ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ขออนุมัติค่าอาหารและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 
24/10/2557
ขออนุมัติต่อสัญญาจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ อาคารอับดุลราฮิม 
17/10/2557
ขออนุมัติจัดซื้อบริการที่พักและอาหาร เพื่อให้ความรู้ด้านการออมและสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรวิทยากร กลุ่มข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
16/10/2557
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการจัดการอาคารสำหรับอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
14/10/2557
ต่ออายุุสัญญาจ้างบริการจัดการอาคารสำหรับอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/10/2557
จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2557 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/10/2557
จัดจ้างผลิตสกู๊ปและออกอากาศทางช่อง New TV ประจำเดือนตุลาคม 2557 
9/10/2557
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและตรวจหาเชื้อลีเจียนเน็ลล่า (Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/10/2557
ขอให้จัดซื้อคูปองอาหาร สำหรับศูนย์อาหารที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
9/10/2557
กิจกรรมวันครอบครัว กบข. Family Day 2557 
8/10/2557
การต่อสัญญาจ้างบริการระบบจ่ายเงินและการให้บริการชำระเงินแทน - ส่วนงานสมาชิกและส่วนราชการ 
8/10/2557
ขออนุมัติค่าพิธีกรและค่าถ่ายทำรายการในงาน GPF Seminar ประจำปี 2557 
6/10/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557
กิจกรรมวันครอบครัว กบข. Family Day 2557 
3/10/2557
งานต่อสัญญาซื้อขายสินค้าสิ้นเปลืองและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ 
2/10/2557
ต่ออายุสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศอินเดีย 
1/10/2557
ต่ออายุการจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศไต้หวัน 
30/9/2557
จัดหาผลิตกระเป๋าผ้า 
23/9/2557
จัดหาเหรียญรางวัลสำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง รณรงค์ 
19/9/2557
งานต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) 
12/9/2557
การจัดหาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
9/9/2557
งานต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) 
5/9/2557
จัดหาบริการบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MS Exchange) 
3/9/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
ขออนุมัติจัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2558 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
8/10/2557
จัดซื้อเทปสำรองข้อมูล และเทปทำความสะอาดหัวบันทึกเทปสำรองข้อมูล 
26/9/2557
จัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาโปรแกรม Mobile Application ระบบบริการทันใจบน Mobile Devices สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 
19/9/2557
การเช่าบริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับองค์กรเชื่อมต่อสำนักงาน กบข. กับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง 
17/9/2557
จัดจ้างทำเว็บไซต์เกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพ.ร.บ. กบข. พ.ศ. 2494 (Undo) 
15/9/2557
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมในงานสัมมนา กบข. และมหกรรม กบข. กรุงเทพฯ 
12/9/2557
จัดหาบริการผลิตเสื้อสำหรับร่วมกิจกรรม 
12/9/2557
การจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคตะวันตก จ. เพชรบุรี 
28/8/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

ขออนุมัติจัดหารถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
17/10/2557
จัดจ้างงานติดตั้งเปลี่ยนเครื่องทำน้ำเย็นขนาด 500 ตัน (หมายเลข1) จำนวน 1 เครื่อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/9/2557
จัดจ้างงานบริการรักษาความสะอาด อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/9/2557
จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ 
10/9/2557
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2558 
9/9/2557
งานบริการรักษาความสะอาด 
10/9/2557
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 
10/9/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างผลิตสกู๊ปและออกอากาศทางช่อง New TV 
9/10/2557
จัดหาสถานที่และอาหารสำหรับจัดโครงการ 
10/9/2557
จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก และเครือข่ายพันธมิตร MIS/CRM ส่วนเพิ่ม 
28/8/2557
การจัดฝึกอบรมในโครงการ Smart GPF 
26/8/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ

งานแก้ไขน้ำรั่วซึมชุดกระจก Sky Light หน้าอาคาร ด้านข้างถึงอาคารจดรถ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/9/2557
จัดซื้อ Magnetic,Poer Factor Controller.Amp meter,Volt Meter พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB1-3 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/9/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างทำ Employee Engagement Survey 
9/10/2557
การจัดจ้างที่ปรึกษาทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
3/10/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

ขออนุมัติจัดจ้าง พัฒนาปรับปรุงระบบรับ-ส่งข้อมูล และการกระทบยอดรายการ (Reconcile) ด้านลงทุนแบบอัตโนมัติ 
9/10/2557
Show more
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ยืนยัน
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน