หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

News
        นางสาวดวงใจ เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ กลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 94 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล โดยมี นางรัชฎา ตรงดี ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ณ อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567