หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

News
นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการกลุ่มงานปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และพนักงาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมในพิธี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565