ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาผลิตกระเป๋าผ้า 
23/9/2557
จัดหาเหรียญรางวัลสำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ 
19/9/2557
งานต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) 
12/9/2557
การจัดหาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
9/9/2557
งานต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) 
5/9/2557
จัดหาบริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MS Exchange) 
3/9/2557
ต่อสัญญาการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
22/8/2557
รับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
20/8/2557
ขออนุมัติเช่าต้นไม้เพื่อประดับและตกแต่งสำนักงาน กบข. อาคารดับดุลราฮิม 
18/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump 
18/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 
18/8/2557
จัดหาสถานที่ในการจัดฝึกอบรมและอาหารในโครงการ Succession Planning 
15/8/2557
จัดหามิเตอร์ไฟฟ้าชนิดดิจิตอลติดตั้งในพื้นที่ว่างชั้น 5, 7 20 และ 27 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
15/8/2557
ต่อสัญญารักษาความปลอดภัย ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/8/2557
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาด ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/8/2557
จัดหาเครื่องมือประเมินผู้นำของ Hogan 
8/8/2557
จัดซื้อเครื่อง Scanner จำนวน 3 เครื่อง 
4/8/2557
โครงการปรับปรุงท่อน้ำดีและฝ้าของห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/7/2557
จัดซื้อระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 36,000 BTUH และ 18,000 BTUH 
29/7/2557
งานจัดซื้อและติดตั้งปั๊มเติมอากาศ หมายเลข 4 (SA-4) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
28/7/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาโปรแกรม Mobile Application ระบบบริการทันใจบน Mobile Devices สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 
19/9/2557
การเช่าบริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับองค์กรเชื่อมต่อสำนักงาน กบข. กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 
17/9/2557
จัดจ้างทำเว็บไซต์เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2494 (Undo) 
15/9/2557
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในงานสัมมนา กบข. และมหกรรม กบข. กรุงเทพฯ 
12/9/2557
จัดหาบริการผลิตเสื้อสำหรับร่วมกิจกรรม 
12/9/2557
การจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคตะวันตก จ. เพชรบุรี 
28/8/2557
งานจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เข้า PM ไฟฟ้า ปี 2557 
22/8/2557
งานจัดจ้างเปลี่ยนแผงระบายความร้อนและแผงกันกระเด็นฯ 
22/8/2557
การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Firewall 
19/8/2557
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
14/8/2557
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
8/8/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ 
7/8/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน และที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคกลาง จ. พระนครศรีอยุธยา 
6/8/2557
ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร เอ และ บี จำนวน 6 ห้อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/7/2557
งานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น หมายเลข 1 ขนาด 570 ตัน (Overhaul Chiller Plant No.1) 
28/7/2557
งานจัดจ้างเปลี่ยนฉนวนเก็บเสียงภายในท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ (AHU 17-1 , AHU 17-2) ชั้น 17 
28/7/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

จัดจ้างงานติดตั้งเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน (หมายเลข1) จำนวน 1 เครื่อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/9/2557
จัดจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/9/2557
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ 
10/9/2557
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2558 
9/9/2557
งานบริการรักษาความสะอาด 
10/9/2557
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
10/9/2557
งานจัดจ้างเหมาบริการงานบริหารอาคาร อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
14/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ 
14/8/2557
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
14/8/2557
ต่อสัญญางานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/8/2557
ต่อสัญญางานบริการรักษาความสะอาด อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
13/8/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดหาสถานที่และอาหารสำหรับจัดโครงการ 
10/9/2557
จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก และเครือข่ายพันธมิตร MIS/CRM ส่วนเพิ่ม 
28/8/2557
การจัดฝึกอบรมในโครงการ Smart GPF 
26/8/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ

งานแก้ไขน้ำรั่วซึมชุดกระจก Sky Light หน้าอาคาร ด้านข้างถึงอาคารจดรถ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/9/2557
จัดซื้อ Magnetic,Poer Factor Controller.Amp meter,Volt Meter พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB1-3 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/9/2557
Show more
มหกรรม กบข. กรุงเทพฯ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด
ยืนยัน
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน