ข่าว กบข.

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 เมษายน 2557

11 เมษายน 2557 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง รับมอบเงินสนับสนุนเงินทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จากนายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบปีที่ 139 และงานวันข้าราชการพล...

2 เมษายน 2557

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จับมือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดทำ “โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10” มอบสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 7 เดือน ...

28 มีนาคม 2557

ผู้ลงทุนสถาบันได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกันประกาศแนวทางการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น...

24 กุมภาพันธ์ 2557

เลขาธิการ กบข. ยืนยันอีกครั้ง กระทรวงการคลังไม่มีแนวคิดให้ กบข. ซื้อพันธบัตร หรือปล่อยกู้โครงการรับจำนำข้าว ระบุ กบข. มีสภาพคล่องจำกัดเพียงวันละ 1,000 ล้านบาท และมีการลงทุนสินทรัพย์อื่นเต็มพอร์ตลงทุนแล้ว...

21 กุมภาพันธ์ 2557

จากกรณีที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ระบุว่า คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้อนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินผ่านสมาคมโรงสีไทยนั้น ...

11 กุมภาพันธ์ 2557

สมาชิกตัวแทนกลุ่มครูเข้าพบผู้บริหาร กบข. สอบถามกรณีข่าว กบข. ลงทุนซื้อพันธบัตรรับจำนำข้าวจากรัฐบาลรักษาการ...

10 กุมภาพันธ์ 2557

เลขาธิการ กบข. ยืนยันสำนักงานไม่ได้ลงทุนซื้อพันธบัตรของรัฐบาลรักษาการในโครงการรับจำนำข้าว อีกทั้งไม่เคยได้รับเชิญเข้าร่วมประมูลซื้อพันธบัตรดังกล่าว...

29 มกราคม 2557

สมาชิก กบข. ขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี 2556 รูปแบบใหม่ได้ที่หน่วยงานราชการต้นสังกัดของสมาชิก 7,200 แห่งทั่วประเทศได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป...

23 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการ กบข. มีมติแต่งตั้งนายสมบัติ นราวุฒิชัย ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กบข. แทน นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัยที่ครบวาระในปีนี้...

2 กันยายน 2556

กบข. จัด 2 กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกเกษียณปี 56 ออมต่อด้วย 2 สิทธิพิเศษ ทัวร์ “รำลึกความหลัง สำราญ ณ หัวหิน” 2 วัน 1 คืน ราคา 999 บาท จำกัดเพียง 40 ท่าน และบัตรของขวัญมูลค่า 1,000 บาท สำหรับ 300 ท่านแรกที่ออมต่อทั้งจำนวน...

10 กรกฎาคม 2556

MSCI ชี้ปัจจุบันการลงทุนทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกัน และซับซ้อนมากขึ้น แนะปรับกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงทั้งประเภทสินทรัพย์ (Asset Class) สัดส่วนการลงทุน (Rebalance) อย่างต่อเนื่อง...

10 กรกฎาคม 2556

นายรามีน ทูรูอิ รองประธานกรรมการ บริษัท พิมโก กล่าวในงาน GPF Symposium 2013 ซึ่ง กบข. จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ผันผวนว่า...

1 เมษายน 2556

กบข. เปิดให้บริการแผนทางเลือกการลงทุนใหม่ “แผนสมดุลตามอายุ” ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป เปิดตัววันแรกในมหกรรม GPF Wealth Expo 2013 สมาชิกเลือกแผนอย่างเข้าใจ เหตุตอบโจทย์พฤติกรรมการลงทุนของสมาชิก และเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มระยะยาว ...

5 กุมภาพันธ์ 2556

กบข. ร่วมมือกับ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กระทรวงอุตสาหกรรม และกลุ่มงานฝีมือ “มนัสหัตถศิลป์” จัดโครงการ “กบข. ฝีมือดี มีออเดอร์”...

22 มกราคม 2556

กบข. ชูแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้าน รับมือภาวะลงทุนผันผวน ผลตอบแทนที่ดีเริ่มจำกัด เน้นกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและกระจายความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดตัวแผนทางเลือกลงทุนใหม่สมดุลตามอายุ กระตุ้นการออม และส่งเสริมให้สมาชิกใช...

2 มกราคม 2556

กบข. เผยตลอดปี 2555 มุ่งสร้างความผูกพันใกล้ชิด เพื่อเป็นคู่คิดสมาชิกในทุกช่วงชีวิตมากกว่าทุกปี จัดสวัสดิการใหม่สนองความต้องการสมาชิกทุกช่วงชีวิต เร่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรตัวแทน วิทยากร สื่อส่วนราชการ เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งต่อข้อมูล กบข....

2 มกราคม 2556

กบข.คาดเศรษฐกิจไทยปี 56 โต 5% ได้แรงหนุนจากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ส่วนเศรษฐกิจโลกขยายตัวสูงกว่าปี 55...

Show more
GPF Web Service
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารพันธมิตรวิทยากรและพันธมิตรตัวแทน
แผนสมดุลตามอายุ
กบข. พบสมาชิก
MCS Web
ฝึกอบรมอาชีพเชียงใหม่