หน้าหลัก
ภาพข่าวสารและกิจกรรม

GPF activities                                                                 


สมาชิก กบข. แจ้งออมเพิ่ม รับฟรี! ส่วนลด Tesco Lotus 100 บาท

สมาชิกแจ้งออมเพิ่มตั้งแต่ 1-12% และหน่วยงานตันสังกัดต้องนำส่งเงินออมเพิ่มมายัง กบข. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้ สมาชิกก็มีสิทธิ์รับรางวัลไปเลย ไม่ต้องรอลุ้น! หรือใครที่เพิ่งแจ้งออมเพิ่มไปก่อนหน้านี้ แล้วหน่วยงานยังไม่ได้ดำเนินการนำส่งเงินออมเพิ่มมายัง กบข. ก็สามารถแจ้งใหม่ได้อีกครั้ง

                                                                                  แจ้งออมเพิ่ม คลิกที่นี้!! 

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถแจ้งออมเพิ่มได้ผ่าน 3 ช่องทางต่อไปนี้

  1. My GPF Application เข้าไปที่เมนู “ออมเพิ่ม” แล้วเลือกอัตราออมเพิ่มตามที่ต้องการ
  2. My GPF Website เข้าไปที่เมนู "สมัครใช้บริการ กบข." คลิกเลือก "สมัครออมเพิ่ม"
  3. แจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ เมนู “บริการสมาชิก” คลิกเลือกเมนู “แบบฟอร์มต่างๆ” คลิกเลือก “แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001/2559)”

เมื่อสมาชิกแจ้งออมเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องส่งเงินออมเพิ่มมายัง กบข. ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย จึงจะถือว่าสำเร็จและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล สมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับส่วนลด Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท (จำกัด 1 คน/ 1 สิทธิ์) ทางเว็บไซต์ www.gpf.or.th ทุกวันที่ 10 ของเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2563

เงื่อนไขแคมเปญ :

  • รายละเอียดแคมเปญและของรางวัล สนับสนุนโดย พันธมิตรสวัสดิการ กบข.
  • กบข. และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎ-กติกา เงื่อนไข รายละเอียดแคมเปญทั้งหมด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า