ลงทะเบียนยืนยันการได้รับชุดคู่มือพันธมิตรตัวแทน

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้ผลิตชุดคู่มือพันธมิตรตัวแทน ซึ่งรวบรวมรายละเอียดด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก กบข. ไว้อย่างครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กบข. ประจำส่วนราชการทั่วประเทศ

Show more
อบรมหลักสูตรกฏหมายรุ่นที่ 1
eStatement
GPF Web Service
ระบบบริการทันใจ GPF Service บนมือถือ
แผนสมดุลตามอายุ
MCS Web
แนวคิด ออมเร็ว ลงทุนเป็น เกษียณสบาย
คลิปข่าว กบข.
กบข. พบสมาชิก
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
ยืนยัน
สวัสดิการปิดเทอม