ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่อสัญญาบริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
21/10/2559
ขอพิจารณาอนุมัติงานจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและหาเชื้อลีจิโอเนลล่า( Legionella) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump (แบบรวมอะไหล่) ประจำปี 2560 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/10/2559
จัดจ้างผู้จัดอบรมพนักงานกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
17/10/2559
จัดจ้างงานสัมมนา Leadership Camp (ส่วนหนึ่งของโครงการ People Manager) 
13/10/2559
ต่ออายุการรับบทวิเคราะห์จากสำนักวิจัยอิสระ Ned Davis Research, Inc. 
13/10/2559
จัดหาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ Haneda (Japan) - Bangkok ชั้นธุรกิจ 
11/10/2559
จัดหาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ Melbourne (Auatralia) - Bangkok ชั้นธุรกิจ 
11/10/2559
ต่ออายุสัญญาบริหารอาคารบางกอก ซิตี้กับบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 
7/10/2559
ต่ออายุสัญญาบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุกับบริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ระยะเวลา 2 เดือน 
5/10/2559
การจัดหากล้องสำหรับการประชุม (Conference Camera) 
3/10/2559
ต่อสัญญาจ้างบริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ระยะเวลา 2 ปี 
28/9/2559
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง(Generator) อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ระยะเวลา 2 ปี 
28/9/2559
ต่อสัญญาจ้างบริหารอาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ระยะเวลา 2 ปี 
26/9/2559
ต่อสัญญาจ้างบริหารอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ระยะเวลา 2 ปี 
23/9/2559
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (MyHR) ระยะเวลา 1 ปี 
23/9/2559
จัดจ้าง Baker & McKenzie (สำนักงานลอนดอน) เป็นที่ปรึกษากฎหมาย 
19/9/2559
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 
12/9/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Access Control และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
9/9/2559
จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมรวมมิตรสวัสดิการ 
24/8/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก จ.ชลบุรี ราชบุรี ปทุมธานี 
24/8/2559
จัดจ้างผลิตสมุดโน้ต (reprint) 
8/8/2559
ต่ออายุสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาโปรเเกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน Bonanza 
3/8/2559
จัดหาโรงแรมเพือ่ใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพ ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559 
11/2/2559
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดจ้างผลิตเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 2,000 ตัว ในโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน และกิจกรรมสัญจรภูมิภาค ภายใต้โครงการพันธมิตรคลัง 
21/10/2559
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด B 
26/9/2559
จัดหาของขวัญปีใหม่ กบข. ประจำปี 2560 สำหรับผลิตภัณฑ์เกรด A 
26/9/2559
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาป้ายชื่อและสัญลักษณ์ กบข. 
22/9/2559
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาผุแนวตั้งชั้น 23 ถึงชั้น 30 (Phase 10) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดจ้างงานปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิงส่วนกลางชั้น B1 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงระบายความร้อนและแผงกันกระเด็นของเครื่องระบายความร้อน (Cooling Tower) หมายเลข 3,4 และ 5ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า สำหรับระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)และ ระบบดับเพลิงด้วยสารดับเพลิงสะอาด (FM-200) แบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปี 2560-2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/9/2559
จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ 
20/9/2559
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Submersible Pump, Sludge Pump, Mixer Pump ของระบบบำบัดน้ำเสีย ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/9/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Access Control และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
19/9/2559
จัดหาตั๋วเครื่องบิน สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 
19/9/2559
จัดหาที่ประชุม และที่พัก สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2559 
19/9/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ของศูนย์คอมพิวเตอร์ 
8/9/2559
พิจารณาอนุมัติจัดจ้างงานรื้อถอน Bus duct 2,500 Amp. จากห้อง Generator ขนาด 1,600 KVA เพื่อนำไปติดตั้งยังตู้ DB-8 บริเวณ ชั้น 8 พร้อมเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าตู้ DB ชั้น 10, 11, 12 และ 13 อาคาร บี ของอาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
1/9/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Firewall ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานอาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 
29/8/2559
ขออนุมัติจัดจ้างดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสินค้าสิ้นเปลืองและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ ประจำปี 2560-2561 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดซื้อ Thermostat (Digital) และ Actuator Valve ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU,FCU) ระบบปรับอากาศของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปาผุแนวตั้งภายในห้อง AHU1-4 ชั้น 12 ถึงชั้นดาดฟ้าและท่อน้ำสำหรับเติมระบบเครื่องทำน้ำเย็น ชั้น 5 ถึงชั้น 30 (Phase 9) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าของตู้โหลดตามชั้นต่างๆ (CB Plug In) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
26/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการระบบอีเมล์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) 
25/8/2559
การจัดหาผู้ให้บริการระบบ Office Cloud Service 
24/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการระบบการจ่ายเงิน (Payment System) 
23/8/2559
จ้างจัดนิทรรศการความรู้ทางการเงินในงาน SET in the City 2016 
18/8/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี 
17/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และข้อมูลจราจรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
10/8/2559
จัดหาสถานที่จัดอบรม กบข. พบสมาชิก ประจำปี 2559 จังหวัดชลบุรี 
8/8/2559
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ของโครงการ Private Cloud 
8/8/2559
จัดหาเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้น 4 B 
5/8/2559
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2559 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/8/2559
จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า (Air Circuit Breaker) ของตู้ MDB No.4 ขนาด 4000 Amp. ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/8/2559
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดหาการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (IP Telephony System Upgrade) 
20/10/2559
ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 4 คัน 
21/9/2559
จัดจ้างผู้ให้บริการจัดหาพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 7 คน และพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 3 คน 
16/9/2559
ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาเรื่องความผูกพัน (Engagement Index) ของพันธมิตร กบข. ประจำปี 2559 
16/9/2559
จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการติดตั้ง 
6/9/2559
ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 4 โซน บี 
16/8/2559

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

ขออนุมัติจัดฝึกอบรมหลักสูตร People Plus 
25/10/2559
ขออนุมัติจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS)ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
20/10/2559
ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
20/10/2559
ว่าจ้างศึกษางานวิจัยแนวทางเพิ่มอัตราเงินออมสมาชิกประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ 
3/10/2559
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและดูแลลิฟต์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2560-2561 (การจัดหาแบบวิธีพิเศษ) 
14/9/2559
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำความเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2560-2561 
1/8/2559
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ ***

ขออนุมัติซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมสัญจร ประจำปี 2559 
11/5/2559

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

การต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศไต้หวัน 
5/10/2559
ต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศอินเดีย 
5/10/2559
จัดจ้างทำ Employee Engagement Survey ประจำปี 2559 
31/8/2559
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม