ตามที่ กบข. มีนโยบายจัดโครงการ “ตลาดนัด กบข.” เพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิก กบข. สนับสนุนนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความสุขให้แก่สมาชิก รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัวมีรายได้เสริมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กบข. ได้จัดโครงการ “ตลาดนัด กบข.” อย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน และได้รับผลตอบรับจากครอบครัวสมาชิก กบข. มาร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 700 ราย เฉลี่ยยอดขายต่อครั้งกว่า 4 แสนบาท

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมตลาดนัด กบข.

 • 1. วิธีการสมัคร
  • 1.1 สมัครผ่านเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th เมนู สวัสดิการ -> เพิ่มรายได้ -> โครงการตลาดนัด กบข.   หรือ
  • 1.2 แฟกซ์ ใบสมัคร มายัง ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทรสาร 0-2636-1691
   • ถ่ายเอกสารใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th  
   • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • 2. วัน เวลา ที่เปิดรับสมัคร
  • 2.1 วันที่ 1–5 ของทุกเดือน
 • 3. สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมขายสินค้าในตลาดนัด กบข. ประจำเดือน กบข. จะแจ้งผู้ประกอบการหรือ สมาชิกผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้าก่อนวันงาน 1 สัปดาห์
 • 4. สอบถามรายละเอียด
  • ฝ่ายบริการและสวัสดิการ โทร. 0-2636-1000 ต่อ 206 / 257 / 533


อาหาร

ขนม

เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

ของใช้ ของแต่งบ้าน

งานฝีมือ

เสื้อผ้าและกระเป๋า

สมุนไพร

เครื่องประดับ
ร้านที่ 1

คุณลัดดาวัลย์ จันทร์ดา

จำหน่าย :  น้ำสตอเบอรี่
ความสัมพันธ์ :  น้องสาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณวิยดา ขยันเขตการ
สังกัด :  โรงเรียนศึกษานารี 2
เบอร์ติดต่อ :  086 600 9952 / 087 123 4051
 
Loading the player ...
ร้านที่ 2

คุณสุนันท์ สุขเกษม

จำหน่าย :  ปูต้ม-กุ้งต้ม
ความสัมพันธ์ :  น้องสาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณวันพร จันทร์เวโรจน์
สังกัด :  ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 2 (ชลบุรี)
เบอร์ติดต่อ :  087 486 4408
 
Loading the player ...
ร้านที่ 3

คุณธนัชพร เฉลยปาด

จำหน่าย :  แหนมซี่โครงหมู หมูยอ กุนเชียง แหนมทอด ก๋วยจั๊บเวียดนาม
ความสัมพันธ์ :  น้าสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  จ.ส.ต.เทอดเกียรติ จันทร์กระจ่าง
สังกัด :  หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง จ.นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ :  081 507 9582
 
Loading the player ...
ร้านที่ 4

คุณสมฤกษ์ ( มิน)

จำหน่าย :  ไส้กรอกอีสานทอด
ความสัมพันธ์ :  น้องสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  จ.อ.กริช ทรัพย์สมบูรณ์
สังกัด :  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
เบอร์ติดต่อ :  089 687 0437
 
Loading the player ...
ร้านที่ 5

คุณปุฑริกา ห้วยเรไร

จำหน่าย :  ปลาทอดขมิ้น ปลาทอดสมุนไพร
ความสัมพันธ์ :  พี่สาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  พันจ่าตรีอารยาวรรณ ห้วยเรไร
สังกัด :  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมพลาธิการ
เบอร์ติดต่อ :  080 284 5132
 
Loading the player ...
ร้านที่ 6

คุณสุนีย์ สาคร

จำหน่าย :  ห่อหมกย่าง ข้าวเกรียบ เมี่ยงคำ
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  พ.จ.อ.ถาวร สาคร
สังกัด :  กองสรรพาวุธทหารเรือ
เบอร์ติดต่อ :  080 455 5986
 
Loading the player ...
ร้านที่ 7

คุณชัญญาภัสฐ์ เจนพุฒิพันธ์

จำหน่าย :  เค้กหน้าต่าง ๆ เค้กผลไม้
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณพีระพร จงบุญกลาง
สังกัด :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เบอร์ติดต่อ :  081 484 8244
 
Loading the player ...
ร้านที่ 8

คุณชญานุช โษภณณัฐกิจ

จำหน่าย :  น้ำสับปะรด / สับปะรดภูแล
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  ดาบตำรวจพิทักษ์ พงษ์สถิตย์
สังกัด :  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ :  080 555 4819
 
Loading the player ...
ร้านที่ 9

คุณเกศญา ทองสุข

จำหน่าย :  หมูทอด ข้าวเหนียวโชกุน
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณประพัฒน์ แจ้งกิจจา
สังกัด :  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เบอร์ติดต่อ :  081 566 9341
 
Loading the player ...
ร้านที่ 10

คุณสุขพงษ์ กนกธนะสิน

จำหน่าย :  ปุ๋ยและต้นอ่อนทานตะวัน
ความสัมพันธ์ :  น้องสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณอนัญญา กนกธนะสิน
สังกัด :  กรมบัญชีกลาง
เบอร์ติดต่อ :  085 914 1900
 
Loading the player ...
ร้านที่ 11

คุณประไพ

จำหน่าย :  น้ำผึ้งผสมมะนาว
ความสัมพันธ์ :  พี่สาว
ชื่อสมาชิก :  คุณศรีสุดา ศรีสุวรรณ
สังกัด :  สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยนาท
เบอร์ติดต่อ :  086 206 1814
 
Loading the player ...
ร้านที่ 12

คุณกมลวรรณ ภูมิพยุหไกรสร

จำหน่าย :  เสื้อผ้าวัยรุ่น
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  จ.อ.สาธิต ภูมิพยุหไกรสร
สังกัด :  กองทัพเรือ
เบอร์ติดต่อ :  082 794 1388
 
Loading the player ...
ร้านที่ 13

คุณจีรัฐิติ ประสานศักดิ์

จำหน่าย :  เครื่องสำอางค์/ กิ๊ฟช็อป
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  พันจ่าเอกศิริลักษณ์ ประสานศักดิ์
สังกัด :  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เบอร์ติดต่อ :  087 218 0339
 
Loading the player ...
ร้านที่ 15

คุณภูษณิศา ธัญเจริญ

จำหน่าย :  เสื้อผ้าเด็ก
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณสมยศ ธัญเจริญ
สังกัด :  กรมการบินพลเรือน
เบอร์ติดต่อ :  084 521 3508
 
Loading the player ...
ร้านที่ 16

คุณแอน

จำหน่าย :  กระเป๋าราตรี
ความสัมพันธ์ :  น้องสาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณเสาวลักษณ์ คล่องธนาพันธ์
สังกัด :  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เบอร์ติดต่อ :  087 987 8899
 
Loading the player ...
ร้านที่ 17

คุณสิรี วอนขอพร

จำหน่าย :  เค้กกล้วยหอม
ความสัมพันธ์ :  หลานสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณบุญนารถ คุณากรจิตติรักษ์
สังกัด :  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เบอร์ติดต่อ :  086 391 9263
 
Loading the player ...
ร้านที่ 18

คุณสุกัญญา รักษ์สันติกุล

จำหน่าย :  เกี๊ยวซ่า กุยช่าย
ความสัมพันธ์ :  พี่สาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นางสาวสุพัตรา สมบัติมานะผล
สังกัด :  กรมส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :  086 997 8286
 
Loading the player ...
ร้านที่ 19

คุณพลณรงค์ เนียมหอม

จำหน่าย :  ขนมปังสด
ความสัมพันธ์ :  บิดาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณอดิศักษ์ เนียมหอม
สังกัด :  โรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยา
เบอร์ติดต่อ :  085 119 4617
 
Loading the player ...
ร้านที่ 20

คุณเจริญพัฒนา ธนะเจริญชัยสิริ

จำหน่าย :  ยำแหนมสด
ความสัมพันธ์ :  ญาติสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  คุณประพล สุนทรนนท์
สังกัด :  กรมขนส่งทหารอากาศ
เบอร์ติดต่อ :  084 658 2955
 
Loading the player ...
ร้านที่ 21

คุณสุภัทชา ลิมติยะโยธิน

จำหน่าย :  ผ้าทอมือ ผ้าขาวม้า
ความสัมพันธ์ :  ภรรยาสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  ด.ต.วรเทพ ลิมติยะโยธิน
สังกัด :  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรรบุรี
เบอร์ติดต่อ :  087 087 7440
 
Loading the player ...
ร้านที่ 22

คุณพัชรอัมพร เขียวชุ่ม

จำหน่าย :  ลูกตาลลอยแก้ว / เต้าฮวยฟรุ๊ตสลัด
ความสัมพันธ์ :  น้องสาวสมาชิก
ชื่อสมาชิก :  นายสมเกียรติ เขียวชุ่ม
สังกัด :  กรมส่งเสริมการเกษตร
เบอร์ติดต่อ :  089 170 6965
 
Loading the player ...