ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดจ้างทำความสะอาด และกำจัดเชื้อราบนบริเวณอุปกรณ์สำนักงาน พื้นพรม และผนัง ภายในพื้นที่ผู้เช่าชั้น 13 ( PWC ) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2559
จัดจ้างผลิตสมุดโน้ต (reprint) 
23/5/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก จ.เชียงราย 
23/5/2559
จัดหาสถานที่พัก(เพิ่มเติม ) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการพันธมิตรตัวแทนประจำปี 2559 
16/5/2559
จัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตซองเอกสารแบบรายบุคคลเพื่อให้ข้อมูลเรื่องบริการออมต่อ 
16/5/2559
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการทำความสะอาดและบริการอื่น ๆ 
10/5/2559
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีสำนักงาน 
9/5/2559
ต่อสัญญาระบบ Contact Center 
4/5/2559
ต่อสัญญาผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
21/4/2559
ขออนุมัติเปลี่ยนม่านชั้น 5 
19/4/2559
ต่ออายุสัญญาเช่าสำนักงานอาคารอับดุลราฮิม ปี 2559-2562 
18/4/2559
จัดหาผู้รับจ้างถ่ายภาพงานพันธมิตรตัวแทนประจำปี 2559 จำนวน 6 ครั้ง 
11/4/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 
31/3/2559
จัดจ้างบริษัทผู้ชำนาญการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของอาคารประจำปี 2559 ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
30/3/2559
ขออนุมัติจัดจ้างผู้ออกแบบงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า 
22/3/2559
จัดจ้างผลิตของที่ระลึกสำหรับงาน Money Expo และ SET in the City 2016 
22/3/2559
จัดหางานฝึกอบรมในหลักสูตร Professional Presentation 
3/3/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ (AHU) จำนวน 50 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2559
จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมเปลี่ยนและสำรองของลิฟต์โดยสาร,ลิฟต์ขนของ และลิฟต์ลานจอด ภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
18/5/2559
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพันธมิตร MIS/CRM เป็นระยะเวลา 1 ปี 
13/5/2559
จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
12/5/2559
จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
12/5/2559
จัดจ้างสถานที่จัดงานและที่พักสำหรับงานอบรมให้ความรู้ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 
11/5/2559
จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
9/5/2559
การจ้าง Organize เพื่อจัดงานและจ้างศิลปิน ในการจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก ประจำปี 2559 
3/5/2559
ขออนุมัติจัดหาหมึก Printer 
29/4/2559
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต กบข. และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก ประจำปี 2559 
29/4/2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าประตูหนีไฟชั้น B1,B2,B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/4/2559
จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Split Type) ขนาด 24,000 BTU/Hr. สำหรับห้องเครื่องลิฟต์ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/4/2559
จัดหาตั๋วโดยสารสำหรับเดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2559 
18/4/2559
จัดหาสถานที่ประชุมและที่พักสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ กบข. 
18/4/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดพิษณุโลก 
18/4/2559
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พักสำหรับงานประชุมใหญ่ประจำปี 2559 
12/4/2559
จ้าง Organize เพื่อจัดงาน กิจกรรมเดินสายสัญจร กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 
12/4/2559
ขออนุมัติจัดหาและติดตั้งระบบตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Source Code Scanner) 
7/4/2559
จัดจ้าง Organize เพื่อจัดงานอบรมให้ความรู้ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2559 
7/4/2559
จัดหาผู้ให้บริการ Upgrade ระบบ Lotus Notes Server และ จัดซื้อ License ซอฟต์แวร์ IBM Domino Enterprise Server Processor Value Unit (PVU) 
7/4/2559
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
7/4/2559
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 6 อาคาร เอ จำำนวน 2 ห้อง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
5/4/2559
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดีแนวนอนและฝ้าภายในห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 7 และ ชั้น 11-17 จำนวน 32 ห้อง (Phase 8) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/3/2559
จัดหาพร้อมติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติระบบไฟฟ้าห้องน้ำส่วนกลาง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
30/3/2559
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และรับจ้างจัดส่งชุดเอกสารแบบรายบุคคลเพื่อให้ข้อมูลเรื่องบริการออมต่อ 
28/3/2559
จัดจ้างผลิตคู่มือพันธมิตรตัวแทนประจำปี 2559 
25/3/2559
จัดหาของชำร่วยงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2559 จำนวน 700 ใบ 
23/3/2559
จัดจ้างผลิตคู่มือผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2559 
23/3/2559
จัดจ้าง Organizer จัดงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2559 
23/3/2559
จัดจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ (AHU) จำนวน 50 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/3/2559
จัดจ้างผลิตถุงผ้าดิบ สำหรับมอบให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมูล 
22/3/2559
จัดหาผู้ให้บริการจัดหาสิทธิการใช้งานโปรแกรมซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาโปรแกรมซอฟต์แวร์บนระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
18/3/2559
จัดหาสถานที่และอาหารสำหรับงานปีใหม่ 2560 
9/3/2559
จัดหาผู้ให้บริการจัดงานสัมมนาและประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 
8/3/2559
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุของพนักงาน 
3/3/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน 
3/3/2559
จัดหาระบบควบคุมและกระจายการทำงาน (Load Balancer) 
2/3/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องความผูกพัน (Engagement Index) ของพันธมิตร กบข. ประจำปี 2559 
11/5/2559
จ้างบริษัทที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อศึกษาความเห็นของสมาชิกกบข. ต่อแผนสมดุลตามอายุ ปี 2559 
27/4/2559
จัดหาผู้จัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความผูกพัน (Engagement) ของสมาชิก กบข. ที่มีต่อ กบข. ปี 2559 
27/4/2559
จัดจ้างบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานและงานบริการจัดเลี้ยง 
19/4/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Effective Leaders) 
25/5/2559
ขอจัดซื้อบริการ Portfolio Risk and Analytics (Port+) ของระบบ Bloomberg 
4/5/2559
จัดจ้างงานเปลี่ยนสลิงลิฟต์ (Main Rope) และสลิง Governor Rope ของลิฟต์โดยสาร Medium Zone หมายเลข 1-4 และลิฟต์ขนของ Fireman Lift หมายเลข 13 (การจัดหาแบบวิธีพิเศษ) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
18/4/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรมพันธมิตรตัวแทนประจำปี 2559 
17/3/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม