ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่อสัญญาการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
22/8/2557
รับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
20/8/2557
ขออนุมัติเช่าต้นไม้เพื่อประดับและตกแต่งสำนักงาน กบข. อาคารดับดุลราฮิม 
18/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump 
18/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน 
18/8/2557
จัดหาสถานที่ในการจัดฝึกอบรมและอาหารในโครงการ Succession Planning 
15/8/2557
จัดหามิเตอร์ไฟฟ้าชนิดดิจิตอลติดตั้งในพื้นที่ว่างชั้น 5, 7 20 และ 27 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
15/8/2557
ต่อสัญญารักษาความปลอดภัย ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/8/2557
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาด ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/8/2557
จัดหาเครื่องมือประเมินผู้นำของ Hogan 
8/8/2557
จัดซื้อเครื่อง Scanner จำนวน 3 เครื่อง 
4/8/2557
โครงการปรับปรุงท่อน้ำดีและฝ้าของห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/7/2557
จัดซื้อระบบปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด 36,000 BTUH และ 18,000 BTUH 
29/7/2557
งานจัดซื้อและติดตั้งปั๊มเติมอากาศ หมายเลข 4 (SA-4) เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
28/7/2557
ต่อสัญญาการใช้ฐานข้อมูล Datastream ด้านเศรษฐกิจและการเงิน 
24/7/2557
จัดจ้างผู้จัดกิจกรรมกีฬาสี กบข. 2557 
24/7/2557
จัดหาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) สำหรับระบบจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 
22/7/2557
ต่อสัญญาการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/7/2557
ต่อสัญญาเช่าบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับองค์กร 
8/7/2557
วัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ SLOAN ระบบสุขาภิบาล สำหรับแก้ไขงานในห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/6/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

งานจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ เข้า PM ไฟฟ้า ปี 2557 
22/8/2557
งานจัดจ้างเปลี่ยนแผงระบายความร้อนและแผงกันกระเด็นฯ 
22/8/2557
การจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย Firewall 
19/8/2557
การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อร่วมตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บแอพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
14/8/2557
ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
8/8/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ 
7/8/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน และที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคกลาง จ. พระนครศรีอยุธยา 
6/8/2557
ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร เอ และ บี จำนวน 6 ห้อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/7/2557
งานจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น หมายเลข 1 ขนาด 570 ตัน (Overhaul Chiller Plant No.1) 
28/7/2557
งานจัดจ้างเปลี่ยนฉนวนเก็บเสียงภายในท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ (AHU 17-1 , AHU 17-2) ชั้น 17 
28/7/2557
จัดจ้างผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 
17/7/2557
จัดหาสถานที่จัดงาน และที่พัก อาหารในงานมหกรรม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี 
17/7/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและอาหารสำหรับงานปีใหม่ กบข. ประจำปี 2557 
14/7/2557
จัดซื้อ Capacitor Bank, Fuse Link, Magnetic Contactor พร้อมติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ ตู้ MDB 1-3 
4/7/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557
สมุดโน๊ต จำนวน 7,300 เล่ม 
24/4/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

งานจัดจ้างเหมาบริการงานบริหารอาคาร อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
14/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ 
14/8/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
14/8/2557
งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/8/2557
งานบริการรักษาความสะอาด อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
13/8/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

การจัดฝึกอบรมในโครงการ Smart GPF 
26/8/2557
จัดจ้างผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 4 ปี 
16/7/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
16/7/2557
จัดจ้าง CMS Cameron McKenna LLP. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
9/7/2557
Show more
ฝึกอบรมอาชีพเพชรบุรี
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด
ยืนยัน
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน