กบข. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ข้าราชการ ด้านการลงทุนและวางแผนทางการเงิน

กบข. เดินหน้าส่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนและการวางแผนทางการเงินให้แก่สมาชิกข้าราชการและพันธมิตรวิทยากรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจัดโครงการมหกรรม กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี โดยตั้งเป้าจัดโครงการทั่วทั้ง 6 ภูมิภาคในปีนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

play
Undo

วารสาร กบข. Update ฟรี ทุกเดือน

GPF Web Service
ฝึกอบรมอาชีพอยุธยา
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
ยืนยัน
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ดาวน์โหลด