ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่ออายุสัญญาการจัดจ้างบริการทำความสะอาดและบริการอื่น ๆ 
25/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดระยอง 
22/7/2559
จัดหาสถานที่สำหรับจัดงานโครงการ GPF Seminar 2016 
21/7/2559
ต่อสัญญารับบริการฐานข้อมูลข่าวสารออนไลน์นิวส์เซ็นเตอร์ ระยะเวลา 1 ปี 
21/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดลพบุรี 
21/7/2559
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานในศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 7 
15/7/2559
การจ้างพัฒนาโปรแกรมประมาณการสำหรับการตัดสินใจออมเพิ่มกับ กบข. บนเว็บไซต์ของ กบข. 
7/7/2559
จัดจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ออมต่อ 
5/7/2559
จัดจ้างผลิตเสื้อยืด สำหรับกิจกรรม กบข. (เพิ่มเติม) 
4/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี 
27/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดนครราชสีมา 
15/6/2559
จัดจ้างทำความสะอาด และกำจัดเชื้อราบนบริเวณอุปกรณ์สำนักงาน พื้นพรม และผนัง ภายในพื้นที่ผู้เช่าชั้น 13 ( PWC ) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2559
จัดจ้างผลิตสมุดโน้ต (reprint) 
23/5/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก จ.เชียงราย 
23/5/2559
จัดหาสถานที่พัก(เพิ่มเติม ) สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการพันธมิตรตัวแทนประจำปี 2559 
16/5/2559
จัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตซองเอกสารแบบรายบุคคลเพื่อให้ข้อมูลเรื่องบริการออมต่อ 
16/5/2559
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการทำความสะอาดและบริการอื่น ๆ 
10/5/2559
ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีสำนักงาน 
9/5/2559
ต่อสัญญาระบบ Contact Center 
4/5/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
25/7/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
20/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
20/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดสงขลา 
14/7/2559
จัดจ้างผลิตกระเป๋านามบัตรสำหรับงาน GPF Seminar 2016 
7/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6/7/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดขอนแก่น 
5/7/2559
จ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2559 
4/7/2559
การจัดหาและติดตั้งชุดโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server Enterprise (Version ล่าสุด) 
4/7/2559
การจ้างพัฒนาโปรแกรมประมาณการสำหรับการตัดสินใจออมต่อและออมเพิ่มกับ กบข. ผ่าน Mobile Application 
29/6/2559
จัดจ้างผู้จัดงาน GPF Seminar 2016 
28/6/2559
จัดซื้ออะไหล่สำรอง Magnatic Contactor 2M ขนาด 540 Amp 3 Phase สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) ขนาด 570 ตัน ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/6/2559
จัดจ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบกันซึมบริเวณพื้นดาดฟ้าชั้น 30 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
27/6/2559
ขออนุมัติจัดจ้างติดตั้งระบบเติมอากาศ (Pre – Cooled Fresh Air) และเปลี่ยนขดท่อทองแดง (Cooling Coil)ระบบปรับอากาศชั้น 13 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
23/6/2559
ขออนุมัติจัดหาซอฟต์แวร์ Virtual PC และซอฟต์แวร์ Endpoint Security and Antivirus สำหรับโครงการ GFAST 
17/6/2559
จัดจ้างผลิตวีดิทัศน์การวางแผนทางการเงินและการลงทุนในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ประจำปี 2559 
17/6/2559
จ้างผู้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร: People Manager 
13/6/2559
จัดหาโปรแกรม SPSS เพื่อใช้เก็บข้อมูลสำหรับการเดินสายสัญจรให้ความรู้สมาชิก กบข. 
13/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดอุดรธานี 
13/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 
6/6/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 
30/5/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 ประจำเดือน มิ.ย. 2559 
30/5/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
27/5/2559
ขออนุมัติว่าจ้างผู้พัฒนาระบบบริหารจัดการการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง กบข. และผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในประเทศให้เป็นอัตโนมัติ 
27/5/2559
จัดจ้างเปลี่ยนฉนวนท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ (AHU) จำนวน 50 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2559
จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมเปลี่ยนและสำรองของลิฟต์โดยสาร,ลิฟต์ขนของ และลิฟต์ลานจอด ภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
18/5/2559
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพันธมิตร MIS/CRM เป็นระยะเวลา 1 ปี 
13/5/2559
จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
12/5/2559
จัดซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
12/5/2559
จัดจ้างสถานที่จัดงานและที่พักสำหรับงานอบรมให้ความรู้ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2559 
11/5/2559
จัดหาผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
9/5/2559
การจ้าง Organize เพื่อจัดงานและจ้างศิลปิน ในการจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก ประจำปี 2559 
3/5/2559
ขออนุมัติจัดหาหมึก Printer 
29/4/2559
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม คอนเสิร์ต กบข. และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก ประจำปี 2559 
29/4/2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าประตูหนีไฟชั้น B1,B2,B3 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/4/2559
จัดจ้างเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Air Split Type) ขนาด 24,000 BTU/Hr. สำหรับห้องเครื่องลิฟต์ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
28/4/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างผู้ผลิตวีดิทัศน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบริการของ กบข. (Testimonial Campaign) 
28/6/2559
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLIND UNIT) จำนวน 6 เครื่อง (Phase 2) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
27/5/2559
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องความผูกพัน (Engagement Index) ของพันธมิตร กบข. ประจำปี 2559 
11/5/2559
จ้างบริษัทที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อศึกษาความเห็นของสมาชิกกบข. ต่อแผนสมดุลตามอายุ ปี 2559 
27/4/2559
จัดหาผู้จัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความผูกพัน (Engagement) ของสมาชิก กบข. ที่มีต่อ กบข. ปี 2559 
27/4/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดหาพื้นที่งานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2016 
28/6/2559
จัดจ้างฝึกอบรมในหลักสูตรด้านการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Effective Leaders) 
25/5/2559
ขอจัดซื้อบริการ Portfolio Risk and Analytics (Port+) ของระบบ Bloomberg 
4/5/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม