หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

News
        นายรณชัย วินทวามร ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมี ดร.นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567