราฮิม 
27/4/2558  
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำหญิงส่วนกลาง ชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
24/4/2558  
ขออนุมัติโครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงาน 
22/4/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ 
21/4/2558  
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดีชั้น B3 และท่อน้ำทิ้งชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/4/2558  
จัดหาสถานที่ประชุม สัมมนา และที่พักสำหรับการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ กบข. 
17/4/2558  
การจัดหาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
16/4/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2558 
7/4/2558  
จัดหาสถานที่และอาหารสำหรับงานปีใหม่ 2559 
3/4/2558  
จัดหาผู้ให้บริการสถานที่เก็บเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ภายนอก 
30/3/2558  
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับ Bloomberg Terminal ทดแทนการเช่า จำนวน 7 เครื่อง 
30/3/2558  
จัดจ้างผลิตตัวบัตรเปล่างานบัตรสมาชิกเพื่อนำส่งให้กับสมาชิก กบข. 
27/3/2558  
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ระยะเวลาสัญญา 1 ปี 
12/3/2558  
การจัดจ้างออกแบบและจัดสร้างบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางการเงินประจำปี 2558 
9/3/2558  
จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า 3 Phase ขนาด 15 A และ 30A ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/3/2558  
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้พัฒนาและทดสอบ โครงการพัฒนาระบบงานหลักด้านสมาชิก (GFAST) 
9/3/2558  
การจ้างผลิตมิวสิควีดีโอสำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 
6/3/2558  
จัดหาผู้ให้บริการจัดงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 
6/3/2558  
ยกเลิกการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับ Bloomberg Terminal จำนวน 7 เครื่อง 
5/3/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557  
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

ขออนุมัติเช่าเครื่องใช้สำนักงานเเละอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
18/5/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่เช่าชั้น 13 อาคาร บี ให้เป็นพื้นที่ว่างตามมาตรฐานอาคารเพื่อส่งมอบให้ผู้เช่ารายใหม่ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/5/2558  
ขออนุมัติปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง และชั้น13 อาคารบี จำนวน 2 ห้อง สำหรับอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/4/2558  
จัดจ้างผู้จัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความผูกพัน (Engagement) ของสมาชิกกบข.ที่มีต่อกบข. ประจำปี 2558 
16/4/2558  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - ประกวดราคา)

ยกเลิกขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ และ ชั้น13 อาคารบี จำนวน 2 ห้อง 
29/12/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดหาผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (Business Continuity Services หรือ BCS) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
20/3/2558  
จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น หมายเลข 4 ขนาด 570 ตัน (Overhaul Chiller No.4) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/3/2558  
ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 
6/3/2558  
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย 
16/3/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน 
13/5/2558  
Show more
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ นครศรีธรรมราช
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ พิษณุโลก
ดาวน์โหลด undo
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
MCS Web
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
คลิปข่าว กบข.
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
สวัสดิการปิดเทอม