ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ไฟล์แนบ

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP R/3 ปี 2558 
19/12/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงาน 
18/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. นครศรีธรรมราช ของเดือนธันวาคม 2557 
15/12/2557
ขออนุมัติอบรมพัฒนาบุคคลกรภายในประเทศ หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่วิกหัวหิน 13-14 ธันวาคม 2557 ของกลุ่มสมาชิกสัมพันธ์ 
12/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.ฉะเชิงเทรา ของเดือนธันวาคม 2557 
12/12/2557
ต่ออายุสมาชิก Moody 
11/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สุโขทัย ของเดือนธันวาคม 2557 
11/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. สงขลา ของเดือนธันวาคม 2557 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. นนทบุรี ของเดือนธันวาคม 2557 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO ของเดือนธันวาคม 2557 
8/12/2557
ต่ออายุสัญญาใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของ ThaiBMA สำหรับปี 2558 
4/12/2557
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Notes เป็นระยะเวลา 1 ปี 
4/12/2557
ต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง, พนักงานขับรถส่วนกลาง, พนักงานรับ-ส่งเอกสาร และพนักงานรับโทรศัพท์ 
3/12/2557
ขออนุมัติทำประกันวินาศภัยทรัพย์สินที่อยู่ในสำนักงาน กบข. เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส และ เลขที่ 179 ชั้น 7 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ 
3/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO โรงแรมลพบุรีอินน์ จ. ลพบุรี 
3/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสิทธิ์ Virtual Desktop Access (VDA) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือน 
3/12/2557
ขออนุมัติจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน FOGLIGHT 
2/12/2557
ขอพิจารณาอนุมัติแก้ไขและเปลี่ยนเมนท่อน้ำทิ้งของห้องน้ำ ชาย-หญิง ชั้น G อาคาร บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
27/11/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงานรายปี 
26/11/2557
จัดหาเสื้อโปโลสีเหลือง 
25/11/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. อยุธยา 
25/11/2557
จัดหาของขวัญสำหรับหน่วยงานที่จัดบรรยายให้ กบข. ประจำปี 2557 
20/11/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงานรายปี 
19/11/2557
ขอพิจารณาอนุมัติจัดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่และสารทำความเย็น (R -11) อุปกรณ์เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No. 2, 3, 4, 5 ชั้น 6 อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
18/11/2557
ขออนุมัติจัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2558 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด VIP 
18/11/2557
ต่ออายุการใช้บริการข้อมูล Mark to Market 
17/11/2557
ต่อสัญญางานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟป้ายสัญลักษณ์ กบข. บนยอดอาคารอับดุลราฮิม 
17/11/2557
จัดจ้างสั่งผลิตพิมพ์คู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2557 เพิ่มเติม 
12/11/2557
จัดจ้างบริการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการจัดบรรยาย ณ กรมบัญชีกลาง 
12/11/2557
จัดหาผู้ให้บริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
10/11/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
5/11/2557
ขออนุมัติจัดจ้างเปลี่ยน Temperature Controller และ Actuator Valve ของเครื่องส่งลมเย็น(AHU) ระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
5/11/2557
การจัดสัมมนาผู้บริหาร 
4/11/2557
ต่ออายุจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และระบบดับเพลิงด้วย 
3/11/2557
ต่อสัญญาจ้างบริการระบบจ่ายเงินและการให้บริการชำระเงินแทน - ส่วนงานสมาชิกและส่วนราชการ 
31/10/2557
ขออนุมัติค่าอาหารและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม 
24/10/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. ชลบุรี ของเดือนธันวาคม 2557 
15/12/2557
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป IBM Cognos Business Intelligence 
11/12/2557
จัดหาเครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด 
9/12/2557
ขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น G อาคาร เอ และ บี จำนวน 4 ห้อง พร้อมทาสีและยาแนวห้องน้ำชาย – หญิง ชั้น 2 อาคาร บี จำนวน 2 ห้อง ของอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการสร้างสรรค์แนวคิดหลัก สำหรับผลิตสื่อ ภายใต้ Undo Teaser Campaign 
9/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. ระยอง ของเดือนธันวาคม 2557 
9/12/2557
จัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.นครราชสีมา 
8/12/2557
ขออนุมัติจัดหาพัสดุสำนักงานรายปี_หมึก 
8/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ.นครปฐม ของเดือนธันวาคม 2557 
8/12/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงานและที่พัก อาหารในงาน UNDO จ. เชียงใหม่ ของเดือนธันวาคม 2557 
4/12/2557
ขออนุมัติจัดหาหมึกพริ้นท์เตอร์ 
4/12/2557
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม งานขอบคุณพันธมิตรสื่อส่วนราชการ ประจำปี 2557 
3/12/2557
จัดหาผู้ดำเนินการจัดงานขอบคุณพันธมิตรสื่อส่วนราชการ ประจำปี 2557 
3/12/2557
จัดหาพัสดุสำนักงานรายปี (กระดาษถ่ายเอกสาร) 
2/12/2557
ขออนุมัติจัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้ Undo Teaser Campaign 
2/12/2557
จัดหาอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมประตู 
27/11/2557
ขออนุมัติจองตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณหน่วยงานที่จัดบรรยาย กบข. ปี 2557 
25/11/2557
จัดหาผู้ขนส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกบข.ประจำปี 2556 ถึงหน่วยราชการทั่วประเทศประมาณ 600 จุด 
24/11/2557
จัดหาสถานที่และกิจกรรมสันทนาการในงาน “กิจกรรมขอบคุณหน่วยงานที่จัดบรรยาย กบข. ปี 2557” 
24/11/2557
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อสัมพันธ์ประจำปี 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
19/11/2557
ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมซีเมนต์แตกและกันซึมลอกร่อน ชั้นดาดฟ้าอาคาร AและB อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/11/2557
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 34 ชุด 
12/11/2557
จัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบบัญชีของพอร์ตการลงทุนในประเทศจีน 
5/11/2557
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา 
4/11/2557
จัดจ้างผู้รับจ้างพัฒนาระบบงาน UNDO เพื่อรองรับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
27/10/2557
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา)

ขอพิจารณาอนุมัติจัดจ้างเปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDING UNIT) จำนวน 6 เครื่อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
17/12/2557
จัดหารถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 3 คัน 
9/12/2557
จัดหารถยนต์เช่าประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
27/11/2557
จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางโทรทัศน์เรื่อง Undo 
20/11/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดจ้างงานเปลี่ยนสลิงลิฟต์ (Main Rope) และสลิง Governor Rope ของลิฟต์โดยสาร High Zone หมายเลข 1 และ 2 (High Zone No.1,No.2) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
11/12/2557
ขออนุมัติจัดสัมมนา The Carriers – Business Simulation Games 
17/11/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ

จัดจ้างผู้ดำเนินการผลิตและจัดส่งชุดเอกสารแบบรายบุคคล พร้อมซีดี เพื่อให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่อง Undo 
17/11/2557

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

ขออนุมัติจัดจ้าง Ropes & Gray LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของกองทุน I Squared Global Infrastructure Fund 
16/12/2557
จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
15/12/2557
การศึกษาการปรับน้ำหนักการลงทุนที่เหมาะสม (Optimal Gludepath) ของแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุ 
5/11/2557
จัดจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับการลงทุน 
29/10/2557
Show more
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ดาวน์โหลด
คลิปข่าว กบข.
GPF Web Service
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน