สมาชิก

หน้าหลัก > สมาชิก > เหลุและสิทธิ > บัตรสมาชิก


ปัจจุบันสมาชิก กบข. จะถือบัตรสมาชิก 1 ใบ เพื่อแสดงตน และจะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆให้แก่สมาชิกผู้ถือบัตร โดยสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ ส่วนลดสินค้าหรือบริการในร้านค้าต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือสิทธิประโยชน์ด้านธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเป็นต้น
 
ตัวอย่างบัตรสมาชิก  
 
ด้านหน้า
 
ด้านหลัง
 
   
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก  
กบข. ยินดีเสนอสวัสดิการอีกรูปแบบหนึ่งแก่สมาชิกทุกท่าน ด้วยการแสดงบัตรสมาชิก เพื่อรับส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากสถานประกอบการ 1,200 กว่าแห่งทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการและติดสัญลักษณ์ "1 บัตร...ประหยัดทั่วไทย" ไม่ว่าจะเป็นภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์บริการรถยนต์ โรงพยาบาล คลินิก บริการการศึกษา ร้านหนังสือ ร้านแว่นตานาฬิกา โรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ร้านอัดรูป สถานเสริมความงาม สุขภาพกีฬา เป็นต้น