ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนินดไฟฟ้าสำรอง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/1/2558
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบงานเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปี 2558 
29/1/2558
ต่อสัญญาประกันภัยรถยนต์ของสำนักงาน 
29/1/2558
ต่ออายุบริการรถยนต์เช่าประจำตำแหน่ง 
29/1/2558
ต่ออายุบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Sophos Endpoint Security and Control 
29/1/2558
ต่อสัญญาจ้างเพื่อส่งข่าวสาร กบข. ผ่านระบบ SMS 
29/1/2558
จัดหาเสื้อตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
29/1/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO ของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
23/1/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO กทม. ของเดือนมกราคม 2558 
23/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2558 - 2559 
23/1/2558
ต่ออายุสมาชิกรายปีของ Pacific Pension Institute ปี 2558 
20/1/2558
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สำนักงาน (Printer) 
20/1/2558
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำความเย็น (Chiller No. 1) หมายเลข 1(เคลมประกันภัย) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
19/1/2558
ต่อสัญญาเผยแพร่สารคดีข่าวสั้นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
12/1/2558
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.พะเยา เดือนมกราคม 2558 
6/1/2558
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.สกลนคร เดือนมกราคม 2558 
6/1/2558
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. ชัยภูมิ เดือนมกราคม 2558 
6/1/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร IT Project Management Professional 
6/1/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. มหาสารคาม ของเดือนมกราคม 2558 
5/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.สุราษฎร์ธานีของเดือนมกราคม 2558 
29/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.ยโสธร ของเดือนมกราคม 2558 
29/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.แม่ฮ่องสอนของเดือนมกราคม 2558 
29/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.ร้อยเอ็ด ของเดือนมกราคม 2558 
26/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.อุบลราชธานี ของเดือนมกราคม 2558 
26/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.น่าน ของเดือนมกราคม 2558 
26/12/2557
ต่ออายุระบบเชื่อมต่อ Market Access ระหว่างตลาดหลักทรัพย์บกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และการต่ออายุระบบ SETNET3 
29/12/2557
ต่ออายุระบบ One Time Password (ค่าใช้บริการเป็นแบบรายเดือน โดยคิดตามอัตราการใช้งานที่เกิดขึ้นจริง) 
26/12/2557
จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมปั๊มน้ำทิ้งในบ่อสูบน้ำทิ้ง ชั้น B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/12/2557
ขออนุมัติจัดหาติดตั้งตู้เก็บเอกสาร 
23/12/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) 
23/12/2557
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP R/3 ปี 2558 
19/12/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงาน 
18/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. นครศรีธรรมราช ของเดือนธันวาคม 2557 
15/12/2557
ขออนุมัติอบรมพัฒนาบุคคลกรภายในประเทศ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่วิกหัวหิน 13-14 ธันวาคม 2557 ของกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ 
12/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.ฉะเชิงเทรา ของเดือนธันวาคม 2557 
12/12/2557
ต่ออายุสมาชิก Moody 
11/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สุโขทัย ของเดือนธันวาคม 2557 
11/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สงขลา ของเดือนธันวาคม 2557 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. นนทบุรี ของเดือนธันวาคม 2557 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO ของเดือนธันวาคม 2557 
8/12/2557
ต่ออายุสัญญาใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของ ThaiBMA สำหรับปี 2558 
4/12/2557
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Notes เป็นระยะเวลา 1 ปี 
4/12/2557
ต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง, พนักงานขับรถส่วนกลาง, พนักงานรับ-ส่งเอกสาร และพนักงานรับโทรศัพท์ 
3/12/2557
ขออนุมัติทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินที่อยู่ในสำนักงาน กบข. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส และ เลขที่ 179 ชั้น 7 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ 
3/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO โรงแรมลพบุรีอินน์ จ. ลพบุรี 
3/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสิทธิ์ Virtual Desktop Access (VDA) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน 
3/12/2557
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน FOGLIGHT 
2/12/2557
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยน Temperature Controller และ Actuator Valve ของเครื่องส่งลมเย็น(AHU) ระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/11/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งปั๊มเติมอากาศหมายเลข 1 และ 2 (SA-1,SA-2) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/1/2558
