เกี่ยวกับสมาชิก กบข.

สถิติสมาชิก กบข.

สถิติสมาชิก กบข. เดือนสิงหาคม 2561ลำดับ ปี พ.ศ. เดือน จำนวนสมาชิก (คน)
1 2561 สิงหาคม 1,058,439 
2 2561 กรกฎาคม 1,055,389 
3 2561 มิถุนายน 1,053,122 
4 2561 พฤษภาคม 1,049,482 
5 2561 เมษายน 1,042,810 
6 2561 มีนาคม 1,039,902 
7 2561 กุมภาพันธ์ 1,036,023 
8 2561 มกราคม 1,031,373 
9 2560 ธันวาคม 1,028,961 
10 2560 พฤศจิกายน 1,024,901 
11 2560 ตุลาคม 1,022,245 
12 2560 กันยายน 1,040,649 
13 2560 สิงหาคม 1,036,079 
14 2560 กรกฎาคม 1,029,669 
15 2560 มิถุนายน 1,024,919 
16 2560 พฤษภาคม 1,017,496 
17 2560 เมษายน 1,013,766 
18 2560 มีนาคม 1,010,818 
19 2560 กุมภาพันธ์ 1,005,647 
20 2560 มกราคม 1,000,594 
Show more
qrcode
eStatement
My GPF...My Web My Way
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCSWEB
ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
สวัสดิการปิดเทอม