logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ

News and activities

กบข. บันทึกเทปถวายชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

กบข. ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กบข. ภูมิใจคว้า 5 รางวัล ระดับนานาชาติ จากผลงานโดดเด่นด้านธรรมาภิบาล การลงทุนที่ยั่งยืน และการสื่อสารสมาชิก

GPF activities