ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
ต่ออายุสัญญา Capital Economics ปี 2558 
2/2/2559
จัดจ้างผลิตงานผลิตตัวบัตรเปล่างานบัตรสมาชิก เพื่อนำส่งให้กับสมาชิก กบข. 
20/1/2559
การต่ออายุระบบ SETNET3 (Market Access) 
12/1/2559
ต่ออายุสมาชิก Pacific Pension Insitute ปี 2559 
4/1/2559
จัดจ้างผู้ออกแบบโลโก้กิจกรรมของ กบข. 
4/1/2559
ต่ออายุสัญญาระบบบริการข้อมูลการลงทุน 
28/12/2558
จัดหาเครื่องกรองระบบไฟฟ้า Stabilizer 
25/12/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการงานทะเบียนสมาชิก 
21/12/2558
จัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2558 ถึงหน่วยราชการทั่วประเทศ 
18/12/2558
จัดหาผู้ให้บริการส่งข้อความ (SMS) 
8/12/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
4/12/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
4/12/2558
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดีที่ชำรุดของระบบประปา ชั้นดาดฟ้า อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
30/11/2558
ต่ออายุการใช้บริการข้อมูล Mark to Market ของ ThaiBMA 
30/11/2558
ต่อสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 
25/11/2558
ต่ออายุสมาชิก Moody's Analytics 
25/11/2558
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP R/3 3 
23/11/2558
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำระบบดับเพลิงที่ชำรุด ชั้นใต้ดินอาคาร เอ และชั้นดาดฟ้า อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/11/2558
ต่ออายุสัญญา Ned Davis Research, Inc. 
19/11/2558
การต่อสัญญาจ้างพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง และพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 9 คน 
17/11/2558
การต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
16/11/2558
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
10/2/2559
ขออนุมัติจัดหาพัสดุประจำปี 2559 (หมึกพิมพ์) 
5/2/2559
จัดหาผู้รับจ้างจัดนิทรรศการความรู้ทางการเงินในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2016 
5/2/2559
ขออนุมัติจัดหางานปรับปรุงพื้นที่กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ชั้น 4 
13/1/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 
4/1/2559
จัดจ้างย้ายแนวท่อน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ ของห้อง Server กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ชั้น 7 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/12/2558
จัดหาพัสดุรายปี (กระดาษถ่ายเอกสาร) 
24/12/2558
จัดจ้าง Auditor สำหรับ QFII Portfolio 
9/12/2558
จัดจ้างผลิตคู่มือสมาชิก ประจำปี 2559 
9/12/2558
จัดหาโปรแกรมป้องกันและกำจัดภัยคุกคามเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย 
8/12/2558
จัดจ้างเปลี่ยนขอบอลูมิเนียมและโคมไฟบริเวณทางเดินด้านข้างอาคาร อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
3/12/2558
จัดหาผู้ให้บริการจัดงานสัมมนาและขอบคุณพันธมิตร กบข. ประจำปี 2558 
2/12/2558
จัดจ้างงานปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารชั้น B1 และฝ่ายวิศวกรรมชั้น 5ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/12/2558
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDBNo.1 และ ACB Busduct หมายเลข 6 ของตู้ EMDB ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/12/2558
จัดหาสถานที่และกิจกรรมสันทนาการในงาน “กิจกรรมสัมมนาและขอบคุณพันธมิตร กบข. ประจำปี 2558 
1/12/2558
จัดหาและติดตั้งปั๊มเติมอากาศหมายเลข 3 (SA-3) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/11/2558
จัดหาพร้อมติดตั้งแผงระบายความร้อนและแผงกันกระเด็นของเครื่องระบายความร้อน หมายเลข 1 ขนาด 570 ตัน (Cooling Tower No.1) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/11/2558
จัดจ้างปรับปรุงทาสีผนังและเสาภายในอาคารลานจอดรถ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
25/11/2558
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก กบข. 
23/11/2558
จัดจ้างผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูลสมาชิก กบข. 
20/11/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างวางแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน 
11/1/2559
จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDING UNIT) จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้ง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
25/12/2558
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสำรองข้อมูลและระบบ VDI 
22/12/2558
จัดจ้างพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 500 ตัน จำนวน 2 เครื่อง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/11/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.