หน้าหลัก
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆ
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลขาฯ กบข. แชร์มุมมองการลงทุน ในงานสัมมนาหุ้นไทย 2024 With The Dragon Fire

กบข. ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้าน ESG ในงาน 2024 Allies Assembly

เลขาฯ กบข. เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567

กิจกรรม กบข.

โครงการ “เกษียณรุ่นพี่” GPF Senior แชร์บทเรียนดีๆ สู่รุ่นน้อง

72 KM / 72 Day GPF Charity Virtual Run

งานสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจำปี 2567

สื่อเผยแพร่

รายงานการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินให้สื่อมวลชน

GPF Outlook มองการลงทุนผ่านสายตา กบข.

ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัลดีเด่น “ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และการรู้เท่าทันสื่อ”