ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อถังดับเพลิง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
7/8/2560
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ Program Computer Management Office ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
7/8/2560
ขออนุมัติจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 150 ถัง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/8/2560
จัดหาโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลสมาชิก จำนวน 1 ชุด 
31/7/2560
บริการเครื่องมือประเมินผู้นำของ Hogan และ DISC 
27/7/2560
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า (Breaker) ของตู้โหลด DB CB Plug In Busduct 1-6 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะเวลา 1 ปี ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารจำนวน 3 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ Main Busduct No.2,3 และ 4 ชั้น 5 ขนาด 1,600 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/7/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
24/7/2560
ต่ออายุการรับบริการฐานข้อมูลนิวส์เซ็นเตอร์ 
19/7/2560
จัดหาเครื่องแท็บเล็ตใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง 
17/7/2560
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
12/7/2560
ต่ออายุการจัดจ้างเช่าต้นไม้ประดับ ตกแต่งภายในสำนักงาน กบข. อาคารอับดุลราฮิม 
5/7/2560
จัดหาเครื่องแท็บเล็ตใหม่ให้ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 เครื่อง 
29/6/2560
ต่อสัญญาจ้างทำความสะอาดชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/6/2560
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil) และถาดน้ำทิ้งของเครื่องส่งลมเย็น (AHU-G-1) ระบบปรับอากาศชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
22/6/2560
จัดฝึกอบรมหลักสูตร English for Business 
19/6/2560
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างงานตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะเวลา 1 ปี (เริ่ม 1 กันยายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/6/2560
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
14/6/2560
จัดจ้างพัฒนาระบบ My HR Web Service เพื่อการสรรหาและว่าจ้าง 
14/6/2560
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพันธมิตร MIS/CRM 
13/6/2560
ต่ออายุสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารจีพีเอฟวิทยุชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) 
12/6/2560
ต่อสัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยชั่วคราว (ระยะเวลา 6 เดือน) 
9/6/2560
ต่อสัญญาเช่าระบบ Contact Center ในปีที่ 5 
30/5/2560
ต่ออายุสมาชิก Moody Analytics 
30/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ( Annual Pump Performance test) ตามมาตรฐาน NFPA25 ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นอีพ๊อกซี่ (Epoxy) บริเวณห้องเครื่องลิฟต์และห้องเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/11/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ควบคุมบริหารจัดการระบบ Private Cloud 
10/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
9/8/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ 
9/8/2560
จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์บริการ กบข. ในโครงการพันธมิตรวิทยากร ประจำปี 2560 
1/8/2560
จัดจ้างบริการขนส่งกล่องเอกสารและคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมติดตั้งเชื่อมต่อ WIFI ภายใต้โครงการให้ความรู้การวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2560 
1/8/2560
จัดหาผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ HPE Security Fortify 
17/7/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
14/7/2560
การจ้างบริการพนักงานรับส่งเอกสาร จำนวน 3 คน 
12/7/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
5/7/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
3/7/2560
จัดหาบริการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครายเดือน จำนวน 20 เครื่อง สำหรับใช้จัดเล่นเกมลงทุน ภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี2560 
28/6/2560
เช่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่อง สำหรับใช้จัดเล่นเกมลงทุน ภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนปี2560 
22/6/2560
จัดหาผู้ว่าจ้างผลิตคู่มือสมาชิก ประจำปี 2560 
22/6/2560
จัดหาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง 
9/6/2560
จัดจ้างผลิตของที่ระลึก (กระเป๋าเอกสาร) ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2560 
9/6/2560
จัดหาการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ เพื่อสรรหาตำแหน่งเลขาธิการ 
7/6/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ระบบ Lotus Notes (IBM Domino Enterprise Server) 
6/6/2560
จัดหาผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
6/6/2560
จัดฝึกอบรมหลักสูตร Mind Mapping 
26/5/2560
จัดจ้างปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณประมาณการจำนวนเงินที่สมาชิกจะได้รับจาก กบข. เมื่อเกษียณอายุราชการ (simulation programs) 
26/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
19/5/2560
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำรองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน Veeam Backup & Replication Enterprise for VMware สำหรับ Private Cloud 
28/4/2560
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
28/4/2560
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์ชุด GPF & i ประจำปี 2560 
21/7/2560
จัดจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปี 2561-2563 ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
1/8/2560
จัดจ้างงานบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561-2563 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
31/7/2560
จัดจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2561-2563 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/7/2560
จัดจ้างบริการทำความสะอาด ประจำปี 2561-2563 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
31/7/2560
จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์ชุด GPF & i ประจำปี 2560 
31/7/2560
จ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 
13/7/2560
จัดจ้างพัฒนาและจัดทำระบบ Personal Web 
26/6/2560
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานชั้น 4 
31/5/2560
จัดจ้างผู้ทำวิจัยศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 (ยกเลิก) 
5/6/2560

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ประจำปี 2560-2563 
17/4/2560
จัดจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร: People Manager ปีที่ 2 
29/5/2560
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

จัดหาลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ SAP ECC 6.0 สำหรับใช้ดำเนินการ SAP Migration จากเวอร์ชั่น R/3 4.7 ไปเป็นปัจจุบัน (เวอร์ชั่น ECC 6.0) 
21/2/2560
ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุนในกองทุน 
3/7/2560
Show more
GPF Web Service
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2017
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม