ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมสัมมนา กบข. 2558 
18/6/2558  
ขออนุมัติจัดหางานออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน 
18/6/2558  
ขออนุมัติจัดซื้อบัตรโลตัส เพื่อเป็นของรางวัลให้แก่พันธมิตรตัวแทน 
4/6/2558  
ต่อสัญญาระบบ Contact Center 
27/5/2558  
ต่ออายุสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 2 เดือน 
21/5/2558  
ต่อสัญญาเช่าเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์(เครื่องถ่ายเอกสาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์) 
19/5/2558  
ต่อสัญญาจ้างงานบำรุงรักษาและดูแลสวน อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
13/5/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
12/5/2558  
จัดหาหนังสือประกอบการบรรยายในโครงการ ให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุนรุ่นที่ 2 - 4 
7/5/2558  
สั่งผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 เพิ่มเติม 
30/4/2558  
ต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558  
ต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
10/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
10/4/2558  
ขออนุมัติว่าจ้างผลิตเสื้อเชิ้ตพร้อมปักโลโก้ กบข. สำหรับใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. 
10/4/2558  
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
7/4/2558  
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558  
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557  
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557  
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะ 
2/7/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B - ร่ม 
30/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน โครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 
29/6/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
29/6/2558  
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2559 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
26/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 - กลุ่มกรุงธนใต้ 
26/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 - กลุ่มบูรพา 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
23/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
22/6/2558  
จัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าสำหรับใช้ในกิจกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (ภูมิภาค) ประจำปี 2558 
18/6/2558  
จัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำดีแนวตั้งห้องน้ำชาย-หญิงชั้น B2-11 (Phase 7) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/5/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
ขออนุมัติให้จัดหาสถานที่จัดงาน ในโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร (กรุงเทพฯ) ปี 2558 
11/6/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข.ประจำปี 2558 ณ จ.กรุงเทพฯ 
11/6/2558  
จัดหาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีระบบดิจิตอล 
8/6/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2558 จังหวัดชลบุรี 
8/6/2558  
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้โหลดตามชั้นต่าง ๆ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/6/2558  
จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสำนักงานที่ออกแบบและพัฒนาโดยใช้ภาษา Delphi ให้สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการตั้งแต่ MS Windows 7, 64 bit ขึ้นไป 
22/5/2558  
จัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร 
19/5/2558  
จัดหาผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง 
15/5/2558  
จัดจ้างทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
8/5/2558  
จัดจ้างผู้ให้บริการพัฒนาโปรแกรมโมดุล Report Center และ DB Service สำหรับรองรับและเชื่อมต่อกับระบบทะเบียนสมาชิกใหม่ (GFAST) 
29/4/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ศูนย์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ณ อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ย่อยอาคารอับดุลราฮิม 
27/4/2558  
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำหญิงส่วนกลาง ชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
24/4/2558  
ขออนุมัติโครงการเปลี่ยนหลอดไฟในสำนักงาน 
22/4/2558  
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ 
21/4/2558  
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดีชั้น B3 และท่อน้ำทิ้งชั้น G ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/4/2558  
จัดหาสถานที่ประชุม สัมมนา และที่พักสำหรับการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการ กบข. 
17/4/2558  
การจัดหาระบบเว็บแอพพลิเคชั่นไฟร์วอลล์ (Web Application Firewall) 
16/4/2558  
จัดหาสถานที่จัดงานสัมมนา กบข. ประจำปี 2558 
7/4/2558  
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557  
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

การจัดหาระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายและระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายไร้สาย 
16/6/2558  
ขออนุมัติเช่าเครื่องใช้สำนักงานเเละอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
18/5/2558  
ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่เช่าชั้น 13 อาคาร บี ให้เป็นพื้นที่ว่างตามมาตรฐานอาคารเพื่อส่งมอบให้ผู้เช่ารายใหม่ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/5/2558  
ยกเลิกจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง และชั้น13 อาคารบี จำนวน 2 ห้อง สำหรับอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/4/2558  
จัดจ้างผู้จัดทำงานวิจัยเพื่อศึกษาความผูกพัน (Engagement) ของสมาชิกกบข.ที่มีต่อกบข. ประจำปี 2558 
16/4/2558  

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

การจัดอบรมสมาชิกเรื่องความรู้ในการตั้งต้นธุรกิจ 
22/6/2558  
จัดจ้างบริษัทเพื่อจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
11/6/2558  
จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการทันใจ (GPF Service on Mobile) เฟสที่ 2 
10/6/2558  
ขออนุมัติเช่าพื้นที่เพื่อจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก 
8/6/2558  
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้าง CMS Cameron McKenna LLP. เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
8/6/2558  

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีคัดเลือก)

จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างค่าตอบแทน 
13/5/2558  
Show more
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ นครศรีธรรมราช
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
คลิปข่าว กบข.
แผนสมดุลตามอายุ
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
MCS Web
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม