สื่อมวลชน

หน้าหลัก > สื่อมวลชน > ข่าว กบข.

 
กบข. จัดงานประชุมนานาชาติ เรื่องระบบบำนาญและการลงทุน
กบข. จัดงานประชุมนานาชาติเรื่องระบบบำนาญและการลงทุน
 นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ให้เกียรติต้อนรับ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะองค์ปาฐกเรื่อง “Challenges of Thai Pensions Systems: The Issues of Coverage, Adequacy and Sustainability” และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบบำนาญและการลงทุนที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกภูมิภาคของโลก ในงาน International Conference เรื่อง “Pensions & Investments : Lessons Learnt and Challenges Ahead” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งกองทุนนับตั้งแต่ปี 2540 งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองที่หลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท้าทายที่สำคัญในการบริหารกองทุนเงินออมขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนและเม็ดเงินที่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณของสมาชิก
                                    
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. Dr. Pablo Antolin-Nicolas จาก OECD  
2. Dr. Gregoire Haenni จาก Swiss Pension
3. Dr. Donghyun Park จาก ADB   
4. ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
5. นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. 
6. นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการ กบข.
7. ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ รองเลขาธิการ กบข. 
8. Mr. Seamus Collins จาก J.P. Morgan
9. Mr. Yohtaro Takahara จาก JITA
       
 
 
วันที่ : 28 มีนาคม 2560 
แก้ไขล่าสุด : 29 มีนาคม 2560