ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ขออนุมัติจัดหาแบตเตอรี่สำรองไฟ 
11/4/2557
จัดจ้างเปลี่ยนเมนบอร์ดของลิฟต์ลานจอดรถยนต์ หมายเลข C2 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/4/2557
จัดจ้างออกแบบและผลิตคู่มือสำหรับใช้ในกิจกรรมพันธมิตรวิทยากร ประจำปี 2557 
9/4/2557
การใช้ระบบ Markit iBoxx ABF Pan-Asia Sovereign Bond Index 
4/4/2557
จัดจ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ (AHU) ชั้น 17 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/3/2557
จัดจ้างเปลี่ยนแมคเนติกคอนแทคเตอร์ของ ตู้ DB5C , ACP-M-2 และ SMCC เป็นบัสบาร์ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/3/2557
การบำรุงรักษาระบบ Contact Center 
19/3/2557
พัฒนาระบบ Mobile Application สำหรับโครงการการจัดทำบริการ Member Self Service เพิ่มเติม 
10/3/2557
จัดจ้างออกแบบและผลิตเสื้อโปโลสำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. ประจำปี 2557 
4/3/2557
สนับสนุนพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในวารกรมบัญชีกลาง ปี 2557 
24/2/2557
การประชาสัมพันธ์ข่าว กบข. ในวารสารการเงินการคลัง 
21/2/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

เก้าอี้สำนักงาน 
18/4/2557
ร่มพับ 3 ตอน จำนวน 1,250 คัน 
18/4/2557
แก้วน้ำแบบสูญญากาศ จำนวน 1,500 ใบ 
18/4/2557
จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/3/2557
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง 
31/3/2557
จัดจ้างผลิตแฟ้มเอกสารคู่มือสำหรับใช้ในกิจกรรมพันธมิตรวิทยากร ประจำปี 2557 
31/3/2557
จัดจ้างบริการพัฒนาระบบโครงการ Core application ด้านทะเบียนสมาชิก จำนวน 2 อัตรา 
27/3/2557
จัดหารถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน 
25/3/2557
จัดจ้างผู้ออกแบบ ตกแต่งสถานที่ และบันทึกภาพ ในงานสัมมนาและประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2557 
14/3/2557
จ้างผู้ดำเนินการผลิตสื่อวิดีทัศน์ สำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2556 
14/3/2557
การจัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2556 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
10/3/2557
จ้างพัฒนา Member Self Service on Mobile Application บน iOS 
5/3/2557
จัดจ้างเปลี่ยนชุดแมคเนติคคอนแทคเตอร์ ของตู้ DB และ EDB เป็นเมนเบรกเกอร์ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
3/3/2557
จัดหาผลิตกระเป๋าเอกสารสำหรับงานประชุมใหญ่ ประจำปี 2557 
28/2/2557
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญดำเนินการพัฒนาระบบ Web Portal สำหรับเครือข่ายพันธมิตร 
26/2/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

จัดจ้างบริการทำความสะอาดสำนักงาน กบข. 
18/4/2557
จัดจ้างออกแบบและผลิตชุดคู่มือพันธมิตรตัวแทนและป้ายตั้งโต๊ะพันธมิตรตัวแทน ประจำปี 2557 
18/4/2557
การจัดจ้างบริษัททัวร์สำหรับดำเนินการจัดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 
3/4/2557
การจัดจ้างบริษัททัวร์สำหรับดำเนินการจัดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
12/3/2557
จัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน 
21/2/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาจัดทำโครงการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ผู้บริหารกลุ่มงานขึ้นไป สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 
9/4/2557
Show more
GPF Web Service
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
แผนสมดุลตามอายุ
กบข. พบสมาชิก
MCS Web
ฝึกอบรมอาชีพเชียงใหม่