หน้าหลัก > e-library > สาระน่ารู้เพื่อการเกษียณ > สุขใจวัยเกษียณ
 
10 วิธี เกษียณอย่างมีความสุข
ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ วิธีเกษียณให้มีสุข ด้วยวิธีการ ดังนี้
1. ออมสุขภาพ 
เน้นป้องกันโรคไว้ เพื่อลดค่ายา และค่าใช้ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง โดยมีการสำรวจหนึ่งในสหรัฐฯ พบว่า คนที่มีสุขภาพไม่ดีจะมีความสุขหลังเกษียณลดลงครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับคนที่มีสุขภาพดี
 
2. ออมทรัพย์ 
ควรมีรายได้จากการออมและลงทุนประมาณ 3/4 หรือ 75% ของรายได้ก่อนเกษียณ และหาวิธีลดค่าใช้จ่าย เช่น หัดทำกับข้าวหรือหุงข้าวกินเองบ้างอย่างน้อยวันละ1 มื้อ นอกจากนี้ ถ้ารู้จักลดรายจ่ายตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้ว ชีวิตหลังเกษียณจะเบาลงไปและสบายขึ้นมาก
 
3. ไม่เป็นหนี้
ให้ถือหลักว่า คนที่ไม่เป็นหนี้ย่อมเป็นไท ไม่เป็นทาสน้ำเงิน
 
4. ลงทุนอย่างรอบคอบ 
เน้นกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ทรัพย์สินที่มีอยู่งอกเงย เนื่องจากถ้าไม่ลงทุนอะไรเลย
 
5. หางานอดิเรก และค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เราสนใจไว้เสมอ 
เพื่อป้องกันโรค "เหงา" ซึ่งพบบ่อยในคนหลังเกษียณ การทำงานอาสาสมัคร เรียนรู้เรื่องใหม่ เช่น การทำอาหาร การเดินทางท่องเที่ยว มีส่วนช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณดีขึ้นได้
 
6. เข้าสังคมบ้าง (social network) 
มีการสำรวจพบว่า คนที่เกษียณแล้ว มีความสุขจากการมีเพื่อนหรือสังคมมากกว่าการมีลูกหลาน 30% สมัยนี้มีเครือข่ายออนไลน์ เช่น การเขียน-อ่านบล็อก การติดต่อกันออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งถ้ารู้จักใช้อย่างพอดีแล้ว จะทำให้เราเลือกเข้าสังคมของคนดีได้มากขึ้น และถ้าอยากมีความสุขกับลูกกับหลานก็ไม่ควรทำตัวเป็นคนขี้บ่น เพราะจะทำให้ญาติสนิทมิตรสหายค่อยๆ หายไปทีละคนสองคน เพราะทนคำบ่นไม่ไหว
 
7. ไม่ติด TV
การศึกษาจากซูริค สวิตเซอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ สหรัฐฯ พบว่า คนที่ดู TV มากมีแนวโน้มจะมีความสุขน้อย, ส่วนคนที่ดู TV น้อยมีแนวโน้มจะมีความสุขมาก นอกจากนี้ยังมีคำแนะนวิธีการดู TV ให้มีความสุข คือ ให้ดูไป-ถีบจักรยานออกกำลังไป และถ้ามีลู่วิ่ง-เดินไฟฟ้าก็น่าจะลองใช้วิธีดูไป-เดินไป
 
8. เสริมเชาว์ปัญญา
การศึกษาที่ผ่านมาทำในกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปพบว่า คนที่ทำงานอดิเรกประเภทใช้สมองเป็นประจำ เช่น เล่นหมากรุก ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ฯลฯ เป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์น้อยลง 2.5 เท่า
 
9. ไม่ยึดติดกับความสำเร็จ
ชีวิตหลังเกษียณไม่ควรยึดติดกับความสำเร็จ หรือตัวชี้วัดอะไรต่อมิอะไร เพราะหากลดละเลิกการยึดติด ความสุขหลังเกษียณก็จะอยู่กับท่านไปอีกนาน 
 
10. ทำงานเพื่อชีวิต
มีการศึกษาพบว่า คนที่ได้ทำงานบ้างหลังเกษียณ แม้อาจเป็นงานไม่เต็มเวลา โดยเฉพาะงานที่ถนัดหรือชื่นชอบ มักจะมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 
 
   
  วันที่ : 7 มีนาคม 2556 
  แก้ไขล่าสุด : 7 มีนาคม 2556