ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
10/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/4/2558  
ขออนุมัติว่าจ้างผลิตเสื้อเชิ้ตพร้อมปักโลโก้ กบข. สำหรับใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. 
10/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/4/2558  
การสำรวจความผูกพันรอบพิเศษ pulse survey 
31/3/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2558 
24/3/2558  
จัดหาค่าที่พัก ค่าอาหาร สถานที่ในการจัดกิจกรรมสัมมนาในโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
18/3/2558  
จัดหาของชำร่วยงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2558 
16/3/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อหลอดไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟที่ชำรุด และสำรองไว้ใช้งาน ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/3/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกลานจอดรถชนิดอัตโนมัติ (เพิ่มเติม) ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
10/3/2558  
ต่อสัญญาจ้างซ่อมบำรุงที่จอดรถยนต์แบบเครื่องกล อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
6/3/2558  
ขออนุเคราะห์สนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในวารสารกรมบัญชีกลาง 
5/3/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจ้างบริษัทผู้ชำนาญการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักของอาคารประจำปี 2558 ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
24/2/2558  
ขออนุมัติต่อายุสมาชิกรายปีของ Pacific Pension Institute สำหรับปี 2557 
11/3/2557  
ต่อสัญญาบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (แบบรวมอะไหล่) 
10/2/2558  
การต่อสัญญารับบทวิจัย Capital Economics 
5/2/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.ศรีสะเกษ ประจำเดือนมกราคม 2558 
4/2/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO กทม. ของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
3/2/2558  
ขออนุมัติสั่งผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 เพิ่มเติม 
3/2/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนินดไฟฟ้าสำรอง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
29/1/2558  
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบงานเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ ประจำปี 2558 
29/1/2558  
ต่อสัญญาประกันภัยรถยนต์ของสำนักงาน 
29/1/2558  
ต่ออายุบริการรถยนต์เช่าประจำตำแหน่ง 
29/1/2558  
ต่ออายุบริการบำรุงรักษาโปรแกรม Sophos Endpoint Security and Control 
29/1/2558  
ต่อสัญญาจ้างเพื่อส่งข่าวสาร กบข. ผ่านระบบ SMS 
29/1/2558  
จัดหาเสื้อตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
29/1/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO ของเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
23/1/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO กทม. ของเดือนมกราคม 2558 
23/1/2558  
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2558 - 2559 
23/1/2558  
ต่ออายุสมาชิกรายปีของ Pacific Pension Institute ปี 2558 
20/1/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.อุตรดิตถ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
20/1/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.กำแพงเพชร เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
20/1/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สุพรรณบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
20/1/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์สำนักงาน (Printer) 
20/1/2558  
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำความเย็น (Chiller No. 1) หมายเลข 1(เคลมประกันภัย) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
19/1/2558  
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558  
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557  
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557  
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

การจัดหาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
16/4/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2558 
7/4/2558  
จัดหาสถานที่และอาหารสำหรับงานปีใหม่ 2559 
3/4/2558  
จัดหาผู้ให้บริการสถานที่เก็บเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ภายนอก 
30/3/2558  
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับ Bloomberg Terminal ทดแทนการเช่า จำนวน 7 เครื่อง 
30/3/2558  
จัดจ้างผลิตตัวบัตรเปล่างานบัตรสมาชิกเพื่อนำส่งให้กับสมาชิก กบข. 
27/3/2558  
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle ระยะเวลาสัญญา 1 ปี 
12/3/2558  
การจัดจ้างออกแบบและจัดสร้างบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางการเงินประจำปี 2558 
9/3/2558  
จัดซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า 3 Phase ขนาด 15 A และ 30A ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/3/2558  
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้พัฒนาและทดสอบ โครงการพัฒนาระบบงานหลักด้านสมาชิก (GFAST) 
9/3/2558  
การจ้างผลิตมิวสิควีดีโอสำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 
6/3/2558  
จัดหาผู้ให้บริการจัดงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 
6/3/2558  
ยกเลิกการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับรองรับ Bloomberg Terminal จำนวน 7 เครื่อง 
5/3/2558  
จัดจ้างผู้ให้บริการจัดส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS ประจำปี 2558 
20/2/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พักสำหรับงานประชุมใหญ่ประจำปี 2558 
20/2/2558  
การจ้างผลิตสื่อวิดีทัศน์สำหรับงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2558 
18/2/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 
13/2/2558  
ขออนุมัติโครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงาน 
10/2/2558  
ขออนุมัติจัดซื้อและติดตั้งปั๊มเติมอากาศหมายเลข 1 และ 2 (SA-1,SA-2) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/1/2558  
จัดจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของ AMCCตู้ MDB No.1 (เคลมประกันภัย) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/1/2558  
จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การควบคุมคุณภาพการทดสอบซอฟท์แวร์ สำหรับระบบงานทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) 
27/1/2558  
ยกเลิกโครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงาน 
27/1/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557  
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างผู้จัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความผูกพัน (Engagement) ของสมาชิกกบข.ที่มีต่อกบข. ประจำปี 2558 
16/4/2558  
การผลิตรายงานประจำปี 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
12/2/2558  
ยกเลิกขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ และ ชั้น13 อาคารบี จำนวน 2 ห้อง 
29/12/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดหาผู้ให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองและศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (Business Continuity Services หรือ BCS) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
20/3/2558  
จัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น หมายเลข 4 ขนาด 570 ตัน (Overhaul Chiller No.4) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
16/3/2558  
ขออนุมัติจัดหาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารอับดุลราฮิม 
6/3/2558  
จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูปพร้อมบริการข้อมูลด้านระบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนของ กบข. 
12/2/2558  
ขออนุมัติจัดจ้างผู้ให้บริการ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Infoma) ให้จัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น 
4/2/2558  
จัดจ้างการรับบทวิเคราะห์จากสำนักวิจัยอิสระ Ned Davis Research, Inc. 
30/1/2558  
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย 
16/3/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการหาที่ปรึกษาและทำวิจัยเรื่องการทบทวนอัตราสะสมสมทบสมาชิกกบข. 
19/1/2558  
Show more
สวัสดิการปิดเทอม
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด undo
คลิปข่าว กบข.
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน