แบบฟอร์มและใบคำร้อง

แบบฟอร์มกรณีการพ้นสมาชิกภาพ

แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน (แบบ กบข. รง 008/1/2555)
แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย (แบบ กบข. รง 008/2/2551)
แบบบันทึกสอบปากคำทายาทโดยธรรม ป.พ.พ.(แบบ ป.ค.14)
แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก 001/2551)
แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน(หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไป
ขึ้นเงินหรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้

หมายเหตุ

กบข. ขอยกเลิกแบบฟอร์ม ดังนี้

 1. ยกเลิกแบบ กบข. จพ 001/2551 แบบแจ้งสมาชิกพ้นสภาพ
 2. ยกเลิกแบบ กบข. รง 008/1/2551 แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
  โดยใช้แบบ กบข. รง 008/1/2555 แทน
 3. ยกเลิกแบบ กบข. บต 001/2551 แบบแจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือทยอยรับเงิน
  (รายละเอียดจะรวมอยู่ในแบบ กบข. รง 008/1/2555 เรียบร้อยแล้ว)
 4. ยกเลิกแบบ กบข. บต 002/2551 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือทยอยรับเงิน
  โดยใช้แบบ กบข. บต 002/1/2555 แทน
 5. ยกเลิกแบบ กบข. 001/2/2555 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)
  โดยใช้แบบ กบข. 001/2/2556 แทน
 6. ยกเลิกแบบ กบข. 005/2/2555 ใบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก กบข.
  โดยใช้แบบ กบข. 005/2/2556 แทน

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โครงการ กบข. อบรมอาชีพ กรุงเทพฯ
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม
สวัสดิการที่พักโรงแรม กบข.