ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 
22/3/2560
ต่อสัญญาบริการเก็บรักษาเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ 
8/3/2560
ขออนุมัติจัดหาปรับปรุงประตูสำนักงาน 
28/2/2560
จัดจ้าง Baker & McKenzie (สำนักงานลอนดอน) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
28/2/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกภาพแบบดิจิตอล (CCTV) 
21/2/2560
ต่ออายุสัญญาการใช้บริการจัดส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS ประจำปี 2560 
27/1/2560
ต่ออายุสัญญารับบทวิจัย Capital Economics 
18/1/2560
ต่ออายุระบบ SETNET3 (Market Access) 
11/1/2560
จ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 3 เดือน) ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/12/2559
ขออนุมัติจัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2559 
26/12/2559
จัดหาโปรแกรมตรวจสอบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย (Monitoring Program) 
23/12/2559
จัดจ้างผลิต 
23/12/2559
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

การจ้างผลิตวีดิทัศน์สำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 
15/3/2560
จ้างจัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2560 
13/3/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ DVR พร้อม Hard disk สำหรับบันทึกภาพกล้อง CCTV อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ขนาด 20,120 BTU./ Hr. บริเวณประชาสัมพันธ์ชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/3/2560
การจ้างผลิตรายงานประจำปี 2559 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
9/3/2560
จัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับวิทยากรต่างประเทศในงาน GPF Conference 
9/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
9/3/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเติมอากาศ Aerator Pump ของระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/3/2560
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคาน์เตอร์อ่างล้างมือบริเวณห้องน้ำชาย-หญิงชั้น 14 ฝั่งนราธิวาส (กลุ่มบริษัท PWC)ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
9/3/2560
จัดหาเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 30 ตัว 
8/3/2560
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
21/2/2560
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Internet Proxy 
17/2/2560
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 
3/2/2560
จัดจ้างผลิตหนังสือ 20th Anniversary Book 
11/1/2560
ขออนุมัติงานปรับตั้งสลิงกระจกผนังล็อบบี้ชั้น G ด้านนราธิวาสและด้านสาทรใต้ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2559
จัดจ้าง Auditor สำหรับ QFII Portfolio 
29/12/2559
ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony System) 
27/12/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 (ยกเลิก) 
15/2/2560
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 4 โซน บี 
3/2/2560
ขอพิจารณา อนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 500 ตัน (หมายเลข 3) จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 250 ตัน (หมายเลข 4) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบควบคุม CMS (Phase 3) ในอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
4/1/2560
จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
11/1/2560
จัดจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/1/2560
การจัดหาผู้ให้บริการระบบ Office Cloud Service เพื่อขยายผลการใช้งานไปทั่วทั้งสำนักงานและบริษัทลูก 
26/12/2559
จัดจ้างการให้บริการงานทำความสะอาด ประจำปี 2560-2563 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
23/12/2559
จัดจ้างการให้บริการงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
23/12/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2560-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
23/3/2560
จัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารกองทุนและระบบบำเหน็จบำนาญ” 
24/2/2560
การจัดหาผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (Business Continuity Services หรือ BCS) 
23/12/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

ต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาการลงทุน 
28/12/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม