ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศราคากลาง

TOR

 

ไฟล์

วันที่ประกาศ

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีตกลงราคา)

ต่อสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ระยะเวลา 1 ปี 
25/11/2558
ต่ออายุสมาชิก Moody's Analytics 
25/11/2558
ต่ออายุสัญญาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป SAP R/3 3 
23/11/2558
จัดจ้างเปลี่ยนท่อน้ำระบบดับเพลิงที่ชำรุด ชั้นใต้ดินอาคาร เอ และชั้นดาดฟ้า อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/11/2558
ต่ออายุสัญญา Ned Davis Research, Inc. 
19/11/2558
การต่อสัญญาจ้างพนักงานขับรถประจำตำแหน่ง และพนักงานขับรถส่วนกลาง จำนวน 9 คน 
17/11/2558
การต่อสัญญา Mercer GIMD Manager Research 
16/11/2558
จัดจ้างกิจกรรมวันครอบครัว กบข. Family Day 2558 
13/11/2558
ต่ออายุสัญญา Factset Client License Agreement 
13/11/2558
ต่ออายุสัญญาใช้บริการข้อมูลระบบ iBond ของ ThaiBMA สำหรับปี 2559 
13/11/2558
จัดจ้าง Baker & McKenzie ประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
11/11/2558
ต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศอินเดีย 
11/11/2558
ต่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านภาษีในประเทศไต้หวัน 
11/11/2558
ต่ออายุสัญญา Datastream 
11/11/2558
จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพอากาศ, น้ำประปาและหาเชื้อลีจิโอเนลล่า( Legionella ) ภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
11/11/2558
จัดหากระเป๋าเดินทาง และ กระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์ 
11/11/2558
ต่ออายุสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูป IBM Cognos Business Intelligence ระยะเวลา 1 ปี 
10/11/2558
ต่ออายุสัญญาบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างบน Lotus Notes เป็นระยะเวลา 1 ปี 
5/11/2558
จัดหาชุดของขวัญ สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. 
4/11/2558
ต่อสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
4/11/2558
ต่อสัญญาเผยแพร่สารคดีข่าวสั้นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
4/11/2558
จัดหา Temperature Controller และ Actuator Valve ของเครื่องส่งลมเย็น (AHU)ระบบปรับอากาศ 
27/10/2558
ปรับปรุงห้องสันทนาการชั้น 4 
21/10/2558
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง 
20/10/2558
จัดหาโรงแรมเพื่อใช้ในโครงการ กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กทม. 
16/10/2558
จัดซื้อข้อมูล 2015 - 2016 Financial Services Industry Total Rewards Survey 
12/10/2558
ต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน 3 คน และพนักงานรับโทรศัพท์ จำนวน 1 คน 
7/10/2558
ต่อสัญญาเช่าบริการสื่อสัญญาณความเร็วสูงสำหรับองค์กรเชื่อมต่อระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์สำนักงาน กบข. และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (DRC) แบบ Warm Site 
30/9/2558
จัดจ้างปรับปรุงห้องพักคนขับรถเดิมพร้อมจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ 
25/9/2558
จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Professional Presentation 
24/9/2558
จัดหาสถานที่และอาหารฝึกอบรมในหลักสูตร Teamwork and Interpersonal Skill 
24/9/2558
จัดหาพร้อมติดตั้ง Magnetic Contactor , Temperature Sensor เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No.3 และ No.5 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
22/9/2558
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และระบบจัดการข้อมูลและเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
21/9/2558
จัดหาพื้นที่ในหนังสือพิมพ์นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ สำหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรม กบข. 
17/9/2558
ต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน FOGLIGHT ระยะเวลา 1 ปี 
17/9/2558
เช่าพื้นที่เพื่อจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก จ.ขอนแก่น 
16/9/2558
จัดจ้างการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์ 
14/9/2558
ซื้อพื้นที่ประชาสัมพันธ์บทความเชิงโฆษณาใน นสพ.โพสต์ทูเดย์ สำหรับงาน GPF Seminar 2015 
11/9/2558
จัดจ้างตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2558 
10/9/2558
ต่ออายุสัญญาจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา และพนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา 
10/9/2558
จัดหาผู้ให้บริการรับฝากสื่อบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 
9/9/2558
ต่อสัญญาการใช้งานระบบ iRisk 
8/9/2558
จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฺBook Bank Holder) 
2/9/2558
ต่ออายุการใช้บริการฐานข้อมูล Datastream 
1/9/2558
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก 
23/6/2558
ต่อสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
21/4/2558
ต่ออายุสัญญาFactset Client License Agreement 
6/1/2558
ต่ออายุกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
29/12/2557
ต่ออายุสัญญาบริการดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 
29/12/2557
ขออนุมัติค่าก่อสร้างบูธและส่วนตกแต่งเพิ่มเติม สำหรับงาน มหกรรม กบข. กรุงเทพ 
6/10/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีสืบราคา)

