ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมมิตรสวัสดิการ 
24/8/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก จ.ชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี 
24/8/2559
จัดจ้างผลิตสมุดโน้ต (reprint) 
8/8/2559
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
3/8/2559
ต่ออายุสัญญาการจัดจ้างบริการทำความสะอาดและบริการอื่น ๆ 
25/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดระยอง 
22/7/2559
จัดหาสถานที่สำหรับจัดงานโครงการ GPF Seminar 2016 
21/7/2559
ต่อสัญญารับบริการฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์นิวส์เซ็นเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี 
21/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี 
21/7/2559
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
15/7/2559
การจ้างพัฒนาโปรแกรมประมาณการสำหรับการตัดสินใจออมเพิ่มกับ กบข. บนเว็บไซต์ของ กบข. 
7/7/2559
จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ออมต่อ 
5/7/2559
จัดจ้างผลิตเสื้อยืด สำหรับกิจกรรม กบข. (เพิ่มเติม) 
4/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี 
27/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดนครราชสีมา 
15/6/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
29/8/2559
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสินค้าสิ้นเปลืองและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ประจำปี 2560-2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดซื้อ Thermostat (Digital) และ Actuator Valve ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU,FCU) ระบบปรับอากาศของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาผุแนวตั้งภายในห้อง AHU1-4 ชั้น 12 ถึงชั้นดาดฟ้าและท่อน้ำสำหรับเติมระบบเครื่องทำน้ำเย็น ชั้น 5 ถึงชั้น 30 (Phase 9) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้โหลดตามชั้นต่างๆ (CB Plug In) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการระบบอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) 
25/8/2559
การจัดหาผู้ให้บริการระบบ Office Cloud Service 
24/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการระบบการจ่ายเงิน (Payment System) 
23/8/2559
จ้างจัดนิทรรศการความรู้ทางการเงินในงาน SET in the City 2016 
18/8/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี 
17/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และข้อมูลจราจรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
10/8/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดชลบุรี 
8/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของโครงการ Private Cloud 
8/8/2559
จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้น 4 B 
5/8/2559
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/8/2559
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDB No.4 ขนาด 4000 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/8/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
25/7/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
20/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
20/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดสงขลา 
14/7/2559
จัดจ้างผลิตกระเป๋านามบัตรสำหรับงาน GPF Seminar 2016 
7/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น 
5/7/2559
จ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2559 
4/7/2559
การจัดหาและติดตั้งชุดโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Enterprise (Version ล่าสุด) 
4/7/2559
การจ้างพัฒนาโปรแกรมประมาณการสำหรับการตัดสินใจออมต่อและออมเพิ่มกับ กบข. ผ่าน Mobile Application 
29/6/2559
จัดจ้างผู้จัดงาน GPF Seminar 2016 
28/6/2559
จัดซื้ออะไหล่สำรอง Magnatic Contactor 2M ขนาด 540 Amp 3 Phase สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาด 570 ตัน ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/6/2559
จัดจ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบกันซึมบริเวณพื้นดาดฟ้าชั้น 30 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
27/6/2559
ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) และเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil)ระบบปรับอากาศชั้น 13 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
23/6/2559
ขออนุมัติจัดหาซอฟต์แวร์ Virtual PC และซอฟต์แวร์ Endpoint Security and Antivirus สำหรับโครงการ GFAST 
17/6/2559
จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์การวางแผนทางการเงินและการลงทุนในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2559 
17/6/2559
จ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร: People Manager 
13/6/2559
จัดหาโปรแกรม SPSS เพื่อใช้เก็บข้อมูลสำหรับการเดินสายสัญจรให้ความรู้สมาชิก กบข. 
13/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดอุดรธานี 
13/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
6/6/2559
การจ้าง Organize เพื่อจัดงานและจ้างศิลปิน ในการจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก ประจำปี 2559 
3/5/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 โซน บี 
16/8/2559
จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบริการของ กบข. (Testimonial Campaign) 
28/6/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2560-2561 
1/8/2559
จัดหาพื้นที่งานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2016 
28/6/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม