ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนเมนท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น G อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
27/11/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงานรายปี 
26/11/2557
จัดหาเสื้อโปโลสีเหลือง 
25/11/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สงขลา 
25/11/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. อยุธยา 
25/11/2557
จัดหาของขวัญสำหรับหน่วยงานที่จัดบรรยายให้ กบข. ประจำปี 2557 
20/11/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงานรายปี 
19/11/2557
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และสารทำความเย็น (R -11) อุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No. 2, 3, 4, 5 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
18/11/2557
ขออนุมัติจัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2558 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด VIP 
18/11/2557
ต่ออายุการใช้บริการข้อมูล Mark to Market 
17/11/2557
ต่อสัญญางานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟป้ายสัญลักษณ์ กบข. บนยอดอาคารอับดุลราฮิม 
17/11/2557
จัดจ้างสั่งผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 เพิ่มเติม 
12/11/2557
จัดจ้างบริการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดบรรยาย ณ กรมบัญชีกลาง 
12/11/2557
จัดหาผู้ให้บริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
10/11/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
5/11/2557
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยน Temperature Controller และ Actuator Valve ของเครื่องส่งลมเย็น(AHU) ระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/11/2557
การจัดสัมมนาผู้บริหาร 
4/11/2557
ต่ออายุจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงด้วย 
3/11/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการระบบจ่ายเงินและการให้บริการชำระเงินแทน - ส่วนงานสมาชิกและส่วนราชการ 
31/10/2557
ขออนุมัติค่าอาหารและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 
24/10/2557
ขออนุมัติต่อสัญญาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ อาคารอับดุลราฮิม 
17/10/2557
ขออนุมัติจัดซื้อบริการที่พักและอาหาร เพื่อให้ความรู้ด้านการออมและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรวิทยากร กลุ่มข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
16/10/2557
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการจัดการอาคารสำหรับอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
14/10/2557
ต่ออายุุสัญญาจ้างบริการจัดการอาคารสำหรับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/10/2557
จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2557 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/10/2557
จัดจ้างผลิตสกู๊ปและออกอากาศทางช่อง New TV ประจำเดือนตุลาคม 2557 
9/10/2557
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและตรวจหาเชื้อลีเจียนเน็ลล่า (Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/10/2557
ขอให้จัดซื้อคูปองอาหาร สำหรับศูนย์อาหารที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
9/10/2557
กิจกรรมวันครอบครัว กบข. Family Day 2557 
8/10/2557
ยกเลิกการต่อสัญญาจ้างบริการระบบจ่ายเงินและการให้บริการชำระเงินแทน - ส่วนงานสมาชิกและส่วนราชการ 
8/10/2557
ขออนุมัติค่าพิธีกรและค่าถ่ายทำรายการในงาน GPF Seminar ประจำปี 2557 
6/10/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557
กิจกรรมวันครอบครัว กบข. Family Day 2557 
3/10/2557
งานต่อสัญญาซื้อขายสินค้าสิ้นเปลืองและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ 
2/10/2557
ต่ออายุสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศอินเดีย 
1/10/2557
ต่ออายุการจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศไต้หวัน 
30/9/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมประตู 
27/11/2557
จัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2556 ถึงหน่วยราชการทั่วประเทศประมาณ 600 จุด 
27/11/2557
ขออนุมัติจองตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณหน่วยงานที่จัดบรรยาย กบข. ปี 2557 
25/11/2557
จัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2556 ถึงหน่วยราชการทั่วประเทศประมาณ 600 จุด 
24/11/2557
จัดหาสถานที่และกิจกรรมสันทนาการในงาน “กิจกรรมขอบคุณหน่วยงานที่จัดบรรยาย กบข. ปี 2557” 
24/11/2557
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ประจำปี 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
19/11/2557
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมซีเมนต์แตกและกันซึมลอกร่อน ชั้นดาดฟ้าอาคาร AและB อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/11/2557
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 34 ชุด 
12/11/2557
จัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบบัญชีของพอร์ตการลงทุนในประเทศจีน 
5/11/2557
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 
4/11/2557
จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบงาน UNDO เพื่อรองรับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
27/10/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
ขออนุมัติจัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2558 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
8/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางโทรทัศน์เรื่อง Undo 
20/11/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดสัมมนา The Carriers – Business Simulation Games 
17/11/2557
จัดจ้างผลิตสกู๊ปและออกอากาศทางช่อง New TV 
9/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ

จัดหารถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
27/11/2557
จัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตและจัดส่งชุดเอกสารแบบรายบุคคล พร้อมซีดี เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่อง Undo 
17/11/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

การศึกษาการปรับน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสม (Optimal Gludepath) ของแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ 
5/11/2557
จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุน 
29/10/2557
จัดจ้างทำ Employee Engagement Survey 
9/10/2557
การจัดจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
3/10/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

ขออนุมัติจัดจ้าง พัฒนาปรับปรุงระบบรับ-ส่งข้อมูล และการกระทบยอดรายการ (Reconcile) ด้านลงทุนแบบอัตโนมัติ 
9/10/2557
Show more
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ยืนยัน
GPF Web Service
คลิปข่าว กบข.
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน