Member
Investment plan
logo-itself-band
ตำแหน่งที่เปิดรับ
กรอกใบสมัคร
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจำหน่ายทรัพย์สิน
MCS Web
แบบฟอร์ม
งาน กบข.
กิจกรรมต่าง ๆสัมมนาตั้งแต่เดือน October ถึง December

 • 26 October 2564
  เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดกาญจนบุรี
 • 27 November 2564
  EP.4 เทคนิคเลือกแผน ให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ (ครั้งที่ 2)
 • 20 November 2564
  EP.3 "สินทรัพย์ทางเลือกควรรู้" ตัวช่วยกระจายความเสี่ยงลงทุน (ครั้งที่ 2)
 • 16 November 2564
  เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดกาฬสินธุ์
 • 13 November 2564
  EP.2 ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องรู้อะไรบ้าง? (ครั้งที่ 2)
 • 9 November 2564
  เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 6 November 2564
  EP.1 "ลงทุนตราสารหนี้คืออะไร ?" ทำไมจึงเป็นการลงทุนความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ (ครั้งที่ 2)
สัมมนาเพื่อสมาชิก กบข.
EP.4 เทคนิคเลือกแผน ให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ (ครั้งที่ 2)

EP.4 เทคนิคเลือกแผน ให้ได้ผลตอบแทนที่ถูกใจ (ครั้งที่ 2)

EP.3

EP.3 "สินทรัพย์ทางเลือกควรรู้" ตัวช่วยกระจายความเสี่ยงลงทุน (ครั้งที่ 2)

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดกาฬสินธุ์

EP.2 ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องรู้อะไรบ้าง? (ครั้งที่ 2)

EP.2 ลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ ต้องรู้อะไรบ้าง? (ครั้งที่ 2)

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดร้อยเอ็ด

EP.1

EP.1 "ลงทุนตราสารหนี้คืออะไร ?" ทำไมจึงเป็นการลงทุนความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ (ครั้งที่ 2)

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นสมาชิก กบข. แล้วได้อะไร? จังหวัดกาญจนบุรี

ตลาดนัด กบข.