จัดหาและติดตั้งปั๊มเติมอากาศหมายเลข 3 (SA-3) เพื่อทดแทนเครื่องเดิมของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/11/2558
จัดหาพร้อมติดตั้งแผงระบายความร้อนและแผงกันกระเด็นของเครื่องระบายความร้อน หมายเลข 1 ขนาด 570 ตัน (Cooling Tower No.1) ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
25/11/2558
จัดจ้างปรับปรุงทาสีผนังและเสาภายในอาคารลานจอดรถ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
25/11/2558
จัดจ้างการฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิก กบข. 
23/11/2558
จัดจ้างผู้รับจ้างบันทึกข้อมูลสมาชิกในฐานข้อมูลสมาชิก กบข. 
20/11/2558
จัดหาพร้อมติดตั้งหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) ขนาด 1,500 GPM No.3 จำนวน 1 ชุด อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
13/11/2558
จัดหาของขวัญปีใหม่ เกรด VIP 
12/11/2558
จัดจ้างผลิตคู่มือสมาชิก กบข. ประจำปี 2558 จำนวน 30,000 เล่ม 
11/11/2558
จัดหาสถานทีและอาหารเครื่องดื่มสำหรับงานสัมมนาสื่อส่วนราชการประจำปี 2558 
10/11/2558
จัดหาสถานที่และอาหารเครื่องดื่มสำหรับงานสัมมนาสื่อมวลชนประจำปี 2558 
6/11/2558
การจัดหาและติดตั้งระบบพร๊อกซี่บริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet Proxy) 
5/11/2558
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 
4/11/2558
จัดจ้างผลิตเสื้อสำหรับใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ กบข. 
4/11/2558
จัดจ้างทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นระบบปรับอากาศ ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
3/11/2558
จัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กบข. 
28/10/2558
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาสื่อมวลชนประจำปี 2558 
26/10/2558
จัดหาเทปสำรองข้อมูล และเทปทำความสะอาดหัวบันทึกเทปสำรองข้อมูล 
21/10/2558
จัดจ้างผู้ดำเนินการจัดสัมมนาสื่อส่วนราชการ ประจำปี 2558 
21/10/2558
จัดจ้างเปลี่ยนเมนท่อน้ำดีที่ชำรุดของระบบสูบน้ำประปา (Transfer Pump) อาคาร เอ และ บี ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/10/2558
จัดจ้างเปลี่ยนเมนท่อน้ำดีที่ชำรุดฝั่งห้องน้ำหญิง ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าถึงชั้น 18 อาคาร เอ อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
21/10/2558
จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Digital Touch Screen Display ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
19/10/2558
จัดหาและติดตั้งชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่ายชนิด SAS และ SSD (Network Storage) 
19/10/2558
จัดหาสถานที่ประชุม และที่พักสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ กบข. 
16/10/2558
จัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์ Portal พันธมิตร กบข. 
7/10/2558
จัดซื้อวาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ (AUTOMATIC AIR VENT) สำหรับระบบท่อส่งน้ำเย็นของระบบปรับอากาศ 
5/10/2558
จัดหาผู้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2558 ณ ประเทศไต้หวัน 
2/10/2558
จัดจ้าง Organize เพื่อจัดงานคอนเสิร์ต กบข.และพันธมิตรขอบคุณสมาชิก จ.ขอนแก่น 
1/10/2558
จัดหาปลั๊กรางไฟฟ้า 
1/10/2558
จัดจ้างงานปรับปรุงท่อน้ำดีและฝ้าห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร เอ และอาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ (Phase 2) 
28/9/2558
ยกเลิกการจัดจ้างงานปรับปรุงสำนักงานฝ่ายบริหารอาคารชั้น B1 และฝ่ายวิศวกรรมอาคารชั้น 5 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
21/9/2558
จัดหาสถานที่ฝึกอบรมในหลักสูตร Manager Team Synergy 
24/9/2558
จัดจ้างฝึกอบรมในหลักสูตร Manager Team Synergy 
24/9/2558
จัดจ้างฝึกอบรมในหลักสูตร Teamwork and Interpersonal Skill 
24/9/2558
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 62 เครื่อง 
18/9/2558
จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร เอ จำนวน 2 ห้อง อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
15/9/2558
จัดหาและติดตั้ง License ระบบเสมือน (Virtual Systems Upgrade for Palo Alto Appliance Firewall) ของระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Firewall 
10/9/2558
จัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำเดิมเป็นพื้นที่เช่าชั้น G อาคาร บี อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ให้เป็นพื้นที่ว่างเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้ผู้เช่ารายใหม่ 
8/9/2558
จัดจ้างงานทาสีเส้นจราจร จำนวน 10 ชั้น ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558
จัดจ้างเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปาแนวตั้งชั้น G ถึงชั้น 11 ภายในห้อง AHU-1 ถึงห้อง AHU-4 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558
จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าดำเนินการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำประจำปี 2558 ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558
จัดจ้างดำเนินการทำสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง Fire Pump ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ประจำปี 2559 
1/9/2558
จัดจ้างงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุกรอบอาคาร และอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558
ขออนุมัติจัดหาสถานที่จัดงาน ที่พัก และอาหาร ในงานอบรมพันธมิตรวิทยากร กบข. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจำปี 2557 ณ จ.รุงเทพฯ 
24/10/2557
จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเสมือนให้รองรับระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมเสมือนและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์กายภาพ 
20/5/2557

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีแข่งขันราคา - E-Auction)

จัดจ้างพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 500 ตัน จำนวน 2 เครื่อง ในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
19/11/2558
จัดจ้างวางแผนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน 
22/9/2558

ประเภท จัดหาพัสดุ/บริการ (วิธีพิเศษ)

จัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo 2016 
15/10/2558
จัดจ้างเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่อายุการใช้งานครบตามกำหนด (Yearly maintenance) เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No.3 , No.4 และ No.5 ประจำปี 2558 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ 
8/10/2558
จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (MyHR) เป็นระยะเวลา 1 ปี 
5/10/2558
จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์โดยสาร Low Zone หมายเลข 1 และ หมายเลข 2 (เคลมประกันภัย)ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ 
1/9/2558
ขออนุมัติต่ออายุสัญญาSubscition บริการข้อมูลการลงทุน Private Market 
29/1/2558

ประเภท จ้างที่ปรึกษา (วิธีตกลง)

จัดจ้างที่ปรึกษา Employee Engagement Survey ประจำปี 2558 
8/9/2558
Show more
โครงการ กบข. อบรมอาชีพ กรุงเทพฯ
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.