สื่อมวลชน

หน้าหลัก > สื่อมวลชน > ข่าว กบข.

 
กบข. ออกบูธงาน SET in the city 2017
กบข. ออกบูธในงาน SET in the city 2017
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. (ที่ 2 จากขวา) ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลาง) และนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ กบข. ในพิธีเปิดงาน SET in the City 2017 ซึ่ง กบข. ร่วมออกบูธภายใต้แนวคิด GPF in the City เพื่อให้บริการออมเพิ่ม แผนทางเลือกการลงทุน ออมต่อ บริการตอบคำถามรายบุคคล คำนวณประมาณการ แก่สมาชิก กบข. พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนให้บุคคลทั่วไปทราบ
  
 
 
 
วันที่ : 28 มีนาคม 2560