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของ AMCCตู้ MDB No.1 (เคลมประกันภัย) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/1/2558
จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการทดสอบซอฟท์แวร์ สำหรับระบบงานทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) 
27/1/2558
ยกเลิกโครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงาน 
27/1/2558
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งเพื่อทดแทนเครื่องเดิมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ กบข. 
15/1/2558
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.เชียงราย เดือนมกราคม 2558 
6/1/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่ ที่พัก อาหาร UNDO จ. สุรินทร์ เดือนมกราคม 2558 
5/1/2558
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.อุดรธานี ของเดือนมกราคม 2558 
26/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO พิษณุโลก ของเดือนมกราคม 2558 
26/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO ขอนแก่นของเดือนมกราคม 2558 
26/12/2557
ขออนุมัตัจัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชายส่วนกลางชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
24/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. ชลบุรี ของเดือนธันวาคม 2557 
15/12/2557
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป IBM Cognos Business Intelligence 
11/12/2557
จัดหาเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด 
9/12/2557
ขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการสร้างสรรค์แนวคิดหลัก สำหรับผลิตสื่อ ภายใต้ Undo Teaser Campaign 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. ระยอง ของเดือนธันวาคม 2557 
9/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.นครราชสีมา 
8/12/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงานรายปี_หมึก 
8/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.นครปฐม ของเดือนธันวาคม 2557 
8/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. เชียงใหม่ ของเดือนธันวาคม 2557 
4/12/2557
ขออนุมัติจัดหาหมึกพริ้นท์เตอร์ 
4/12/2557
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม งานขอบคุณพันธมิตรสื่อส่วนราชการ ประจำปี 2557 
3/12/2557
จัดหาผู้ดำเนินการจัดงานขอบคุณพันธมิตรสื่อส่วนราชการ ประจำปี 2557 
3/12/2557
จัดหาพัสดุสำนักงานรายปี (กระดาษถ่ายเอกสาร) 
2/12/2557
ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Undo Teaser Campaign 
2/12/2557
จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมประตู 
27/11/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ชั้น13 อาคารบี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/1/2558
จัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน 
7/1/2558
จัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 คัน 
7/1/2558
ขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ และ ชั้น13 อาคารบี จำนวน 2 ห้อง 
29/12/2557
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDING UNIT) จำนวน 6 เครื่อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/12/2557
ยกเลิกการจัดหารถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 คัน 
9/12/2557
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางโทรทัศน์เรื่อง Undo 
20/11/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558
การปรับเพิ่ม Bandwidth สำหรับการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
15/1/2558
ขออนุมัติปรับแก้สัญญาบริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) 
8/1/2558
จองพื้นที่งาน Money Expo 2015 
6/1/2558
จัดจ้างงานเปลี่ยนสลิงลิฟต์ (Main Rope) และสลิง Governor Rope ของลิฟต์โดยสาร High Zone หมายเลข 1 และ 2 (High Zone No.1,No.2) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
11/12/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ

จัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตและจัดส่งชุดเอกสารแบบรายบุคคล พร้อมซีดี เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่อง Undo 
17/11/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุน 
19/12/2557
ขออนุมัติจัดจ้าง Ropes & Gray LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน I Squared Global Infrastructure Fund 
16/12/2557
จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
15/12/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการหาที่ปรึกษาและทำวิจัยเรื่องการทบทวนอัตราสะสมสมทบสมาชิกกบข. 
19/1/2558

ประเภท จ้างที่ปรึกษา

ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.อุตรดิตถ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
20/1/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.กำแพงเพชร เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
20/1/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
20/1/2558
Show more
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด
คลิปข่าว กบข.
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน