งานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2560


ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก

ที่ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาและงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข. ประจำปี 2560
  • กบข. ปิดรับการลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 และงดรับการลงทะเบียนหน้างาน
  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากท่านพบข้อผิดพลาด หรือ ไม่พบชื่อตามที่ลงทะเบียนไว้ โปรดติดต่อ กบข. ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (16.00 น.)
  • หากท่านประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมงาน/การเข้าพัก โปรดแจ้ง กบข.ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (16.00 น.) เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • กรณีที่ท่านลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่แสดงตนในวันงานด้วยเหตุสุดวิสัย โปรดทำจดหมายแจ้งเหตุผลพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาที่ กบข. ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 (16.00 น.) เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2636 1000 ต่อ 156, 281,531
  • ที่อยู่: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ชั้น 4 เลขที่ 990 ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Show more
GPF Web Service
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม