Member
Investment plan
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆสัมมนาตั้งแต่เดือน May ถึง July

  • 28 May 2564
    เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดเพชรบุรี
  • 25 May 2564
    เตรียมตัวพร้อม....เกษียณรับเงินทันใจ ครั้งที่ 4
สัมมนาเพื่อสมาชิก กบข.
เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดเพชรบุรี

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดเพชรบุรี

เตรียมตัวพร้อม....เกษียณรับเงินทันใจ ครั้งที่ 4

เตรียมตัวพร้อม....เกษียณรับเงินทันใจ ครั้งที่ 4

ประชุมใหญ่
ตลาดนัด กบข.